5.95M
Категория: ОбразованиеОбразование

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

1.

Навчання у Національномуюридичному
університеті імені Ярослава Мудрого

2.

ПЕРСПЕКТИВНІ ЮРИДИЧНІ ПРОФЕСІЇМАЙБУТНЬОГО:
$1.8
МЛРД
➢ IТ-юрист;
➢ ІР-юрист;
➢ медіа-юрист;
➢ корпоративний юрист;
➢ юрист із земельнихпитань;
➢ юрист-міжнародник та інш.

3.

НОВІ ПРОФІЛІ ПІДГОТОВКИЮРИСТІВ
В НЮУІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО:
➢ Юридичний консалтинг;
➢ Корпоративний юрист;
➢ Адвокатська діяльність;
➢ Юридичний антикорупційний менеджмент;
➢ Судове адміністрування та судова діяльність;
➢ Юрист у аграрній сфері;
➢ Правові засади національної безпеки;
➢ Право Європейського Союзу;
➢ Міжнародне публічне право;
➢ Військова юстиція.

4.

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ
В НЮУ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО:
ІНСТИТУТИ ТА ФАКУЛЬТЕТИ
➢Інститут прокуратури та кримінальної юстиції
➢Слідчо-криміналістичний інститут
➢Інститут підготовки кадрів для органів юстиції
України
Відокремлені
структурні підрозділи:
➢м. Полтава: Полтавський
юридичний інститут та
Полтавський юридичний коледж
➢ м. Київ: Інститут управління та
права
➢Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ
➢Інститут післядипломної освіти
➢Господарсько-правовий факультет
➢Військово-юридичний факультет
➢Міжнародно-правовий факультет
Підготовка здійснюється заденною,
➢ Факультет адвокатури
вечірньою та заочною (у т.ч. з використанням
➢ Фінансово-правовий факультет та інш.
дистанційних методів) формаминавчання

5.

РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ
МІЖ ЗВО 2018 (БАКАЛАВРАТ)
29,2%
80 ВНЗ брали участь у
конкурсі
на отримання
держзамовлення.
З них НЮУ імені Ярослава
Мудрого одержано
найбільшу частку
держзамовлення – 29,2%

6.

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА ДЕННОЮ ФОРМОЮ (2018)
БАКАЛАВР
грн. на рік
МАГІСТР
грн. на рік
26,200
32,600
НУ «КиєвоМогилянська
академія»
46,000
45,000
КНУ ім.Тараса
Шевченка
52,530
56,100
НЮУ імені Ярослва
Мудрого

7.

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ВИПУСКНИКІВ НЮУ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Університетом укладені довгостроковідоговори
про співпрацю з:
➢ Міністерством юстиції України;
➢ Генеральною прокуратурою України;
➢ Службою безпеки України;
➢ Національним антикорупційним бюро України;
➢ Національною асоціацією адвокатів України;
➢ Міністерством закордонних справ України;
➢ Міністерством оборони України;
➢ Державною судовою адміністрацією України.

8.

ОПИТУВАННЯ ЩОДО ЗВО
Мета встановити думку роботодавців щодо важливості зовнішньої складової фахової підготовки правника: закладу вищої освіти, форм
навчання, оцінювання результатів його освітньої діяльності, специфіки осовітньої програми тощо.
58,1% респондентів
зазначили, що для них має
значення диплом якого
юридичного факультету
або закладу вищої освіти
отримав фахівець. Також
7,1% респондентів
зазначили, що це для них
важливо на стадії початку
трудової діяльності
фахівця.

9.

ОПИТУВАННЯ ЩОДО ЗВО ТА ПЕРСПЕКТИВ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ВИПУСКНИКІВ НЮУ ІМЕНІ ЯРОСЛАВАМУДРОГО
Національний юридичний
університет
імені Ярослава Мудрого
21,1%
КНУ імені ТарасаШевченка
21%
Національний університет «КиєвоМогилянська академія»
18,1%
Львівський національний
університет імені ІванаФранка
12,30%
Національний університет
«Одеська юридична академія»
6,80%
Український Католицький
Університет
6,50%
Національний університет
«Острозька академія»
3,50%
Академія адвокатури України
3,50%
Харківський національний
університет іменіВ. Н. Каразіна
3,50%
Київський національний
економічний університет імені
Вадима Гетьмана
3,50%

10.

СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ
ЧЕРЕЗ АСОЦІАЦІЮ ВИПУСКНИКІВ
Асоціацією випускників НЮУ ім. Ярослава Мудрого підписано
Меморандуми з міжнародними юридичними компаніями, що входять до ТОП-50 компаній світу:
•DLA Piper - міжнародна юридична фірма, юристи якої працюють в більш ніж 40 країнах світу: в Азіатсько-
тихоокеанському регіоні, Європі та Близькому Сході, в Північній та Південній Америці. Компанія надає клієнтам
юридичні послуги незалежно від географії їх бізнесу;
•ETERNA LAW – ETERNA LAW є європейською юридичною фірмою та одним з лідерів юридичного бізнесу в регіоні СНД.
•КПМГ Україна - надає юридичні послуги, враховуючи індивідуальні вимоги та очікування місцевих та міжнародних
компаній. Фірма стала першою компанією юридичного сектору, яка побудувала свою діяльність за галузевим
На всеукраїнському рівні співпрацюємо з Національною Асоціацією адвокатів України, а також з провідними
юридичними фірмами України: Адвокатська компанія «Шкребець та партнери», ЮФ «Глобус» юридичною фірмою
«ARBITIS», юридичною компанією «КПД Консалтінг», та багато іншими. Як результат, за роки реалізації проекту більш
ніж 1000 осіб стали учасниками проекту «Стажування для студентів 5-6 курсів НЮУ ім. Ярослава Мудрого», значна
частина з них отримала гарантоване працевлаштування.

11.

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ
В ПАРТНЕРСЬКИХ ВНЗ ЄС ТА США
➢ спільні освітні програми;
➢ академічна мобільність;
➢ обмін студентами.

12.

ПРОГРАМИ ДВОХ ДИПЛОМІВ
➢ Міжнародне право /International Law (IT) – Університет Миколаса Ромеріса
(Вільнюс, Литва)
➢ Європейське та міжнародне підприємницьке право/ European and International
Business Law (EIBL)
➢ Університет Миколаса Ромеріса (Вільнюс, Литва) та УніверситетСавойє
Монблан (Шамбері, Франція)
➢ Технології та право/Technology and Law – Школа права Талліннського Технологічного
Університету (Естонія)
➢ «Публічна політика та адміністрування у Європейському Союзі» – Університет
Вітаутаса Великого (Каунас, Литва)
➢ «Міжнародне право»; «Право ЄС та глобальні виклики» (УніверситетКазиміраса
Симонавічюса (Вільнюс, Литва); «Право і політика ЄС» (Університет м.Нікосії, Кіпр)

13.

ПРОГРАМА АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
МОЖЛИВІСТЬ НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ1-2
СЕМЕСТРІВ
У ПАРТНЕРСЬКИХ ВНЗ:
➢ Савойському Університеті Монблан(Франція)
➢ Англія Раскін Університеті (ВеликаБританія)
➢ Лодзинському Університеті таУніверситеті
Миколи Коперника (Польща)
➢ Університеті Миколаса Ромеріса та
Університеті Вітаутаса Великого(Литва)
➢ Коледжі кримінальної юстиції ім. Джона Джея
(м. Нью-Йорк, США)
➢ Вищій школі економіки у Празі (Чехія)
Чарльз Уайтхед – почесний
професор НЮУ, професор
Корнельського університету

14.

НАЙБІЛЬШ ВИСОКООПЛАЧУВАНІ ЮРИДИЧНІ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
➢ Суддя
➢ Нотаріус
➢ Прокурор
➢ Адвокат
➢ Детективи НАБУ
➢ Корпоративний юрист
➢ Комплаєнс спеціаліст

15.

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХОРГАНІЗАЦІЯХ

16.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Науково-дослідницьку та виховну роботу забезпечують
38 кафедри, де працюють понад 700 викладачів, з них:
➢більш 100 докторів наук,професорів;
➢понад 500 кандидатів наук,доцентів;
➢Академік Національної академії наукУкраїни;
➢16 Академіків Національної академії правових наук України;
➢22 членів-кореспондентів Національної академіїправових
наук України;
➢18 заслужених діячів науки і техніки;
➢11 лауреатів Державної премії;
➢11 заслужених працівників народної освіти України;
➢15 заслужених юристів України;
➢5 заслужених працівників культуриУкраїни;
➢3 народних артисти України, тощо.

17.

ІНФРАСТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ:
➢ 20 учбових корпусів в центрі м. Харкова;
➢ 16 студентських комфортабельних
гуртожитків;
➢ одна з найкращих у місті спортивних баз.

18.

ВІДОМІ ВИПУСКНИКИ УНІВЕРСИТЕТУ В СУДОВІЙ
СИСТЕМІ
Шевчук Станіслав
Володимирович
Випускник 1993 року
Голова Касаційного
адміністративного суду у складі
Верховного Суду
Луспеник
Дмитро Дмитрович
Секретар Пленуму Верховного
Суду
Випускник 1990 року
імені Ярослава Мудрого
У Конституційному Суді України

19.

ВІДОМІ ВИПУСКНИКИ УНІВЕРСИТЕТУ В КЕРІВНИХ
УСТАНОВАХ
Ситник
Артем Сергійович
Голова НАБУ
Випускник 2001 року
Столярчук
Юрій Васильович
Заступник Генерального
прокурора
державний радник юстиції 3 класу
Випускник 1985 року
Гребa
Роман Володимирович
Заступник Міністра освіти і науки
України
Випускник 2000 року
Ліщина
Іван Юрійович
Демчина Павло
Володимирович
Випускник 2000 року
Заступник Міністраюстиції
України
Перший заступник Голови СБУ
Випускник 2000 року

20.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНОГО ФОРУМУ
Харківський
міжнародний
юридичний
форум

наймасштабніша юридична подія року.
Форум створено 2017 року як міжнародну відкриту
платформу для обговорення найактуальніших проблем у
сфері.
юридичній
Спеціальна тема цьогорічного, II Харківського міжнародного
юридичного форуму, що тривав з 25 по 28 вересня, – розвиток
права
в
умовах
цифрової
економіки.
Програма форуму також передбачала тренінги, майстер-класи, відкриті лекції,
круглі столи з актуальних питань корпоративного права та права інтелектуальної
власності, агробізнесу, реформи юридичної освіти, європейської та євроатлантичної
інтеграції, прав людини та ґендерної рівності, правовідносин у сфері IT тощо.
19 вересня 2018 року Уряд України
підтримав
проведення
Харківського
міжнародного юридичного форуму на постійній
основі.
У роботі чотирьох панельних дискусій взяли участь 100 спікерів і понад 600
учасників, серед яких відомі дослідники та практики із США, Німеччини, Італії, Литви,
Естонії, Польщі та інших держав, судді Конституційного Суду України та Верховного Суду,
співробітники представництва ЄС, місій ОБСЄ та ОСЕР, інших організацій.

21.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила