ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ
Народний хор «Батьківська Нива»
Духовий оркестр
Оркестр народних інструментів
Вокально-інструментальні ансамблі
Хореографія (балетні, народні танці, брейк-данс та ін.)
Навчально-розважальні гуртки
Народний театр
НАУКОВІ ГУРТКИ
СПОРТИВНІ СЕКЦІЇ
ДОСЛІДНЕ ПОЛЕ
БІОСТАЦІОНАР
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання у Білоцерківському НАУ
Зарахування до Білоцерківського НАУ
Конкурсний бал розраховується:
Остаточне формування конкурсного балу вступника
34.54M
Категория: ОбразованиеОбразование

Правила вступу до Білоцерківського національного аграрного університету

1.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
1
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Білоцерківського національного
аграрного університету
в 2017 році
1
Біла Церква
2017 р.

2.

АГРОБІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
«Лісове господарство»
«Агрономія»
«Садово-паркове
господарство»
«Геодезія та
землеустрій»
2

3.

БІОЛОГОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
«Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва »
«Харчові технології»
3

4.

ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
«Екологія»
«Водні біоресурси та
аквакультура»
4

5.

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА ТА ЛІНГВІСТИКИ
«Філологія»
«Правознавство»
5

6.

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
«Ветеринарна
медицина»
«Ветеринарна
гігієна, санітарія і
експертиза»
6

7.

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
•Фінанси, банківська справа
•та страхування;
•Облік і оподаткування;
•Менеджмент;
•Економіка;
•Публічне управління та
адміністрування;
•Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність;
7

8.

АГРОБІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ГОТУЄ ФАХІВЦІВ ЗА
СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:
САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Рівні освіти:
«Бакалавр» - термін навчання 4 роки на базі загальної середньої освіти;
3 роки – на базі ОР Молодший спеціаліст;
«Магістр» - термін навчання – 1,5 роки – на базі ОР «Бакалавр»
Випускники спеціальності можуть обіймати управлінські та виконавчі
посади:
- на підприємствах і в приватних фірмах, які займаються веденням
паркового г-ва та озелененням;
- в організаціях, у підпорядкуванні яких знаходяться парки-пам’ятки
садово-паркового мистецтва;
- в ботанічних садах, дендропарках, національних природних парках.
Сертифікати ЗНО: Українська мова та література; Біологія;
Математика або історія України
8

9. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Рівні освіти:
«Бакалавр» - термін навчання 4 роки на базі загальної середньої освіти;
3 роки – на базі ОР Молодший спеціаліст.
Перелік предметів конкурсного відбору для вступу на основі повної загальної середньої
освіти:
Українська мова та література
Біологія
Математика або історія України
Випускники можуть обіймати управлінські та виконавчі посади та бути фахівцями з:
організації та здійснення виробничо-господарської діяльності підприємств
лісогосподарського профілю, створення, вирощування, догляду і формування
високопродуктивних та біологічно-стійких лісових насаджень, охорони і захисту лісів,
раціонального використання лісових ресурсів та підвищення ефективності ведення
лісового господарства.
9

10.

АГРОНОМІЯ
Рівні освіти:
«Бакалавр» - термін навчання 4 роки на базі повної загальної
середньої освіти; 3 роки – на базі ОР Молодший спеціаліст
«Магістр» за спеціалізаціями
«Агрономічний менеджмент», «Органічне землеробство»
«Кормовиробництво», «Селекція і генетика с.-г. культур»
- термін навчання 1 рік 6 місяців.
Випускники за спеціальністю "Агрономія" можуть працювати на
посадах:
- бригадира, агронома, агронома-консультанта в різних аграрних
підприємствах,
-керівника фермерського господарства;
- випускники магістратури можуть працювати в науково-дослідних
установах НААН України, викладати в навчальних закладах 3-4 рівня
акредитації
Сертифікати ЗНО: Українська мова та література;
Математика або історія України
Біологія;
10

11.

ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ
Рівень освіти – «Бакалавр» - термін навчання 4 роки на базі повної
загальної середньої освіти; 3 роки – на базі ОР Молодший спеціаліст
Фахівці можуть працевлаштовуватись:
- у землевпорядних фірмах та організаціях;
- обласних, районних управліннях Держгеокадастру;
- науково-дослідних та проектних інститутах землеустрою;
в промисловості та будівництві;
- здійснювати моніторинг, економічну і правову оцінку земель.
Сертифікати ЗНО:
Українська мова та література;
Математика ;
географія або історія України
11

12.

Зверни увагу!
Кожен студент, навчаючись в
Білоцерківському НАУ, має можливість
пройти стажування тривалістю 6-12 місяців
у країнах Європейського союзу та США.

13.

Зверни увагу!
Кожен студент (як хлопці так і дівчата)
навчаючись в Білоцерківському НАУ, має
можливість пройти навчання на
ВІЙСЬКОВІЙ КАФЕДРІ.
Випускники Білоцерківського НАУ
отримують військове звання
«МОЛОДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ»

14.

Усі іногородні студенти забезпечуються
ГУРТОЖИТКОМ
https://www.youtube.com/watch?v=6_H9Rw84Z18

15.

Зверни увагу!
ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ
Білоцерківський НАУ має потужній та сучасний
Навчально-виробничий центр, на якому виробляється
сільськогосподарська продукція (рослинництва та
тваринництва), що дає можливість забезпечити
харчуванням студентів за собівартістю.
Кожен, з десяти навчальних корпусів
Білоцерківського НАУ має їдальню та буфети.
Студенти обслуговуються за типом
«шведського столу» за представленим меню.
15

16. ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ

16

17.

Дозвілля студентів
1. Наукові гуртки
2. Навчально-розважальні гуртки
3. Вокальний ансамбль
4. Народний хор «Батьківська Нива»
5. Духовий оркестр
6. Оркестр народних інструментів
7. Вокально-інструментальні ансамблі
8. Хореографія (балетні, народні танці, брейк-данс та ін.)
9. Ансамбль бандуристів
10.Кафедра фізвиховання (атлетичний зал, настільний теніс,
футбол, волейбол, баскетбол, греко-римська боротьба та ін.)
А також інші секції, що допоможуть отримати додаткові знання та
навики, які неодмінно знадобляться в подальшому житті кожної
людини

18. Народний хор «Батьківська Нива»

18

19. Духовий оркестр

19

20. Оркестр народних інструментів

20

21. Вокально-інструментальні ансамблі

21

22. Хореографія (балетні, народні танці, брейк-данс та ін.)

22

23. Навчально-розважальні гуртки

23

24. Народний театр

24

25. НАУКОВІ ГУРТКИ

25

26. СПОРТИВНІ СЕКЦІЇ

26

27. ДОСЛІДНЕ ПОЛЕ

27

28. БІОСТАЦІОНАР

28

29. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

29

30.

Вступити до
Білоцерківського
НАУ можна на
основі:
1. Зовнішнього
незалежного
оцінювання
2. Вступних
іспитів
3. Співбесіди

31.

У 2017 році при вступі до Білоцерківського НАУ
приймаються сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання 2016 та 2017 років.

32.

Зверни увагу!
Під час реєстрації на ЗНО варто обрати
ЧОТИРИ предмети.
При вступі до Білоцерківського НАУ будуть
враховуватися результати ЗНО трьох предметів, з
найвищими балами серед чотирьох представлених
в сертифікаті ЗНО, що збільшить імовірність вступу
за державним бюджетом.
Реєстрація на ЗНО розпочнеться
з 06.02.2017 року до 31.03.2017 року.
32

33.

Спеціальні умови на участь у конкурсі за
співбесідою мають:
•особи, яким Законом України "Про статус і соціальний
захист
громадян,
які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без
екзаменів до державних вищих навчальних закладів за
результатами співбесіди;
•особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати
навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони
здоров’я та соціального захисту населення);
•особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які
захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність
України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім
військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному
відповідними положеннями про проходження військової служби
громадянами України;

34.

Спеціальні умови на участь у конкурсному відборі тільки за
результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання
поширюються на таких осіб:
•діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх
числа;
•особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що
можуть бути перешкодою для проходження громадянами ЗНО,
затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства
охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому
в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;
• особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані)
після 30 листопада 2016 року;
•громадяни України, місцем проживання яких є територія
проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або
переселилися з неї після 1 січня 2017 року;
•визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту";

35.

Фінансування підготовки
фахівців у Білоцерківському
НАУ здійснюється:
за рахунок
видатків
державного
бюджету
(державне замовлення)
за рахунок
цільових пільгових
державних
кредитів
за
ваучерами
за кошти
фізичних та
юридичних осіб
(контракт)
Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти
здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних
кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 16 червня 2003 року № 916;

36.

Спеціальні права на здобуття вищої освіти за державним
замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів
мають право на зарахування за державним або регіональним
замовленням вступники, рекомендовані до зарахування за результатами
співбесіди на відкриту або закриту конкурсну пропозицію, за умови
вступу на основі повної загальної середньої освіти.
•особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
надане право на прийом без екзаменів до державних вищих
навчальних закладів за результатами співбесіди;
•особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний
заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та
соціального захисту населення);
•особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які
захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність
України, брали участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять
військову службу (крім військовослужбовців строкової служби)
в порядку, визначеному відповідними положеннями про
проходження військової служби громадянами України;

37.

Спеціальні права на здобуття вищої освіти за державним
замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів
мають право на зарахування за державним або регіональним
замовленням в межах квоти-1 (встановлюється Білоцерківським НАУ в
межах 10%, але не менше одного місця обсягу державного замовлення за
відкритими та закритими конкурсними пропозиціями) за умови вступу на
основі повної загальної середньої освіти:
•Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
•Особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань,
що можуть бути перешкодою для проходження громадянами
зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом
Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони
здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому
в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;
•Особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані)
після 30 листопада 2016 року;

38.

Особи, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, мають право
на переведення на вакантні місця державного або регіонального
замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами
фінансування на відкриту або закриту конкурсну пропозицію.
• Діти, батьки (один із батьків, усиновлювачів) яких загинули під час участі в
антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет, і територіальну
цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у
районах проведення антитерористичної операції;
• Діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або
померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та
конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з
перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
• Особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи
визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової
служби;
• Особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не
протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
• Інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та
потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок
інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи
на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного
(обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, –
категорія 2;
• Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох
років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та які
мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного
випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

39.

Особи, мають право на переведення на місця за рахунок цільових пільгових
державних кредитів в порядку, передбаченому законодавством, якщо вони
зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб:
• Особи, які є внутрішньо переміщеними особами,
відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і
свобод внутрішньо переміщених осіб";
Особи, мають право на зарахування за державним або регіональним
замовленням в межах квоти-3, яка встановлюється Білоцерківським НАУ за
погодженням з державним або регіональним замовником для закритих
конкурсних пропозицій у межах п’ятдесяти відсотків загального обсягу
державного або регіонального замовлення доведеного цьому вищому
навчальному закладу, за умови вступу на основі повної загальної середньої
освіти:
• Особи, що здобули повну загальну середню освіту у
навчальних закладах певного регіону при вступі на
конкурсні пропозиції, для яких встановлено квоту-3.

40. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання у Білоцерківському НАУ

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО
ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ У
БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ НАУ
на перший курс бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на
основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:
реєстрація електронних кабінетів,
з 29 червня по 25 липня 2017р. завантаження додатків до документів про
повну загальну середню освіту
з 12 по 26 липня 2017 р.
прийом заяв та документів для осіб які
вступають тільки на основі сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання
з 12 по 20 липня 2017 р.
прийом заяв та документів для осіб, які
вступають до БНАУ на основі співбесіди
або ж вступних іспитів
з 21 по 23 липня 2017 р.
з 21 по 26 липня 2017 р.
Проведення співбесіди
Проведення вступних іспити

41.

Перелік ДОКУМЕНТІВ
для вступу до Білоцерківського НАУ за різними формами навчання:
Заява
Для вступників на базі повної загальної
середньої освіти з вказаною пріоритетністю,
яка не може бути змінена
Паспорт
Або документ, що посвідчує особу та
громадянство вступника
Свідоцтво про народження
для осіб, які за віком не мають
паспорта;
Посвідчення про приписку
для військовозобов’язаних
або військовий квиток
Атестат
та додаток до нього
Або документ державного зразка (оригінал) про
раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень,
Сертифікат (сертифікати) ЗНО
Документи, які підтверджують право
вступника на участь у конкурсі за
результатами вступних іспитів, за
співбесідою, за квотами-1 або квотами-3
для вступників на основі повної
загальної середньої освіти

42.

Зверни увагу!
Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця
державного та регіонального замовлення в закритих,
та відкритих конкурсних пропозиціях не більше, ніж
з чотирьох спеціальностей.
Подання заяв на конкурсні пропозиції, для
участі в конкурсі на місця за кошти фізичних
або юридичних осіб, не обмежується.
Мінімальне значення балів, з якими вступник
допускається до участі у конкурсі з вступних
випробувань до Білоцерківський НАУ
становить 100 балів.
42

43. Зарахування до Білоцерківського НАУ

до 12:00 години
26 липня 2017 р.
до 12:00 години
За ОР «бакалавр» (магістр ветеринарного
спрямування) на базі повної загальної середньої
освіти за результатами співбесіди
7 серпня 2017 р.
за державним або
регіональним
замовленням
30 вересня 2017 р.
за кошти
фізичних та
юридичних
осіб
до 12:00 години
15 серпня 2017 р.
За ОР «бакалавр» (магістр
ветеринарного спрямування)
із сертифікатами ЗНО та
вступників на основі
ОКР
молодшого спеціаліста
за державним або
регіональним
За ОР «магістр» на базі ОР
замовленням
за кошти
30 вересня 2017р. фізичних та
юридичних осіб
бакалавра (ОКР спеціаліста):

44. Конкурсний бал розраховується:

КОНКУРСНИЙ БАЛ РОЗРАХОВУЄТЬСЯ:
для вступу на перший курс бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі
повної загальної середньої освіти за формулою:
(КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ
де КБ – конкурсний бал,
П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та
другого предметів;
П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмету;
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в шкалу від 100 до
200 балів,
ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів за шкалою від 100 до 200 балів
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються Білоцерківським НАУ і
складають:
• К1– 0,2 (перший предмет)
• К2 – 0,4 (другий предмет)
• К3 – 0,3 (третій предмет)
• К4 – 0,1 (середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведену в шкалу
від 100 до 200 балів)
• К5 – (?) додаткові бали за факультет довузівської підготовки

45. Остаточне формування конкурсного балу вступника

ОСТАТОЧНЕ ФОРМУВАННЯ КОНКУРСНОГО БАЛУ ВСТУПНИКА
Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий
(ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його
множення на їх добуток, причому:
РК дорівнює 1,02;
ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетом 1 на спеціальності:
101 «Екологія,
201 «»Агрономія»,
181 «Харчові технології»,
193 «Геодезія та землеустрій»
206 «Садово-паркове господарство»
207 «Водні біоресурси та аквакультура».
204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»,
Для інших спеціальностей ГК=1,0.
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах,
які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що
знаходяться на території сільських населених пунктів у рік вступу.
В інших випадках та 1,00;
ПЧК дорівнює 1,00.

46.

Доповідь закінчено!
Дякую за увагу.
46
English     Русский Правила