ОСОБЛИВОСТІ ПОЧУТТЯ ЛЮБОВІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА НАВЧАННЯ
АКТУАЛЬНІСТЬ
МЕТА
ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: ПРОЯВИ ПОЧУТТЯ ЛЮБОВІ В УЧНІВ 9-Х КЛАСІВ.
ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЗАВДАННЯ
Підлітковий вік – це…
Підліткова любов…
Любов до зірок… Віртуальне кохання…
В РОБОТІ БУЛИ ВИКОРИСТАНІ ТАКІ МЕТОДИ ЯК: ♦АНАЛІЗ ♦ОПИТУВАННЯ
СОЦІАЛЬНЕ ОПИТУВАННЯ 1 НА ТЕМУ: ПОЧУТТЯ ЛЮБОВІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
СОЦІАЛЬНЕ ОПИТУВАННЯ 2 НА ТЕМУ: ЧИ ВПЛИВАЄ ПОЧУТТЯ ЛЮБОВІ НА НАВЧАННЯ УЧНІВ
Висновок
4.38M
Категория: ПсихологияПсихология

Особливості почуття любові в підлітковому віці та його вплив на навчання

1. ОСОБЛИВОСТІ ПОЧУТТЯ ЛЮБОВІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА НАВЧАННЯ

О СО Б Л И В О С Т І П ОЧ У Т ТЯ
ЛЮБОВІ
В П І Д Л І Т КО В О М У В І Ц І
ТА Й О ГО В П Л И В Н А Н А ВЧ А Н Н Я
Автор: Горлач Олена Олександрівна,
учениця 9-В класу
Усатівського НВК «школа-гімназія»
імені П.Д. Вернидуба
Біляївського району,Одеської області
Керівник: Бойчук Тетяна Анатоліївна,
практичний психолог
Усатівського НВК «школа-гімназія»
імені П.Д. Вернидуба

2.

Я скажу тобі про любов-це Дух Таємних думок,
Душі розмова,
Його немає в грошах і трамвайний рух не
містить – це неземна основа.
А.Ян

3.

Підліткова любов – це перший крок у
доросле життя. Кожен підліток проживає
цей етап свого життя по-своєму, однак
перше кохання – це на все життя, тому не
слід недооцінювати його важливість. Адже
саме воно є одним із основних чинників, яке
формує модель взаємовідносин між
чоловіком і жінкою і може накласти свій
відбиток на все життя людини.

4. АКТУАЛЬНІСТЬ

АКТ УАЛЬНІСТЬ
Чи доводилося вам зустрічати підлітка, який прагне усамітнення, який
змінив свої вподобання, який перестав приділяти достатньо уваги
навчанню, який поводить себе агресивно або занадто безвідповідально?
На ваші спроби дізнатись в чому справа, можна почути: «Я вже дорослий і
сам знаю що мені робити…» Можливо, це – кохання? Ігнорувати чи
реагувати ? Звичайно, оточуючим потрібно реагувати. Але реагувати
правильно, щоб не нашкодити психологічному стану здоров’я закоханого.
Для цього потрібно знати особливості та прояви кохання у підлітковому
віці, яким і присвячена наша робота.

5. МЕТА

З’ясувати, як почуття любові
впливає на життя сучасного підлітка.

6. ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: ПРОЯВИ ПОЧУТТЯ ЛЮБОВІ В УЧНІВ 9-Х КЛАСІВ.

О Б ’ Є К Т Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я : П Р ОЯ В И
П ОЧ У Т ТЯ Л Ю Б О В І В У Ч Н І В 9 - Х
К Л АС І В.

7. ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вплив почуття любові на життя та
навчання сучасного підлітка.

8. ЗАВДАННЯ

ЗАВД АННЯ
Розглянути характеристику підліткового віку.
З’ясувати особливості почуття кохання в підлітковому віці.
Розглянути прояви у підлітків любові до зірок та віртуальне
кохання.
З’ясувати прояви агресії через нерозділене кохання у підлітків.
Проаналізувати вплив підліткового кохання на навчання учнів.

9. Підлітковий вік – це…

Підлітковий вік – це найважливіший та
найтяжчий період нашого життя. У цей період
змінюється абсолютно усе: зовнішність, смаки,
характер… Ми дорослішаємо та починаємо
розуміти сенс життя.

10. Підліткова любов…

Любов абсолютно в будь-якому віці завжди
була інтимним і особистим почуттям. Навіть в
народній мудрості йдеться про те, що любові
всі віки покірні. Але перша і незабутня любов,
частіше всього відбувається, як правило, саме
в підлітковому віці.

11. Любов до зірок… Віртуальне кохання…

Любов до зірок…
В і р т у а л ь н е кох а н н я …
Любов до зірок та віртуальне
кохання – ці два прояви кохання
проживає майже кожний підліток,
але кожен по-своєму серйозно.

12. В РОБОТІ БУЛИ ВИКОРИСТАНІ ТАКІ МЕТОДИ ЯК: ♦АНАЛІЗ ♦ОПИТУВАННЯ

В Р О Б О Т І Б УЛ И В И К О Р И С Т А Н І Т А К І
М Е Т ОД И Я К :
♦АНАЛІЗ
♦ОПИТУВАННЯ
Практичне застосування:
Матеріали нашого дослідження можна використовувати
для покращення знань з психології і допомоги підліткам,
які цього потребують.

13. СОЦІАЛЬНЕ ОПИТУВАННЯ 1 НА ТЕМУ: ПОЧУТТЯ ЛЮБОВІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

СО Ц І А Л Ь Н Е О П И Т У В А Н Н Я
Н А Т Е М У: П О Ч У Т ТЯ Л Ю Б О В І У
П І Д Л І Т КО В О М У В І Ц І
1

14. СОЦІАЛЬНЕ ОПИТУВАННЯ 2 НА ТЕМУ: ЧИ ВПЛИВАЄ ПОЧУТТЯ ЛЮБОВІ НА НАВЧАННЯ УЧНІВ

СО Ц І А Л Ь Н Е О П И Т У В А Н Н Я 2
Н А Т Е М У: Ч И В П Л И В А Є П О Ч У Т ТЯ Л Ю Б О В І
НА НА ВЧА ННЯ У ЧНІ В

15. Висновок

Виходячи з результатів нашого
дослідження, ми з’ясували, що хоч кохання
дуже добре та світле почуття, воно
заважає навчанню підлітка.

16.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила