Страхування майна юридичних осіб
Висновок
438.00K
Категория: ФинансыФинансы

Страхування майна юридичних осіб

1. Страхування майна юридичних осіб

Виконали:
Студенти гр.ФК 14-5
Лаптєв Ілля
Сквирський Роман

2.

Особливої уваги
заслуговує організація
страхового захисту
майна юридичних осіб
— підприємств та
організацій.
Юридичні особи
можуть страхувати таке
майно:
— державне;
— власне;
— орендне;
— заставне;
— лізингове.

3.

Підприємства можуть
укладати такі види
договорів страхування
майна:
— основні;
— додаткові;
— спеціальні.
У правилах страхування ще
відображаються додаткові
умови компенсації збитків,
розмір франшизи, обов'язки
сторін та інші обставини,
які можуть впливати на
страхове відшкодування та
виконання страховиком
своїх зобов'язань перед
страхувальником.

4.

Страхова відповідальність
— це перелік страхових
ризиків, у випадку
виникнення яких
страховик бере на себе
зобов'язання
відшкодувати збитки. У
страхуванні майна
використовується
стандартний перелік
ризиків, який в окремих
випадках може
доповнюватися або
конкретизуватися
страховиком.

5.

Страхувальники мають право застрахувати майно від усіх
запропонованих у правилах страхування ризиків або обрати лише
конкретні ризики. Розміри страхових тарифів встановлюються
окремо за видами ризиків і коригуються залежно від рівня
складності ризику та інших обставин. Для коригування
використовуються понижувальні або підвищувальні коефіцієнти.

6.

Обчислення страхових
платежів (страхових премій,
страхових внесків)
здійснюється, виходячи із
страхової суми і страхових
тарифів, які встановлені для
окремих ризиків і
диференційовані залежно
від складності ризику чи
інших обставин,
відображених у договорі
страхування. При
обчисленні страхових
внесків враховуються також
різні знижки, пільги, які
надаються страхувальнику з
боку страховика.

7. Висновок

Страхування, як система захисту майнових інтересів
організацій є необхідною елементів соціально - економічної
системи суспільства.Для сучасної Росії
прискорене розвиток страхування, як механізму захисту
майнових інтересів осіб стає особливо значущим. Так, в
результаті широкомасштабно приватизації значна частина
основних фондів перейшла у власність недержавних
структур. Це настійно потребує створення системи фінансових
гарантій, що забезпечує відшкодування збитків у разі
стихійних лих, аварій, пожеж та інших непередбачених подій,
які можуть негативно вплинути на створювані виробничі
зв'язку, породити збої в галузях економіки.
English     Русский Правила