Розвиток Європейської валютної системи
Європейський платіжний союз (European Payments Union, EPU)
"План Вернера"
"європейська валютна змія« Snake in the tunnel
Угода про створення Європейської валютної системи
Європейське економічне співтовариство 1 січня 1994 р. було перетворено на Європейський Союз European Union
засідання Європейської Ради грудень 1995 р.
Фаза "А": підготовка до Європейського валютного союзу травень 1998 р. - 31 грудня 1998 p.
Фаза "Б": початок існування Європейського валютного союзу 1 січня 1999 р. - 31 грудня 2001 р.
1 січня 2002 року називають "E-day" - день, коли євро став єдиною законною валютою на території Європейського валютного союзу
Фаза "В": остаточний перехід до єдиної валюти євро 1 січня 2002 р. - липень 2002 р.
на 1 січня 1999 p. 1 ЄВРО становив
Валюта євро отримала свій логотип і код International Standart Organization EUR/978
Дякую за увагу
2.25M
Категории: ЭкономикаЭкономика ФинансыФинансы

Розвиток Європейської валютної системи

1. Розвиток Європейської валютної системи

2. Європейський платіжний союз (European Payments Union, EPU)

існував
1950-1958 рр.
17 країн Західної Європи
єпуніт (європейська платіжна одиниця)
золотий вміст - 0,88г. чистого золота
функції - щомісячний багатосторонній залік платежів
країн-учасниць і кредитування

3. "План Вернера"

звуження
меж коливань валютних
курсів
введення повної взаємної
конвертованості валют
уніфікацію валютної політики
узгодження економічної, фінансової і
кредитно-грошової політики

4. "європейська валютна змія« Snake in the tunnel

режим
узгодженого
коливання
західноєвропейських
валют щодо долара США
у чітко визначених
межах (±2,25 %).

5. Угода про створення Європейської валютної системи

введення
екю - європейської валютної одиниці, вартість
якої визначалася на основі валютного кошика 12 країнчленів ЄЕС, з урахуванням зовнішньої торгівлі і ВВП
використання золота як реальних резервних активів
реалізації режиму "європейської валютної змії"
міждержавне регіональне валютне регулювання шляхом
надання центральним банкам кредитів, пов'язаних з
валютними інтервенціями

6. Європейське економічне співтовариство 1 січня 1994 р. було перетворено на Європейський Союз European Union

7. засідання Європейської Ради грудень 1995 р.

Були
ухвалені сценарій іФаза "А": підготовка до
Європейського
календарний план
валютного союзу
переходу на єдину
валюту
Фаза "Б": початок
існування Європейського
валютного союзу
Фаза "В": остаточний
перехід до єдиної валюти
євро

8. Фаза "А": підготовка до Європейського валютного союзу травень 1998 р. - 31 грудня 1998 p.

визначено
фіксовані ставки обмінних курсів національних
валют країн-членів щодо євро
створено 1 липня 1998 р. Європейський центральний банк і
Європейську систему центральних банків
розпочато виробництво банкнот і монет у євро

9. Фаза "Б": початок існування Європейського валютного союзу 1 січня 1999 р. - 31 грудня 2001 р.

остаточна фіксація обмінних курсів національних валют щодо
євро
початок здійснення єдиної кредитно-грошової і валютної
політики
передачу повноважень щодо здійснення валютної політики
Європейському центральному банку
випуск державних боргових зобов'язань у євро
встановлення в усіх країнах Європейського валютного союзу
однакових відсоткових ставок
початок функціонування платіжної системи TARGET
Трансєвропейської автоматизованої системи розрахунків у
режимі реального часу

10. 1 січня 2002 року називають "E-day" - день, коли євро став єдиною законною валютою на території Європейського валютного союзу

11. Фаза "В": остаточний перехід до єдиної валюти євро 1 січня 2002 р. - липень 2002 р.

випуск
в обіг готівкових банкнот і монет євро
припинення обігу і знищення національних валют країнчленів
остаточний перехід банків і фінансових установ на єдину
валюту
початок використання державними установами,
приватними фірмами і громадянами виключно валюти євро

12. на 1 січня 1999 p. 1 ЄВРО становив

1
євро = 40,3399 бельгійського франка, 1,95583
німецької марки, 166,386 іспанської пезети,
6,55957 французького франка, 0,787564
ірландського фунта, 1936,27 італійської ліри,
40,3399 люксембурзького франка, 2,20371
голландського гульдена, 13,7603 австрійського
шилінга, 200,482 португальського ескудо,
5,94573 фінської марки, 340,75 грецької драхми
English     Русский Правила