Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Український «Гоґвортс»
Дякую за увагу!
5.75M
Категория: ОбразованиеОбразование

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

1. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

2.

Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича — один із найстаріших класичних
університетів в Україні. Розташований у величній будівлі
сучасних Чернівців – комплексі, спорудженому в 18641882 рр. як резиденція буковинських митрополитів за
проектом відомого чеського архітектора Йосифа
Главки.

3.

Сьогодні в Університеті функціонує 2 інститути:
Інститут біології, хімії та біоресурсів та Інститут
фізико-технічних і комп’ютерних наук, 11 факультетів:
географічний, економічний, іноземних мов, історії,
політології та міжнародних відносин, архітектури,
будівництва та декоративно-прикладного мистецтва,
педагогіки, психології та соціальної роботи,
математики та інформатики, філологічний,
філософсько-теологічний, факультет фізичної культури
та здоров'я людини, юридичний; коледж. Діє кафедра
військової підготовки.

4.

Структура університету
Ректор
Проректори
Приймальна комісія
Навчальний відділ
Відділ навчально-методичної роботи та моніторингу й забезпечення якості підготовки фахівців
Відділ ліцензування та акредитації
Науково-дослідна частина
Відділ докторантури, аспірантури і наукової роботи молоді
Наукова бібліотека
Видавництво "Рута"
Інститути, факультети і кафедри
Відділ міжнародних зв’язків
Загальний відділ
Архів
Відділ кадрів
Юридичний відділ
Бухгалтерія університету
Відділ внутрішнього аудиту
Відділ з виховної роботи та гуманітарної освіти
Університетський вісник
Військово-мобілізаційний відділ
Відділ охорони праці та радіаційної безпеки
Відділ цивільного захисту
Адміністративна-господарська частина
Інформаційно-телекомунікаційний відділ
Ботанічний сад
Природничий музей
Історико-культурний центр
Центр співпраці з підприємствами

5.

Підготовка майже 20 тисяч студентів здійснюється за
54 напрямами, 69 спеціальностями. Функціонує 87
кафедр. Навчально-виховний процес та наукову роботу
забезпечують 1200 викладачів.

6.

При Університеті діють: центр буковинознавства,
центр канадських студій імені Рамона Гнатишина,
центр американських студій, центр німецькомовних
студій «Ґеданкендах», центр євроатлантичної
інтеграції та безпеки, центр богемістики, центр
порівняльної румунської філології імені Г. Бостана, центр
славістичних студій, центр іудаїки; історикокультурний центр, клуб творчої молоді «Контакт».

7.

Університет має 14 навчальних корпусів, 7
гуртожитків, спорткомплекс, дослідне господарство,
ботанічний сад, зоологічний, геологічний та
етнографічний музеї, видавництво «Рута», бібліотеку з
книжковим фондом майже 3 млн. примірників.
Видається студентська газета «Ньюформати».
Поряд з університетом вдало спланований мальовничий
дендрологічний парк з рідкісними видами рослин.

8.

Діє розгалужена система органів студентського
самоврядування, які беруть активну участь у навчальновиховному процесі, науковому і громадському житті
міста, області.
Викладачі і студенти беруть участь у спільних наукових
програмах, які здійснюються згідно з угодами про творчу
співпрацю з провідними навчальними закладами та
науковими інституціями США, Канади, Австрії,
Німеччини, Польщі, Росії, Болгарії, Англії, Македонії,
Румунії, Чехії, Китаю, Ізраїлю та інших країн.

9.

Про міжнародний авторитет ВНЗ свідчать і такі
факти, як визнання Міжнародним біографічним
центром у Кембріджі двох професорів «Людиною року»,
присвоєння науковцям звання «Почесний доктор»
Саскачеванського(Канада), Сучавського (Румунія) та
Бельцького (Молдова) університетів, присудження
грантів 14 викладачам, аспірантам та студентам
університету, премії Галілео Галілея.

10.

У січні 2009 р. університет
увійшов до Європейської асоціації
університетів, приєднався до
Угоди про партнерство у
створенні електронної бібліотеки
України (ЕLibUkr). Ще одним
визначальним моментом є
позитивне рішення про
приєднання Чернівецького
національного університету імені
Юрія Федьковича до Великої
хартії університетів
(MagnaChartaUniversitatum). В
2011 році Чернівецький
університет включили до списку
Світової спадщини ЮНЕСКО.

11.

Університет пройшов складний шлях існування й
розвитку, став значним осередком освіти, науки,
культури Буковинського краю і всього західного регіону
України.

12. Український «Гоґвортс»

13.

14.

15.

16.

17.

18. Дякую за увагу!

English     Русский Правила