Донецький Державний Університет Управління Преддипломна практика у Волноваському Відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк.»
Структура правління банку
Націоналізація банку.
Основні показники ПриватБанку.
Шляхи вдосконалення банком основних показників діяльності.
Шляхи вдосконалення банком основних показників діяльності.
Шляхи вдосконалення банком основних показників діяльності.
Висновки.
Дякую за увагу!
7.07M
Категория: ОбразованиеОбразование

Переддипломна практика у Волноваському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк»

1. Донецький Державний Університет Управління Преддипломна практика у Волноваському Відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк.»

Виконала:
студентка 4 курсу
спеціальності: управління у сфері економічної конкуренції
Євреімова Єлизавета.
Маріуполь, 2017.

2.

ПАТ КБ ПриватБанк - найбільший
універсальний міжрегіональний
Банк України, орієнтований перш
за все на платіжні операції для
населення і юридичних осіб усіх
форм власності.
ПриватБанку належить
однойменний дочірній банк в
Латвії а також філії в Італії,
Португалії та Кіпрі.

3. Структура правління банку

Шлапак Олександр Віталійович — Голова
правління ПриватБанку
(посаду обіймає від 2016 року)
Сергеєв Олег Миколайович Перший заступник голови
правління.
Керівник корпоративного VIP
— бізнесу.
Шабан Олексій —
перший заступник
голови правління.
Керівник роздрібного
бізнесу.
Дубілет Дмитро Олександрович Заступник голови правління.
ІТ — директор.

4. Націоналізація банку.

18 грудня 2016 року, Уряд України ухвалив рішення про
націоналізацію 100% акцій ПриватБанку. ПриватБанк
продовжить функціонувати та виконувати свої зобов'язання
у звичному режимі.
Уряд України в особі
Міністерства Фінансів.
100%

5. Основні показники ПриватБанку.

Показник (аудійовано по МСБO)
Сумарні активи, тис. грн.
Капітал банку, тис. грн.
Прибуток після оподаткування, тис. грн.
2015 рік
4 753 247
334 721
56 677
2016 рік
3 455 726
334 721
48 205
Всього, кредити клієнтам за винятком резервів, тис. грн 2 942 689
1 654 810
Інвестиції, тис. грн
Всього, депозити клієнтів, тис. грн
282 611
3 759 140
291 832
2 753 738
Чистий відсотковий прибуток / Загальний прибуток %
45,9
30,3
Невідсотковий прибуток / Загальний прибуток, %
54,1
69,7
ROА,%
ROE,%
Ліквідні активи / Загальні активи, %
Коефіцієнт гірингу
1,4
17,5
23,8
14,4
1,6
16,8
33,4
10,0
Коефіцієнт достатності капіталу (BIS capital ratio),%
9,24
12,83
Банківські депозити /Всього депозити, %
Всього кредити клієнтам / Всього кредити, %
Сума резервів по кредитах / Всього кредити, %
Кількість рахунків клієнтів
Кількість філій і відділень
12,0
68,9
14,8
2 288 662
809
9,1
54,6
21,1
1 560 592
443
Розглядаючи таблицю ми
бачимо що з 2015 року
діяльність та прибутковість
ПриватБанку стала вищою, а
це означає досить ефективну
роботу персоналу і якісне
застосування технічного
оснащення та інноваційних
технологій.

6. Шляхи вдосконалення банком основних показників діяльності.

Розширення клієнтської бази.
Зазначений фактор дає банкові
ряд переваг, основними з яких є
наявність залишків на
розрахункових рахунках,
можливість використовувати
стабільно частину коштів клієнтів
для проведення активних
операцій, надходження готівки до
каси банку, одержання
комісійного доходу за
розрахунково-касове
обслуговування.

7. Шляхи вдосконалення банком основних показників діяльності.

2. Розвиток ефективно діючої
філіальної мережі.
3.Універсалізація банку,
підвищення якості
обслуговування. Розвиток усіх
традиційних видів банківських
послуг, а також розробка
власних, з урахуванням
специфіки роботи в Україні і
вимог клієнтів, поліпшення якості
наданих операцій і послуг.

8. Шляхи вдосконалення банком основних показників діяльності.

4.Збільшення обсягів і дохідності
активів шляхом додаткового
залучення й оптимального
розподілу грошових ресурсів, які
надходять у розпорядження банку
з різних джерел між різними
видами активів залежно від
терміну і джерела їхнього
утворення, ступеня ризику і
дохідності, з метою одержання
максимального доходу і
мінімізації ризиків шляхом
установлення необхідних лімітів.
5.Удосконалення організаційної
структури та якості персоналу.

9. Висновки.

Володіючи генеральною ліцензією Національного банку
України, Приватбанк здійснює весь спектр наявних на
вітчизняному ринку банківських послуг по обслуговуванню
корпоративних і приватних клієнтів відповідно до
міжнародних стандартів. Послідовно розширюючи спектр
наданих послуг і їх якість, Приватбанк активно нарощує
свою клієнтську базу. На ринку корпоративного
банківського обслуговування клієнти Приватбанку - більш
180 тисяч найбільших українських підприємств.
ПриватБанк - універсальна банківська установа, яка
пропонує своїм клієнтам вигідні та конкурентоспроможні
банківські продукти та послуги.
Більшість співробітників «Приватбанку» (75%) мають вищу
освіту, відповідну профілю посади. У банку створені
сприятливі умови для здобування вищої і післядипломної
освіти, більше половини співробітників щорік підвищує свою
кваліфікацію.
ПАТ КБ "ПриватБанк" керується в роботі цінностями і
принципами, які гарантують клієнтам банку отримання
прибутків, успішність реалізованих операцій, безпеку
довірених коштів та почуття стабільності.

10. Дякую за увагу!

English     Русский Правила