Державне підприємство Головний навчально-методичний центр
Нормативно-правове забезпечення
Постанова Кабінету Міністрів
НПАОП
Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічни
Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічни
Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічни
Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічни
Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічни
Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічни
Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічни
Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічни
Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічни
Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічни
Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічни
Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічни
Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічни
технічні регламенти
технічні регламенти
технічні регламенти
технічні регламенти
Технологічні регламенти
Технологічні регламенти
Технологічні регламенти
Національні стандарти з НК
Національні стандарти з НК
Національні стандарти з НК
Національні стандарти з НК
Національні стандарти з НК
Національні стандарти з НК
Національні стандарти з НК
Національні стандарти з НК
Міждержавні стандарти з НК
Міждержавні стандарти з НК
Міждержавні стандарти з НК
Міждержавні стандарти з НК
Міждержавні стандарти з НК
СНиП, ДБН, ДСТУ, СН
1.62M
Категория: ПравоПраво
Похожие презентации:

Нормативно-правове забезпечення технічного огляду обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтогазопереробних підприємств

1. Державне підприємство Головний навчально-методичний центр

Нормативно-правове забезпечення технічного
огляду та експертного обстеження обладнання
вибухопожежонебезпечних, хімічних,
нафтохімічних, нафтогазопереробних підприємств
Викладач:
Лялюшко Олександр
Юрійович –
Експерт технічний з промислової безпеки
097-333-91-72

2. Нормативно-правове забезпечення

НПАОП
Технологічний
регламент
Методичні
вказівки
Постанови
КМУ
ГОСТ, ДСТУ
Нормативно-правове
забезпечення технічного
огляду та експертного
обстеження обладнання
Посадові та
виробничі
інструкції
РД, СН, НД
Технічні
регламенти
ДБН
СТП

3. Постанова Кабінету Міністрів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 травня 2004 р. N 687
Київ
Про затвердження Порядку
проведення огляду,
випробування та експертного
обстеження (технічного
діагностування) машин,
механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки
Дія цього Порядку поширюється
на всіх суб'єктів господарювання, які
проводять огляд, випробування та/або
експертне обстеження
(технічне
діагностування) машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки
(далі - устатковання), перелік яких
визначено
Кабінетом
Міністрів
України, а також на підприємства,
установи, організації незалежно від
форми власності, виду діяльності і
господарювання та фізичних осіб,
що використовують найману працю,
які мають намір розпочати або
здійснюють
експлуатацію
такого
устатковання

4. НПАОП

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА
ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
(Держгірпромнагляд України)
НАКАЗ
10.04.2013 м. Київ № 59
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної служби гірничого
нагляду та промислової безпеки України
від 12.04.2012 № 74
(у редакції наказу Державної служби
гірничого нагляду та промислової
безпеки України від 10.04.2013 № 59)
Покажчик
нормативно-правових актів з питань охорони праці
станом на 01 квітня 2013 року

5. Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічни

Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного
обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічних,
нафтогазопереробних підприємств(НПАОП)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ДІЯ ЯКИХ
ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ДЕКІЛЬКА ВИДІВ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (КОД 0.00)
НПАОП 0.00-1.04-07 Правила вибору та застосування
засобів індивідуального захисту органів дихання;
НПАОП 0.00-1.13-71 Правила будови і безпечної
експлуатації стаціонарних компресорних установок,
повітропроводів і газопроводів;
НПАОП 0.00-1.14-70 Правила будови і безпечної
експлуатації поршневих компресорів, що працюють
на вибухонебезпечних і токсичних газах;
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті:
НПАОП 0.00-1.19-08 Правила охорони праці для
нафтохімічних підприємств;
НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем
газопостачання України;
НПАОП 0.00-1.21-07 Правила безпеки під час
експлуатації магістральних нафтопроводів;
НПАОП 0.00-1.23-10 Правила охорони праці при
виробництві, зберігання, транспортуванні та
застосуванні хлору;

6. Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічни

Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження
обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних
підприємств(НПАОП)
9.
10.
11.
12,
13.
14.
НПАОП 0.00-1.25-10 Правила улаштування та
експлуатації
загальнопромислових
вогнеперепинувачів;
НПАОП 0.00-1.27-09 Правила з безпечної експлуатації
систем вентиляції у хімічних виробництвах;
НПАОП 0.00-1.39-88 Правила будови і безпечної
експлуатації стаціонарних пунктів виготовлення
гранульованих і водовміщуючих вибухових речовин і
пунктів підготовки вибухових речовин заводського
виробництва на підприємствах, які виконують
вибухові роботи;
НПАОП 0.00-1.41-88 Загальні правила вибухобезпеки
для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних
і нафтопереробних виробництв;
НПАОП 0.00-1.43-85 Правила з техніки безпеки і
виробничої санітарії при виробництві ацетилену,
кисню і газополуменевій обробці металів;
НПАОП 0.00-1.44-09 Правила охорони праці при
переробці та зберіганні аміачної селітри насипом ;

7. Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічни

Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження
обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних
підприємств(НПАОП)
15. НПАОП 0.00-1.45-69 Правила безпеки при
зберіганні,
перевезенні
та
застосуванні
сильнодіючих отруйних речовин;
16. НПАОП 0.00-1.46-70 Правила безпеки при
зберіганні,
перевезенні
та
застосуванні
сильнодіючих отруйних речовин;
17. НПАОП 0.00-1.49-09 Правила охорони праці для
виробництв
суховальцованих
паст,
нітролінолеуму,
нітролінолеумної
мастики,
нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів з
нього, пластичних мас, синтетичних смол,
електроізоляційних матеріалів і гумотехнічних
виробів;
18. НПАОП 0.00-1.51-88 Правила будови і безпечної
експлуатації фреонових холодильних установок;
19. НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском;

8. Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічни

Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження
обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних
підприємств(НПАОП)
20.
21.
22.
23.
24.
25.
НПАОП 0.00-1.63-13 Правила сертифікації
фахівців з неруйнівного контролю;
НПАОП 0.00-1.65-88 Правила безпеки при
виробництві та споживанні продуктів розділення
повітря;
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці;
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку
інструкцій з охорони праці;
НПАОП 0.00-4.35-90 Положення про порядок
установлення строків подальшої експлуатації
технологічного устаткування вибухонебезпечних
виробництв;
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з
організації безпечного ведення газонебезпечних
робіт;

9. Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічни

Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження
обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних
підприємств(НПАОП)
26.
27.
28.
29.
30.
31.
НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з організації
безпечного
ведення
вогневих
робіт
на
вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних
об’єктах;
НПАОП 0.00-6.08-07 Порядок атестації фахівців, які
мають право проводити технічний огляд та/або
експертне обстеження устаткування підвищеної
небезпеки;
НПАОП 0.00-6.09-10 Порядок проведення огляду,
випробування
та
експертного
обстеження
обладнання установок гідрогенізаційних процесів у
нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному
виробництвах;
НПАОП 0.00-7.02-93 Проведення робіт щодо
оцінювання
залишкової
роботоздатності
технологічного устаткування нафтопереробних,
нафтохімічних та хімічних виробництв;
НПАОП 0.00-7.07-87 Вимоги безпеки при роботі на
висоті;
НПАОП 0.00-8.11-12 Вимоги до роботодавців щодо
захисту працівників відшкідливого впливу хімічних
речовин.

10. Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічни

Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження
обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних
підприємств(НПАОП
32. НПАОП 0.00-7.10-07 Вимоги до спеціалізованих та
експертних організацій, передбачених постановою
Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687;
33. НПАОП 01.41-1.07-63 Правила техніки безпеки при
роботі з водним аміаком(аміачною водою);
34.
НПАОП
01.41-1.08-82
Правила
безпечного
застосування
рідкого
аміаку
в
сільському
господарстві;
35.
НПАОП
11.1-1.01-08
Правила
безпеки
в
нафтогазодобувній промисловості України;
36. НПАОП 11.1-1.11-86 Правила безпеки при
експлуатації газопереробних заводів;
37. НПАОП 23.1-5.01-86 Iнструкція з організації
безпечного проведення газонебезпечних робіт на
підприємствах Міннафтохімпрому СРСР;
38. НПАОП 23.2-1.01-76 Правила безпеки під час
експлуатації установок підготовки нафти на
підприємствах нафтової промисловості;
39. НПАОП 23.2-1.02-91 Правила будови і безпечної
експлуатації факельних систем;

11. Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічни

Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження
обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних
підприємств(НПАОП)
НПАОП 23.2-1.10-73 Правила безпеки при
експлуатації нафтогазопереробних заводів;
41. НПАОП 23.2-3.01-72 Нормативні вимоги з техніки
безпеки до центрифуг періодичної дії, які
встановлюються
у
вибухонебезпечних
приміщеннях;
42. НПАОП 24.0-1.01-08 Правила охорони праці в
содовій промисловості;
43. НПАОП 24.0-1.19-05 Правила охорони праці під час
експлуатації магістральних трубопроводів для
транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів);
44. НПАОП 24.0-4.02-77 Типове положення з організації
контролю
повітряного
середовища
на
підконтрольних Держгіртехнагляду СРСР об’єктах
з хімічними процессами;
45. НПАОП 24.0-7.01-89 Рекомендації щодо визначення
рівня вибухонебезпечності хіміко-технологічних
об’єктів та їх протиаварійного захисту;
40.

12. Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічни

Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження
обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних
підприємств(НПАОП)
46. НПАОП 24.1-1.01-10 Правила охорони
праці під час виробництва синтетичного
етилового спирту;
47. НПАОП 24.1-1.06-10 Правила охорони
праці під час виробництва неорганічних
хімічних реактивів;
48. НПАОП 24.1-1.07-10 Правила охорони
праці для виробництв основної хімічної
промисловості;
49. НПАОП 24.1-1.15-77 Правила безпеки при
виробництві
органічних
хімічних
реактивів;
49. НПАОП 24.1-1.16-75 Правила безпеки при
виробництві перекису водню, йоду, брому,
амінок, хлористого водню, фреонів та
фтормономерів;
50. НПАОП 24.1-1.32-13 Правила охорони
праці на об’єктах з виробництва основної
органічної продукції та полімерів;

13. Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічни

Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження
обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних
підприємств(НПАОП)
51. НПАОП 24.1-1.33-13 Правила охорони праці на
об’єктах з виробництва неорганічних азотних
сполук та мінеральних добрив;
52. НПАОП 24.1-1.34-13 Правила охорони праці на
об’єктах з виробництва основної неорганічної
продукції та мінеральних добрив (крім азотної
продукції);
53. НПАОП 24.1-1.35-13 Правила охорони праці на
об’єктах з виробництва барвників та пігментів;
54. НПАОП 24.1-5.05-86 Iнструкція щодо заходів
безпеки під час роботи з метанолом на
підприємствах
і
в
організаціях
Міннафтохімпрому СРСР;
55. НПАОП 24.1-5.06-86 Інструкція щодо заходів
безпеки
при
роботі
з
метанолом
на
підприємствах і в організаціях Мінхімпрому;
56. НПАОП 24.1-7.04-85 Типовий план ліквідації
аварій з рідким хлором;
57. НПАОП 24.11-1.01-70 Правила техніки безпеки
на заводах сухого льоду та рідкої вуглекислоти;

14. Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічни

Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження
обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних
підприємств(НПАОП)
58. НПАОП 24.11-1.03-78 Правила безпеки при
виробництві водню методом електролізу води;
59. НПАОП 24.11-1.09-73 Правила безпеки при
виробництві, зберіганні та роботі з воднем;
60. НПАОП 24.13-1.01-79 Правила безпеки при
виробництві фосфору та його неорганічних
сполук;
61. НПАОП 24.14-1.02-78 Правила безпеки для
наземних складів синтетичного рідкого аміаку;
62. НПАОП 24.15-1.18-76 Правила безпеки для
неорганічних
виробництв
азотної
промисловості;
63. НПАОП 24.3-1.17-73 Правила безпеки для
виробництва лакофарбової промисловості;
64. НПАОП 24.4-1.01-79 Правила безпеки для
виробництв мікробіологічної промисловості;
65. НПАОП 24.4-1.02-88 Правила безпеки для
виробництв медичної промисловості;

15. Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічни

Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження
обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних
підприємств(НПАОП)
66. НПАОП 24.5-1.02-90 Правила безпеки при
виробництві
парфюмерно-косметичних
виробів;
67. НПАОП 24.5-1.21-78 Правила техніки
безпеки
та
виробничої
санітарії
у
виробництві синтетичних миючих засобів;
68. НПАОП 25.0-1.01-12 Правила охорони праці
на об’єктах з переробки пластичних мас;
69. НПАОП 25.0-1.02-13 Правила охорони праці
під час роботи з полімерними композитними
матеріалами;
70. НПАОП 25.1-1.01-09 Правила охорони праці
при
обслуговуванні
просочувальносушильного устаткування для виробництва
дубльованих гумотехнічних матеріалів та
виробів з них;
71. НПАОП 29.23-1.04-90 Правила будови та
безпечної
експлуатації
аміачних
холодильних установок;

16. Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічни

Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження
обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних
підприємств(НПАОП)
72. НПАОП 29.6-1.01-07 Правила безпеки під час
утилізації звичайних видів боєприпасів;
73. НПАОП 29.6-2.01-95 ВНДОП 05-95 Тимчасовий
перелік небезпечних і особливо небезпечних
технологічних операцій під час розснарядження і
утилізації боєприпасів (ПООРУ);
74. НПАОП 29.6-4.01-96 НД 01-96 Положення про
порядок допуску боєприпасів на розснарядження
і утилізації;
75. НПАОП 29.6-7.02-95 ВНД 03-95 Керівний
документ з безпечної організації виробництв
розснарядження
і
утилізації
боєприпасів
(РДБОП);
76. НПАОП 29.6-7.05-91 Правила експлуатації
підприємств з виготовлення порохів, ракетного
твердого
палива,
вибухових
речовин,
піротехнічних засобів і сумішей, засобів
ініціювання і виробів військової техніки на їх
основі;
77. НПАОП 29.6-7.06-89 Правила будови підприємств
по виготовленню порохів, ракетного твердого
палива, вибухових речовин, піротехнічних
засобів і сумішей, засобів ініціювання і виробів
військової техніки на їх основі;

17. Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічни

Нормативно-правове забезпечення технічного огляду та експертного обстеження
обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних
підприємств(НПАОП)
78. НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки
при експлуатації систем водопостачання та
водовідведення населених місць;
79. НПАОП 60.3-1.15-71 Правила будови і безпечної
експлуатації трубопроводів для горючих,
токсичних і зріджених газів (ПУГ-69);
80. НПАОП 60.3-1.19-78 Правила техніки безпеки
та промислової санітарії при експлуатації
магістральних нафтопродуктопроводів;
81. НПАОП 63.2-1.13-87 Правила з техніки безпеки
та промислової санітарії при експлуатації
нафтобаз і автозаправних станцій;
82. НПАОП 73.1-1.10-71 Правила безпечної
експлуатації лабораторних автоклавів в
установах АН СРСР;
83. НПАОП 73.1-1.11-12 Правила охорони праці під
час роботи в хімічних лабораторіях.

18. технічні регламенти

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про стандарти, технічні регламенти
та процедури оцінки відповідності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 12, ст.101 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1107-V ( 1107-16 ) від 31.05.2007, ВВР, 2007, N 35, ст.488
N 255-VI ( 255-17 ) від 10.04.2008, ВВР, 2008, N 23, ст.218
N 882-VI ( 882-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 24, ст.297
N 2735-VI ( 2735-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 21, ст.144
N 4224-VI ( 4224-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 36, ст.420
N 5312-VI ( 5312-17 ) від 02.10.2012
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Цей Закон визначає правові та організаційні засади
розроблення і застосування національних стандартів, технічних
регламентів та процедур оцінки відповідності, а також
основоположні принципи державної політики у сфері стандартизації,
технічного регулювання та оцінки відповідності.

19. технічні регламенти

Технічний регламент - закон України або нормативноправовий акт, прийнятий Кабінетом Міністрів України,
у якому визначено
характеристики продукції або
пов'язані з нею процеси чи способи виробництва, а
також вимоги до послуг, включаючи відповідні
положення, дотримання яких є обов'язковим. Він може
також містити вимоги до термінології, позначок,
пакування,
маркування
чи етикетування,
які
застосовуються до певної продукції, процесу чи способу
виробництва. (згідно з Законом України "Про стандарти,
технічні
регламенти
та
процедури
оцінки
відповідності").

20. технічні регламенти

• Реєстр технічних
регламентів
01.Технічний регламент модулів оцінки
відповідності;
02.Технічний регламент ліфтів;
03.Технічний регламент водогрійних котлів, що
працюють на рідкому чи газоподібному паливі;
04.Технічний регламент приладів, що працюють на
газоподібному паливі;
05.Технічний регламент безпеки обладнання, що
працює під тиском;
06.Технічний регламент безпеки простих посудин
високого тиску;
07.Технічний регламент неавтоматичних
зважувальних приладів;
08.Технічний регламент безпеки іграшок;
09.Технічний регламент з електромагнітної
сумісності обладнання;
10.Технічний регламент безпеки низьковольтного
електричного обладнання;
11.Технічний регламент максимально дозволеного
споживання електроенергії холодильними
приладами;
12.Технічний регламент засобів індивідуального
захисту;
13.Технічний регламент безпеки машин;
Технічний регламент безпеки машин та
устаткування (Увага! Остання подія — Втрата
чинності відбудеться пізніше, підстава 62-2013-п)
14.Технічний регламент з підтвердження
відповідності паковання (пакувальних матеріалів)
та відходів паковання;
15.Технічний регламент будівельних виробів,
будівель і споруд;
16.Технічний регламент щодо контейнерів для
зберігання та захоронення радіоактивних відходів;
17.Технічний регламент морського обладнання;
18.Технічний регламент закритих джерел
іонізуючого випромінювання;
19.Технічний регламент щодо медичних виробів;
20.Технічний регламент щодо активних медичних
виробів, які імплантують;
21.Технічний регламент щодо медичних виробів
для лабораторної діагностики in vitro;

21. технічні регламенти


22.Технічний регламент мийних засобів;
23.Технічний регламент обладнання та захисних систем,
призначених для застосування в потенційно
вибухонебезпечному середовищі;
24.Технічний регламент пересувного обладнання, що
працює під тиском;
25.Технічний регламент обмеження використання деяких
небезпечних речовин в електричному та електронному
обладнанні;
26.Технічний регламент етикетування ламп побутового
використання стосовно ефективності споживання
електроенергії;
27.Технічний регламент щодо назв текстильних волокон і
маркування текстильних виробів;
28.Технічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів
вимірювальної техніки;
29.Технічний регламент радіообладнання і
телекомунікаційного кінцевого (термінального)
обладнання;
30.Технічний регламент канатних доріг для перевезення
пасажирів;
31.Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров”я
працівників;
32.Технічний регламент енергетичного маркування
електрообладнання побутового призначення;
34.Технічний регламент щодо правил маркування
харчових продуктів;
33.Технічний регламент надання послуг з перевезення
пасажирів та вантажів залізничним транспортом;
35.Технічний регламент з енергетичного маркування
побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій;
36.Технічний регламент з енергетичного маркування
побутових пральних машин;
37.Технічний регламент з екологічного маркування;
38.Технічний регламент маркування матеріалів, що
використовуються для виготовлення основних складових
взуття, яке надходить для продажу ;
39.Технічний регламент щодо піротехнічних виробів;
40.Технічний регламент прогулянкових суден;
41.Технічний регламент затвердження типу
сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх
причепів і змінних причіпних машин, систем, складових
частин та окремих технічних вузлів;
42.Технічний регламент щодо складових частин і
характеристик колісних сільськогосподарських та
лісогосподарських тракторів.

22. Технологічні регламенти

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ
УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.07.2007 N 345
Зареєстровано в
Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2007 р.
за N 1188/14455
Про затвердження Положення
про технологічні регламенти на виробництво
продукції на підприємствах
нафтопереробної та нафтохімічної
промисловості України
Це Положення
поширюється на
підприємства
нафтопереробної
та нафтохімічної
промисловості
України незалежно
від форм власності.

23. Технологічні регламенти


СТАНДАРТ МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ
Гумові та пластмасові вироби
ПРАВИЛА ПОБУДОВИ, ВИКЛАДЕННЯ, ОФОРМЛЕННЯ,
ПОГОДЖЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ
РЕГЛАМЕНТІВ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ГУМОТЕХНІЧНОГО ТА
АЗБЕСТОТЕХНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА.
СОУ МПП 83.020 - 105 : 2005
Цей стандарт установлює правила побудови,
викладання, оформлення, погодження та
прийняття технологічних регламентів (далі ТР) на виробництво продукції на
підприємствах гумотехнічного та
азбестотехнічного виробництв
Стандарт поширюється на виробництво:
гумових та латексних сумішей композицій,
клеїв, герметиків, мастик, регенератів,
крихти гумової, ебонітів, газонаповнених
матеріалів, гумових виробів в тому числі:
конвеєрних стрічок, тканин з гумовим чи
пластмасовим покривом, урухомчих
пасів, взуття полімерного в (тому числі
гумового), захисного одягу, захисних
рукавиць та пальчат виробів гумових
медичних та санітарно-гігієнічних (пробок
для укупорки к|рові та кровозамінників,
леофілізації біологічних препаратів, ліків
тощо; грілок пухирів; сосок; катетерів;
спринцівок; клейонки; трубок медичних;
зондів тощо, також пластмасових
комплектуючих до виробів медичного
призначення) та азбестотехнічних виробів
(гальмівних накладок, накладок для муфт
зчеплення; гальмівних колодок, листових
ущільнюючих матеріалів, тощо).

24. Технологічні регламенти


СОУ-Н МПП 03.100.50-088:2008
"Положення про технологічні регламенти
для виробництва продукції на
підприємствах (в організаціях) хімічної
промисловості".
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 17 вересня 2009 року N 642
Про скасування чинності КНД 6-001-2000
У зв'язку з наданням чинності СОУ-Н МПП
03.100.50-088:2008 "Положення про
технологічні регламенти для виробництва
продукції на підприємствах (в організаціях)
хімічної промисловості", що затверджено
наказом Мінпромполітики України від
18.06.2008 N 394, та відповідно до статті 10
Закону України "Про стандартизацію",
статті 12 Закону України "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки
відповідності" за результатами актуалізації
нормативних документів, розпорядником
яких є Мінпромполітики України, наказую:

25. Національні стандарти з НК


Неруйнівні випробування
ДСТУ-Н ПМГ 15:2007 Вимоги до компетентності лабораторій неруйнівного контролю і технічної діагностики
(ПМГ 15-96, ІDT)
ДСТУ EN 444:2005 Неруйнівний контроль. Основні принципи радіографічного методу контролю металів
рентгенівським і гамма-випроміненнями (EN 444:1994, ІDT)
ДСТУ EN 473-2001 Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного
контролю (EN 473:2000, ІDT)
ДСТУ EN 462-1-2001 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 1.
Індикатори якості зображення дротяного типу. Визначення показника якості зображення (EN 462-1:1994, ІDT)
ДСТУ EN 462-2-2001 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 2.
Індикатори якості зображення типу східець/отвір. Визначення показника якості зображення (EN 462-2:1994,
ІDT)
ДСТУ EN 462-3:2005 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 3. Класи
якості зображення для чорних металів (EN 462-3:1996, ІDT)
ДСТУ EN 462-4-2001 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 4.
Експериментальне визначання показника якості зображення і таблиці якості зображення (EN 462-4:1994, ІDT)
ДСТУ EN 462-5-2001 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 5.
Індикатори якості зображення дводротяного типу. Визначання показника якості зображення (EN 462-5:1996,
ІDT)
ДСТУ EN 571-1-2001 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні вимоги (EN 5711:1997, ІDT)
ДСТУ EN 583-1-2001 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги (EN 5831:1998, ІDT)
ДСТУ EN 583-3:2005 Неруйнівний контроль. Контроль ультразвуковий. Частина 3. Метод проходження (EN
583-3:1997, ІDT)
ДСТУ EN 583-4:2007 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 4. Контролювання
несуцільностей, перпендикулярних до поверхні (EN 583-4:2002, ІDT)
ДСТУ ENV 583-6:2005 Неруйнівний контроль. Контроль ультразвуковий. Частина 6. Дифракційно-часовий
метод для виявлення і визначення розмірів несуцільностей (ENV 583-6:2000, ІDT)

26. Національні стандарти з НК


ДСТУ EN 584-1-2001 Неруйнівний контроль. Промислова радіографічна плівка. Частина 1.
Класифікація плівкових систем для промислової радіографії (EN 584-1:1994, ІDT)
ДСТУ EN 584-2-2001 Неруйнівний контроль. Промислова радіографічна плівка. Частина 2. Контроль
обробляння плівки за допомогою опорних величин (EN 584-2:1996, ІDT)
ДСТУ EN 1330-1:2008 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 1. Загальні терміни (EN 13301:1998, ІDT)
ДСТУ EN 1330-2:2008 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 2. Загальні терміни стосовно
методів неруйнівного контролю (EN 1330-2:1998, ІDT)
ДСТУ EN 1330-3:2008 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 3. Терміни стосовно
промислового радіаційного контролю (EN 1330-3:1997, ІDT)
ДСТУ EN 1330-4:2008 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 4. Терміни стосовно
ультразвукового контролю (EN 1330-4:2000, ІDT)
ДСТУ EN 1330-5:2008 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 5. Терміни стосовно
вихрострумового контролю (EN 1330-5:1998, ІDT)
ДСТУ EN 1714:2005 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних з'єднань
ультразвуковий (EN 1714:1997, ІDT)
ДСТУ 2389-94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення
ДСТУ 2865-94 Контроль неруйнівний. Терміни та визначення
ДСТУ 2866-94 Контроль неруйнівний електричний. Терміни та визначення
ДСТУ EN ISO 3059:2007 Неруйнівний контроль. Капілярний та магнітопорошковий контроль. Умови
огляду (EN ІSO 3059:2001, ІDT)
ДСТУ EN ISO 3452-2:2005 Неруйнівний контроль. Контроль капілярний. Частина 2. Контроль
дефектоскопічних матеріалів (EN ІSO 3452-2:2000, ІDT)

27. Національні стандарти з НК


ДСТУ EN ISO 3452-3:2005 Неруйнівний контроль. Контроль капілярний. Частина 3. Контрольні зразки (EN
ІSO 3452-3:1998, ІDT)
ДСТУ 4046-2001 Обладнання технологічне нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв.
Технічне діагностування. Загальні технічні вимоги
ДСТУ 4223:2003 Котли, посудини під тиском і трубопроводи. Технічне діагностування. Загальні вимоги
ДСТУ 4227:2003 Настанови щодо проведення акустико-емісійного діагностування об'єктів підвищеної
небезпеки
ДСТУ EN ISO 9934-1:2005 Неруйнівний контроль. Контроль магнітопорошковий. Частина 1. Загальні
вимоги (EN ІSO 9934-1:2001, ІDT)
ДСТУ EN ISO 9934-2:2005 Неруйнівний контроль. Контроль магнітопорошковий. Частина 2. Засоби
контролювання (EN ІSO 9934-2:2002, ІDT)
ДСТУ EN ISO 9934-3:2005 Неруйнівний контроль. Контроль магнітопорошковий. Частина 3. Обладнання
(EN ІSO 9934-3:2002, ІDT)
ДСТУ EN 12084:2005 Неруйнівний контроль. Контроль вихрострумовий. Загальні вимоги і рекомендації
(EN 12084:2001, ІDT)
ДСТУ EN ISO 12706:2008 Неруйнівний контроль. Термінологія. Терміни стосовно капілярного контролю (EN
ІSO 12706:2000, ІDT)
ДСТУ EN 13018:2005 Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Загальні вимоги (ІSO 13018:2001, ІDT)
ДСТУ EN 13068-1:2007 Неруйнівний контроль. Радіоскопічний контроль. Частина 1. Кількісне вимірювання
властивостей зображення (EN 13068-1:1999, ІDT)чинний22
ДСТУ EN 13860-1:2007 Неруйнівний контроль. Вихрострумовий контроль. Частина 1. Характеристики
приладів і їх перевіряння (EN 13860-1:2003, ІDT)

28. Національні стандарти з НК


ДСТУ EN 13927:2005 Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Устатковання (EN 13927:2003, ІDT)
ДСТУ EN 25580:2006 Неруйнівний контроль. Промислові радіографічні негативоскопи. Мінімальні вимоги (EN
25580:1992, ІDT)
Неруйнівні випробування зварних швів
ДСТУ EN 1289-2002 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Капілярний контроль зварних з'єднань. Критерії
приймання (EN 1289:1998, ІDT)
ДСТУ EN 1290-2002 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Магнітопорошковий контроль зварних з'єднань (EN
1290:1998, ІDT)
ДСТУ EN 1291-2002 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Магнітопорошковий контроль зварних з'єднань. Критерії
приймання (EN 1291:1998, ІDT)
ДСТУ EN 1435:2005 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних з'єднань, виконаних плавленням,
радіографічний (EN 1435:1997, ІDT)
ДСТУ EN 1712:2005 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних з'єднань, ультразвуковий. Рівні
приймання (EN 1712:1997, ІDT)
ДСТУ EN 1713:2005 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль ультразвуковий. Характеристика індикацій
дефектів зварних швів (EN 1713:1998, ІDT)
ДСТУ EN 1714:2005 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних з'єднань ультразвуковий (EN
1714:1997, ІDT)
ДСТУ 3491-96 (ГОСТ 30242-97 ) Дефекти з'єднань при зварюванні металів плавленням. Класифікація, позначення та
визначення
ДСТУ 4001-2000 (ISO 2400:1972) Зварні шви на сталі. Зразок для калібрування устаткування ультразвукового контролю

29. Національні стандарти з НК


ДСТУ 4002-2000 (ISO 7963:1985) Зварні шви на сталі. Калібрувальний зразок №2 для ультразвукового контролю
зварних швів
ДСТУ 4857:2007 Неруйнівний контроль. Зварні з'єднання устаткування й конструкцій. Метод магнітної пам'яті металу
ДСТУ EN 12062:2005 Контроль зварних з'єднань неруйнівний. Загальні правила для металевих матеріалів (EN
12062:1997, ІDT)
ДСТУ EN 12517-2002 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Критерії приймання для радіографічного контролю
зварних з'єднань (EN 12517:1998, ІDT)
ДСТУ ISO 17637:2003 Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з'єднань, виконаних зварюванням
плавленням (ІSO 17637:2003, ІDT)
ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008 Управління, організація і технологія. Настанова з візуального і вимірювального контролю
зварних з'єднань та наплавок металевих конструкцій
ГСТУ 3-036-2003 Посудини та апарати, що працюють під тиском. Вибір методів неруйнівного контролю швів зварних
з'єднань чинний
ГСТУ 3-037-2003 Посудини та апарати, що працюють під тиском. Методика ультразвукового контролю зварних
з'єднань чинний
Неруйнівні випробування металів
ДСТУ EN 1369:2005 Литво. Контроль магнітопорошковий (EN 1369:1996, ІDT)
ДСТУ 2669-94 Установки для автоматизованого виявлення внутрішніх дефектів сортового прокату. Загальні технічні
умови
ДСТУ 2828-94 Сталь. Методи вихровострумового контролю
ДСТУ 2830-94 Установки для автоматизованого виявлення поверхневих дефектів сортового прокату. Загальні технічні
умови
ДСТУ 2954-94 Сталь. Методи магнітного контролю

30. Національні стандарти з НК


ДСТУ ISO 9302:2007 Труби сталеві безшовні та зварні (крім зварених під флюсом) для роботи під тиском.
Електромагнітне контролювання герметичності (ІSO 9302:1994, ІDT)
ДСТУ ISO 9303:2007 Труби сталеві безшовні та зварні (крім зварених під флюсом) для роботи під тиском.
Повне периферійне ультразвукове контролювання для виявлення поздовжніх дефектів (ІSO 9303:1989, ІDT)
ДСТУ ГОСТ ИСО 10124:2007 Труби сталеві напірні безшовні та зварні (окрім труб, виготовлених дуговим
зварюванням під флюсом). Ультразвуковий метод контролювання розшарувань (ГОСТ ИСО 10124:2002, ІDT;
ІSO 10124:1994, NEQ)
ДСТУ EN 10228-1:2005 Контроль поковок із сталі неруйнівний. Частина 1. Контроль магніто-порошковий (EN
10228-1:1999, ІDT)
ДСТУ EN 10228-2-2001 Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 2. Капілярний контроль (EN 102282:1998, ІDT)
ДСТУ EN 10228-3-2001 Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 3. Ультразвуковий контроль поковок з
феритної чи мартенситної сталі (EN 10228-3:1994, ІDT)
ДСТУ EN 10246-1:2006 Неруйнівний контроль. Частина 1. Автоматизований електромагнітний контроль
герметичності безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) феромагнітних сталевих труб (EN 102461:1996, ІDT)
ДСТУ EN 10246-3:2006 Неруйнівний контроль. Частина 3. Автоматизований вихрострумовий контроль
безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) сталевих труб для виявлення дефектів (EN 10246-3:1999,
ІDT)
ДСТУ EN 10246-6:2006 Неруйнівний контроль. Частина 6. Автоматизований ультразвуковий контроль
безшовних сталевих труб для виявлення поперечних дефектів (EN 10246-6:1999, ІDT)
ДСТУ EN 10246-7:2006 Неруйнівний контроль. Частина 7. Автоматизований ультразвуковий контроль
безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) феромагнітних сталевих труб для виявлення поздовжніх
дефектів (EN 10246-7:1996, ІDT)

31. Національні стандарти з НК


ДСТУ EN 10246-14:2006 Неруйнівний контроль. Частина 14. Автоматизований ультразвуковий контроль
безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) сталевих труб для виявлення місць розшарування (EN
10246-14:1999, ІDT)
ДСТУ ГОСТ ИСО 10332:2007 Т руби сталеві напірні безшовні та зварні (окрім труб, виготовлених дуговим
зварюванням під флюсом). Ультразвуковий метод контролювання суцільності (ГОСТ ИСО 10332:2002, ІDT; ІSO
10332:1994, NEQ)
ДСТУ ГОСТ ИСО 10543:2007 Труби сталеві напірні безшовні та зварні гарячетягнуті. Метод ультразвукової
товщинометрії (ГОСТ ИСО 10543:2002, ІDT; ІSO 10543:1994, NEQ)
ДСТУ EN 12454:2005 Литво. Контроль поверхневих несуцільностей візуальний. Сталеве литво, отримане у
піщаних формах (EN 12454:1998, ІDT)
ДСТУ EN 12681:2005 Литво. Контроль радіографічний (EN 12681:2003, ІDT)
ДСТУ EN 13068-1:2007 Неруйнівний контроль. Радіоскопічний контроль. Частина 1. Кількісне вимірювання
властивостей зображення (EN 13068-1:1999, ІDT)
ДСТУ Б В.2.7-10-95 (ГОСТ 30062-93) Будівельні матеріали. Арматура стержньова для залізобетонних
конструкцій. Вихрострумний метод контролю характеристик міцності
ГСТУ 3-006-2000 Прокат товстолистовий. Методи ультразвукового контролю автоматизованими установками
ГСТУ 3-026-2002 Контроль неруйнівний. Капілярні методи контролю матеріалів, напівфабрикатів, деталей,
виробів авіаційної техніки
ГСТУ 320.02829777.002-95 Інструкція по проведенню неруйнівного контролю нарізних труб нафтового
сортаменту в процесі їх експлуатації
ГСТУ 320.02829777.013-99 Рекомендації по проведенню неруйнівного контролю бурового обладнання
ГСТУ 320.02829777.014-99 Неруйнівний контроль та оцінка технічного стану металоконструкцій бурових веж
в розібраному і зібраному стані

32. Національні стандарти з НК


Плівки для технічної радіографії
ДСТУ EN 584-1-2001 Неруйнівний контроль. Промислова радіографічна
плівка. Частина 1. Класифікація плівкових систем для промислової радіографії
(EN 584-1:1994, ІDT)
ДСТУ EN 584-2-2001 Неруйнівний контроль. Промислова радіографічна плівка.
Частина 2. Контроль обробляння плівки за допомогою опорних величин (EN
584-2:1996, ІDT)
ДСТУ EN 14096-1:2006 Неруйнівний контроль. Оцінювання цифрових
радіографічних плівкових систем. Частина 1. Визначення, кількісні виміри
параметрів якості зображення, стандартна контрольна плівка та контроль
якості (EN 14096-1:2003, ІDT)
ДСТУ EN 14096-2:2006 Неруйнівний контроль. Оцінювання цифрових
радіографічних плівкових систем. Частина 2. Мінімальні вимоги (EN 140962:2003, ІDT)

33. Міждержавні стандарти з НК


Неруйнівні випробування
ГОСТ 12.2.051-80 ССБТ Оборудование технологическое ультразвуковое. Требования безопасности
ГОСТ 15843-79 Принадлежности для промышленной радиографии. Основные размеры
ГОСТ 16865-79 Аппаратура для рентгеностуктурного и рентгеноспектрального анализов. Термины и
определения
ГОСТ 17064-71 Основные функциональные узлы, принадлежности и вспомогательные устройства гаммааппаратов. Термины и определения
ГОСТ 17489-72 Видиконы рентгеновские. Основные параметры и размеры
ГОСТ 18353-79 Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов
ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования
ГОСТ 20337-74 Приборы рентгеновские. Термины и определения
ГОСТ 20415-82 Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения
ГОСТ 20426-82 Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения
ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения
ГОСТ 21104-75 Контроль неразрушающий. Феррозондовый метод
ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод
ГОСТ 22091.0-84 Приборы рентгеновские. Общие требования к измерению параметров
ГОСТ 22091.1-84 Приборы рентгеновские. Методы измерения тока и напряжения накала
ГОСТ 22091.2-84 Приборы рентгеновские. Методы измерения тока и напряжения инжекции рентгеновских
бетатронных камер

34. Міждержавні стандарти з НК


ГОСТ 22091.3-84 Приборы рентгеновские. Метод измерения размера поля облучения и угла раствора рабочего пучка рентгеновского
излучения
ГОСТ 22091.4-86 Приборы рентгеновские. Методы измерения напряжения рентгеновской трубки
ГОСТ 22091.5-86 Приборы рентгеновские. Методы измерения тока рентгеновской трубки
ГОСТ 22091.6-84 Приборы рентгеновские. Методы измерения мощности экспозиционной дозы рентгеновского излучения и экспозиционной
дозы рентгеновского излучения за импульс
ГОСТ 22091.7-84 Приборы рентгеновские. Методы измерения равномерности распределения плотности потока энергии рентгеновского
излучения по полю облучения
ГОСТ 22091.9-86 Приборы рентгеновские. Методы измерения размеров эффективного фокусного пятна
ГОСТ 22091.10-84 Приборы рентгеновские. Метод измерения алюминиевого или медного эквивалента баллона рентгеновского прибора
ГОСТ 22091.11-80 Приборы рентгеновские. Метод измерения времени готовности
ГОСТ 22091.12-84 Приборы рентгеновские. Методы измерения токов и напряжений электродов в импульсе
ГОСТ 22091.13-84 Приборы рентгеновские. Метод измерения междуэлектродной емкости сетка-катод
ГОСТ 22091.14-86 Приборы рентгеновские. Метод измерения плотности потока энергии (плотности потока фотонов) рентгеновского
излучения
ГОСТ 22091.15-86 Приборы рентгеновские. Метод испытания на электрическую прочность
ГОСТ 22238-76 Контроль неразрушающий. Меры образцовые для поверки толщиномеров покрытий. Общие положения
ГОСТ 23479-79 Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования
ГОСТ 23480-79 Контроль неразрушающий. Методы радиоволнового вида. Общие требования
ГОСТ 23483-79 Контроль неразрушающий. Методы теплового вида. Общие требования
ГОСТ 23667-85 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Методы измерения основных параметров
ГОСТ 23702-90 Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Методы испытаний
ГОСТ 23764-79 Гамма-дефектоскопы. Общие технические условия
ГОСТ 23829-85 Контроль неразрушающий акустический. Термины и определения
ГОСТ 24034-80 Контроль неразрушающий радиационный. Термины и определения
ГОСТ 24054-80 Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования

35. Міждержавні стандарти з НК


ГОСТ 24289-80 Контроль неразрушающий вихретоковый. Термины и определения
ГОСТ 24450-80 Контроль неразрушающий магнитный. Термины и определения
ГОСТ 24521-80 Контроль неразрушающий оптический. Термины и определения
ГОСТ 24522-80 Контроль неразрушающий капиллярный. Термины и определения
ГОСТ 25113-86 Контроль неразрушающий. Аппараты рентгеновские для промышленной дефектоскопии. Общие технические
условия
ГОСТ 25313-82 Контроль неразрушающий радиоволновой. Термины и определения
ГОСТ 25314-82 Контроль неразрушающий тепловой. Термины и определения
ГОСТ 25315-82 Контроль неразрушающий электрический. Термины и определения
ГОСТ 25541-82 Электрорадиография. Термины и определения
ГОСТ 26114-84 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы на базе ускорителей заряженных частиц. Основные параметры и
общие технические требования
ГОСТ 26170-84 Контроль неразрушающий. Приборы радиоволновые. Общие технические требования
ГОСТ 26182-84 Контроль неразрушающий. Люминесцентный метод течеискания
ГОСТ 26266-90 Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Общие технические требования
ГОСТ 26790-85 Техника течеискания. Термины и определения
ГОСТ 27947-88 Контроль неразрушающий. Рентгенотелевизионный метод. Общие требования
ГОСТ 28369-89 Контроль неразрушающий. Облучатели ультрафиолетовые. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 28517-90 Контроль неразрушающий. Масс-спектрометрический метод течеискания. Общие требования
ГОСТ 28702-90 Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования
ГОСТ 29025-91 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы рентгенотелевизионные с рентгеновскими электронно-оптическими
преобразователями и электрорентгенографические. Общие технические требования

36. Міждержавні стандарти з НК


Неруйнівні випробування зварних швів
ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества
ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод
ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые
ГОСТ 16971-71 Швы сварных соединений из винипласта, поливинилхлоридного пластиката и
полиэтилена. Методы контроля качества. Общие требования
ГОСТ 23055-78 Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных
соединений по результатам радиографического контроля
ГОСТ 23858-79 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций.
Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки
ГОСТ 25225-82 Контроль неразрушающий. Швы сварных соединений трубопроводов.
Магнитографический метод
ГОСТ 25997-83 Сварка металлов плавлением. Статистическая оценка качества по результатам
неразрушающего контроля
ГОСТ 28277-89 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод.
Общие требования

37. Міждержавні стандарти з НК


Неруйнівні випробування металів
ГОСТ 12503-75 Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования
ГОСТ 17410-78 Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы
ультразвуковой дефектоскопии
ГОСТ 21120-75 Прутки и заготовки круглого, квадратного и прямоугольного сечения. Методы
ультразвуковой дефектоскопии
ГОСТ 21397-81 Контроль неразрушающий. Комплект стандартных образцов для ультразвукового контроля
полуфабрикатов и изделий из алюминиевых сплавов. Технические условия
ГОСТ 22727-88 Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля сплошности
ГОСТ 24507-80 Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой
дефектоскопии
ГОСТ 28831-90 Прокат толстолистовой. Методы ультразвукового контроля
Плівки для технічної радіографії
ГОСТ 25642-83 Пленки радиографические и флюорографические. Маркировка и упаковка
ГОСТ 25847-83 Пленки радиографические и флюорографические. Размеры и методы контроля
ГОСТ 26902-86 Пленки радиографические. Условия экспонирования

38. СНиП, ДБН, ДСТУ, СН


СНиП 3.05.05-84 Технологічне обладнання та
технологічні трубопроводи.
СНиП 2.05.06-85 Магістральні трубопроводи.
СНиП 2.04.14-88 Теплова ізоляція обладнання і
трубопроводів.
СНиП 2.04.12-86 Розрахунок на міцність сталевих
трубопроводів.
РСН 358-91/Госстрой УССР Зварювання
поліетиленових труб при будівництві
газопроводів.
ДБН Д.2.6-6-2000 Збірник 6. Холодильні та
компресорні установки
ДБН Д.2.6-3-2000 Збірник 3. Системи вентиляції і
кондиціювання повітря.
ДБН Д.2.3-18-99 Збірник 18. Устаткування
підприємств хімічної та нафтопереробної
промисловості.
ДБН Д.2.3-15-99 Збірник 15. Устаткування для
очищення газів
ДБН Д.2.3-12-99 Збірник 12. Технологічні
трубопроводи.
ДБН Д.2.3-7-99 Збірник 7. Компресорні установки,
насоси і вентилятори.
ДБН Д.2.2-25-99 Збірник 25. Магістральні та
промислові трубопроводи газо- та
нафтопродуктів.
ДСТУ Б В.2.6-183:2011 Резервуари вертикальні
циліндричні сталеві для нафти та
нафтопродуктів. Загальні технічні умови (ГОСТ
31385-2008, NEQ).
ДСТУ-ЗТ Б В.2.6-103:2010 Настанова. Резервуари
сталеві горизонтальні для нафтопродуктів.
Конструкції та розміри.
ДСТУ-ЗТ Б В.2.6-102:2010 Газгольдери сталеві
постійного об`єму циліндричні. Конструкція та
розміри.
СТУ-Н Б В.2.5-42:2010 Настанова з проектування,
монтажу та експлуатації внутрішніх систем
газопостачання з використанням мідних
безшовних круглих труб.
ДБН В.2.5-41-2009 Газопроводи з поліетиленових
труб.Частина І. Проектування. Частина II.
Будівництво.
ДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008 Настанова з проведення
технічного діагностування вертикальних
сталевих резервуарів.
ДСТУ Б А.2.4-30:2008 Антикорозійний захист
технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів.
Робочі креслення.
ДСТУ Б А.2.4-25:2008 Газопостачання. Внутрішні
пристрої. Робочі креслення.
ДСТУ Б А.2.4-9:2009 Правила виконання робочої
документації теплової ізоляції обладнання і
трубопроводів.
СН 527-80 Інструкція з проектування
технологічних сталевих трубопроводів Ру до 10
МПа.
English     Русский Правила