Карбонові кислоти та їх похідні
Карбоксильна група: загальні відомості
Основні Похідні карбонових кислот та їх взаємоперетворення
Механізм перетворень
Кислота-складний ефір і навпаки
Інші методи отримання похідних
Відновлення похідних карбонових кислот
Взаємодія похідних КК з металорганічними сполуками
640.35K
Категория: ХимияХимия

Карбонові кислоти та їх похідні

1. Карбонові кислоти та їх похідні

КАРБОНОВІ КИСЛОТИ ТА ЇХ ПОХІДНІ

2. Карбоксильна група: загальні відомості

КАРБОКСИЛЬНА ГРУПА: ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Гідбридизація – sp2
Ступінь окиснення вуглецю +4
Карбоксильна група є гібридом карбонільної
та гідроксильної: за рахунок синергії
електронних ефектів у них зв’язок ОН
ослаблюється, і група проявляє кислотні
властивості (pH<7 у воді)
Карбоксильна група є одночасно донором та
акцептором водневого зв’язку, тому такі
кислоти зазвичай утворюють димери
Номенклатура: (алкан)-анова кислота,
(alkane)-oic acid.
Для інших похідних – дз. /по моїй роздруковці/

3. Основні Похідні карбонових кислот та їх взаємоперетворення

ОСНОВНІ ПОХІДНІ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ ТА ЇХ
ВЗАЄМОПЕРЕТВОРЕННЯ

4. Механізм перетворень

МЕХАНІЗМ ПЕРЕТВОРЕНЬ
Утворення карбонових кислот та їх солей, амідів, складних ефірів:
Утворення нітрилів та ангідридів:
Утворення галогенангідридів (хлор- та бром-):

5. Кислота-складний ефір і навпаки

КИСЛОТА-СКЛАДНИЙ ЕФІР І НАВПАКИ

6. Інші методи отримання похідних

ІНШІ МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ПОХІДНИХ

7. Відновлення похідних карбонових кислот

ВІДНОВЛЕННЯ ПОХІДНИХ КАРБОНОВИХ
КИСЛОТ

8. Взаємодія похідних КК з металорганічними сполуками

ВЗАЄМОДІЯ ПОХІДНИХ КК З
МЕТАЛОРГАНІЧНИМИ СПОЛУКАМИ
English     Русский Правила