План набору 180 чоловік 115 – бюджет 65 – контракт
«Лікувальна справа»
Термін навчання
Терміни подачі документів для вступу
На базі 9 класів
На базі 11 класів
Конкурсний бал 9 кл.
Конкурсний бал 11 кл.
Перелік документів для вступу
Порядок прийому заяв та документів для вступу до вищих навчальних закладів (ВНЗ)
Допуск до участі у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти
Особливості зарахування до ВНЗ
Зарахування за співбесідою
Мають право на зарахування за квотами особи: - визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій
Зарахування поза конкурсом
Формування рейтингового списку вступників
Відкритість та прозорість проведення прийому до ВНЗ
Інформаційна система конкурс
495.00K
Категория: ОбразованиеОбразование

Лубенське медичне училище – твоє успішне майбутнє

1.

ЛУБЕНСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ –
ТВОЄ УСПІШНЕ МАЙБУТНЄ
Що потрібно знати
абітурієнту 2019 року

2. План набору 180 чоловік 115 – бюджет 65 – контракт

3.

«Сестринська справа»
На базі 9 кл. – 60 осіб
40 осіб – бюджет
20 осіб – контракт

4. «Лікувальна справа»

На базі 9 кл. – 90 осіб
50 осіб – бюджет
40 осіб – контракт
На базі 11 кл. – 30 осіб
25 осіб – бюджет
5 осіб – контракт

5. Термін навчання

На базі 9 кл. – 4 роки
На базі 11 кл. – 3 роки

6. Терміни подачі документів для вступу

7. На базі 9 класів

з 1 липня по 13 липня 2019 р.
з 14 липня - 21 липня 2019 р. – вступні
екзамени
23 липня 2019 р. – термін оприлюднення
рейтингового списку вступників
до 12.00 год. 27 липня 2019 р. – заміна копій
на оригінали
до 18.00 год. 29 липня 2019 р. – зарахування
на бюджет
до 01 серпня 2019 р. – зарахування на контракт

8. На базі 11 класів

з 1 липня 2019 р. – реєстрація ел.кабінетів
з 10 липня по 29 липня 2019 р. (тільки
електронні заяви), за вступними іспитами та за
співбесідою – по 22 липня
1 серпня 2019 р. – термін оприлюднення
рейтингового списку вступників
до 18.00 годин 3 серпня 2019 р. – вибір місця
навчання, заміна копій на оригінали
до 6 серпня 2019 р. – зарахування на бюджет
до 16 серпня 2019 р. – зарахування на контракт

9.

Конкурсні предмети
Лікувальна справа
Сестринська справа
9 кл.
11 кл.
Кількість
предметів
Екзамени:
Біологія – тести
укр.мова – диктант
Сертифікати ЗНО 2017,
2018 та 2019 р.р.
Укр.мова та літ.,
біологія або
математика, або історія
України (на вибір)

10. Конкурсний бал 9 кл.

Середній бал свідоцтва
+
Біологія (тести)
+
Укр.мова (диктант)

11. Конкурсний бал 11 кл.

Середній бал атестата
+
Сертифікат – укр.мова та літ.
+
Сертифікат – біологія або
математика, або історія
України (на вибір)

12. Перелік документів для вступу

13.

- свідоцтво/атестат з додатком
- сертифікат ЗНО 2017-2018-2019 р.р.
- паспорт (з 14 років);
- посвідчення про приписку або
військовий квиток – для юнаків;
- копія ідентифікаційного коду;
- 6 кольорових фотокарток 3х4;
- медична довідка 086-о.
* Документи приймаються лише за
наявності оригіналів

14. Порядок прийому заяв та документів для вступу до вищих навчальних закладів (ВНЗ)

Вступники, які подають
сертифікат з
кількістю балів з визначених
предметів
нижче 100 балів з конкурсних
предметів на навчання
не зараховуються!!!

15. Допуск до участі у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

Право брати участь у конкурсі за
результатами
вступних екзаменів на основі повної
загальної освіти мають особи:
-
-
-
-
які в 2019 році не проходили ЗНО з конкурсних
предметів
через
наявність
захворювання,
зазначеного в Переліку захворювань та патологічних
станів, що можуть бути перешкодою для проходження
ЗНО (за квотою);
яким відмовлено в реєстрації для ЗНО-2019 р. (за
квотою);
звільнені з військової служби (в т.ч. демобілізовані) з
1 грудня 2018 (без квоти);
громадяни України, які в рік вступу здобули освіту за
кордоном (без квоти)

16. Особливості зарахування до ВНЗ

17. Зарахування за співбесідою

За результатами співбесіди
зараховуються особи:
- визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 1014 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»;
- яким Законом України "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
- з інвалідністю, які неспроможні відвідувати
навчальний заклад (за рекомендацією органів
охорони здоров’я та соціального захисту
населення).

18. Мають право на зарахування за квотами особи: - визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій

відповідно до пункту
19 частини 1 статті 6 Закону України “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського
піклування;
- особи, які в 2019 році не брали участі в ЗНО через
наявність захворювань, зазначених в Переліку, або
через неможливість створення спеціальних умов (за
наявності медичного висновку).

19. Зарахування поза конкурсом

Кількість місць за квотами
10 відсотків
від обсягу державного замовлення з
кожної спеціальності, доведених
Лубенському медичному училищу.
Зарахування на ці місця відбувається за
конкурсом відповідно до конкурсного
бала вступника.
продовження

20.

Право на першочергове зарахування
Право на першочергове
зарахування мають:
Особи після укладання ними угоди про
відпрацювання не менше трьох років у
сільській місцевості (конкурсний бал
множиться на коефіцієнт 1,05).

21. Формування рейтингового списку вступників

Рейтинговий список вступників
формується за категоріями в
такій послідовності:
вступники, які рекомендовані до
зарахування за результатами співбесіди;
вступники, рекомендовані до зарахування
за квотами;
вступники, які рекомендовані до
зарахування на загальних умова
за конкурсним балом
від більшого до меншого;

22. Відкритість та прозорість проведення прийому до ВНЗ

23. Інформаційна система конкурс

Веб-сайт Єдиної бази
(розділ “Вступ”) за адресою:
https://vstup.edbo.gov.ua/
Веб-сайт Лубенського
медичного училища

24.

УВАГА!!!
Подання вступником недостовірних
персональних даних, недостовірних
відомостей про наявність права на
першочергове зарахування, зарахування за
співбесідою або вступними іспитами, про
здобуту раніше освіту,
участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії
наук України, про проходження зовнішнього
незалежного оцінювання є
підставою для відрахування студента.
English     Русский Правила