1.53M
Категория: БизнесБизнес

Directors

1.

Operations Director
Road
Mark Hughes
Team Assistant
Yulia Leksina
Business Line Director
Road
Andrey Zatsepin
Business Development
Director
Partners
Maksim Naymovskiy
Business Process
Director
Vasiliy Bogdanov
Own Fleet Director
Vladislav Doroshenko
Customer Operations
Support Director
Yana Buraeva
Regional Directors:
Anton Kuligin
Maxim Krapivkin
Olga Vakalova
Kirill Arkushenko

2.

Business Line Director
Andrey Zatsepin
Intercity FTL
Manager
Dmitriy
Kolotilshchikov
Senior
Freight
Forwarding
Specialist
1
Freight
Forwarding
Specialists
3
Alexander
Anna Elagina
Lushnikov
Nataliya Garshina
Alexander Dzjukov
Intracity FTL
Manager
Denis Makarov
Freight
Forwarding
Supervisor
1
Denis Zakharov
Senior
Freight
Forwarding
Specialist
1
Freight
Forwarding
Specialists
5
FTL International
Manager
Yury Sirkeli
Senior
Freight
Forwarding
Specialist
1
Freight
Forwarding
Specialists
3
Ilya
Sergey Muzafarov Alexander Pavlov
Dmitriy
Selivanov
Evgeniy
Georgiy Narikaev
Kladovshchikov
Grebennikov
Igor Kunafin
Mariya Eliseeva
Nikolay Surkov
Valentin Sergeev
Alexey Panferov
2
Consignment
Coordinators
4
LTL International
Manager
Alexey Griban
Valentina
LTL Domestic
Manager
Sergey
Levchenko
Senior
Freight
Forwarding
Specialist
1
Anna Musatova
Freight
Forwarding
Specialists
3
Olga Kolesnikova
Revkova
Nataliya Musatova
Denis Knyazev
Andrey Petrov
Alexander
Karpechenkov

3.

Business Process
Director
Vasiliy Bogdanov
Senior
Documentation
Specialist
(In/Out POD+Docs)
Olga Boyko
Freight
documentation
coordinator
2
Irina Khazova
Business process
Manager
(Billing, Tariffs, cost
counters)
Natalya Sokolova
Senior
documentation
Specialist
1
Freight
documentation
Specialists
9
Business process
Supervisor
(Biz Pro, Key User,
Sub Contractor
Tender)
Darya Bakulina
Senior
Documentation
Specialist
(Claims)
Irina Kukushkina
Freight
documentation
Specialist
VVO
1*
Elena Romanova
Olga Kiryukhina
Oxana Golubova
Tatiana Kalashnikova
Elena Kaushan
Marina Mukha
Elena Grishina
Irina Filippova
Lyubov Kuznetsova
Tamara Plemyannikova
Ekaterina Iarokhovich
Evgeniia Karnaukhova
Nina Klakovskaya
3
* Dotted line reporting to Moscow based Operations Managers (Road Products, BPO, Fleet)

4.

Fleet Director
Vladislav Doroshenko
Fleet Planning
Manager
Yuliya Luneva
Fleet technical
Manager
Sergey Zalevskiy
Fleet Team
Leader Intracity
FTL
Vacancy
Regional Fleet
Team Leader
(Rostov-on-Don)
Alexander
Bespamyatnov *
Regional Fleet
Team Leader
(SpB)
Kirill Utkin *
Fleet Team
Intercity FTL
Alexander Spirin
Traffic Planer
Irina Kolpakova
Fleet Documentation
Specialists
3
Alexander Rodionov
Olga Serova
Margarita Orlpva
Chargehandmechanic
Dmitriy Makarevich
Mechanics
4
Sergey Oleinik
Andrey Medvedev
Freight forwarding
drivers Intracity
FTL: 25
Drivers Intercity
FTL 102
Drivers
26 *
Fleet Dispatcher
1*
Kseniya Myasnikova
Alexander Volov
Drivers
21 *
Senior dispatcher
1
Tatiana Baranova
Traffic safety
Supervisor
Alexander
Rusakov
Fleet Dispatchers
4
Irina Azisova
Svetlana Ivanova
Olga Zaletskaya
Engeniy Babinchuk
Petr Yavorovich
Maintenance
Mechanic
3
Alexey Mishlanov
Rashid Ibragimov
Vacancy
* Dotted line reporting to Moscow based Operations Managers (Road Products, BPO, Fleet)
Fleet
Documentation
Specialist
Anikeeva Liliana
1

5.

Saint Petersburg
Regional Freight Director
North-Western region
Anton Kuligin
Regional Product Manager
Intercity, Intracity
Ekaterina Churkina *
Regional Product
Manager International
FTL/LTL
Olga Smirnova *
Domestic Freight
Forwarding Specialists
6*
International Freight
Forwarding Specialist
1*
Kseniya Myasnikova
Valentina Vladimirova
Tatiana Agafonova
Yulia Fedorova
Maria Klets
Senior Documentation
Specialist
Olga Karpova *
Freight Forwarding
Specialists
5*
Freight Documentation
Coordinator
1*
Dmitriy Averchenko
Nadezhda Vanchurova
Marina Bormatenkova
Victoria Gudkova
Anna Olshanetskaya
Natalia Kovaleva
Elena Dmitrichenko
Yulia Lebedeva
* Dotted line reporting to Moscow based Operations Managers (Road Products, BPO, Fleet)
5

6.

Rostov-on-Don
Region Freight
Manager
Maxim Krapivkin
Supervisor
Samara
Vacancy*
Freight
Documentation
Specialist
Samara
1*
Svetlana Udalova
Regional Product
Manager
ROV
Evgenia Anikeeva
Freight Forwarding
Specialist
ROV
2*
Freight
Documentation
Specialist
ROV
2*
Dmitriy Golovchenko
Elena Kuzmina
Yana Silantieva
Anna Iulinenko
Freight
Documentation
Coordinator
ROV
1*
Diana Krivulia
Freight Forwarding
Specialist
Samara
1*
Alesiya Sobenina
* Dotted line reporting to Moscow based Operations Managers (Road Products, BPO, Fleet)
6

7.

Yekaterinburg
Region Freight Manager
Olga Vakalova
Freight Documentation
Specialist
2*
Larisa Panarina
Freight Forwarding
Specialist
1*
Evgeniya Tonkushina
Svetlana Beloborodova
* Dotted line reporting to Moscow based Operations Managers (Road Products, BPO, Fleet)
7

8.

Novosibirsk
Region Freight Manager
Kirill Arkushenko
Freight Documentation
Specialist
1*
Andrey Rein
Freight Forwarding
Specialist
1*
Elena Deresheva
* Dotted line reporting to Moscow based Operations Managers (Road Products, BPO, Fleet)
8
English     Русский Правила