Синонiми
Що таке синонiми
104.64K
Категория: Украинский языкУкраинский язык

Поняття синонімії

1. Синонiми

2. Що таке синонiми

Синонiми - це слова, що по-рiзному звучать, але близькi за
значенням. Вони вiдрiзняються вiдтiнками значення,
стилiстичним забарвленням, можливiстю поєднання з
iншими словами або можуть бути тотожнi за значенням.

3.

Cинонiми можна подiлити на такi групи:
- лексичнi синонiми:
вiдомий - видатний, славетний, знаменитий;
стислий - короткий, лаконiчний;
- стилiстичнi синонiми:
говорити - мовити, промовляти, балакати, базiкати;
iти - ступати, прямувати, шкандибати;

4.

- абсолютнi синонiми:
столiття - сторiччя;
процент - вiдсоток;
аплодисменти - оплески;
площа - майдан;
шеф – керiвник;
English     Русский Правила