Карбонові кислоти. Насичені карбонові кислоти.
Класифікація карбонових кислот
Класифікація карбонових кислот
Номенклатура карбонових кислот
Застосування одержаних знань
Застосування одержаних знань
2.34M
Категория: ХимияХимия

Карбонові кислоти. Насичені карбонові кислоти

1. Карбонові кислоти. Насичені карбонові кислоти.

2.

Насичені
одноосновні
карбонові кислоти

3.

4. Класифікація карбонових кислот

• 1) За числом карбоксильних груп кислоти
поділяються на такі:
одноосновні (монокарбонові);
багатоосновні (дикарбонові,
трикарбонові тощо).

5. Класифікація карбонових кислот

• 2) За характером вуглеводневого радикала
розрізняють кислоти:
насичені (CH3CH2CH2COOH);
ненасичені (CH2=CHCH2COOH);
ароматичні (RC6H4COOH).

6. Номенклатура карбонових кислот

• Систематичні назви кислот даються за
назвою відповідного вуглеводню з
додаванням суфікса -ова і слова «кислота».

7.

8.

Структурна ізомерія
•Ізомерія скелета у вуглеводневому радикалі
(починаючи із C4 );
• міжкласова ізомерія,
•починаючи із C2.

9.

Будова карбоксильної групи

10. Застосування одержаних знань

• 1. Запишіть рівняння дисоціації оцтової
кислоти.
• 2. Ч ому карбонові кислоти проявляють
властивості, подібні до властивостей
неорганічних кислот?

11. Застосування одержаних знань

• 3. Скільки ізомерних одноосновних
карбонових кислот може відповідати формулі
C6H12O2? Напишіть структурні формули цих
кислот і назвіть їх.
English     Русский Правила