Коледж КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Галузь знань: ОСВІТА Спеціальність: Фізичне виховання
Кваліфікація: Молодший спеціаліст з фізичного виховання
Галузь знань: Право Спеціальність: ПРАВО
Кваліфікація: Молодший спеціаліст з права
Галузь знань: Педагогічна освіта Спеціальність: Соціальна педагогіка
Галузь знань: Соціальна робота Спеціальність: Соціальна робота
Галузь знань: Соцільні та поведінкові науки Спеціальність: ЕКОНОМІКА
Галузь знань: Управління та адміністрування Спеціальність: МАРКЕТИНГ
Галузь знань: Управління та адміністрування Спеціальність: ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
Кваліфікація: молодший спеціаліст з фінансів і кредиту
Галузь знань: Управління та адміністування Спеціальність: ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
Галузь знань: Управління та адміністрування Спеціальність: ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Галузь знань: Інформаційні технології Спеціальність: ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Галузь знань: Архітектура та будівництво Спеціальність: ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ
Галузь знань: Журналістика Спеціальність: ЖУРНАЛІСТИКА
Галузь знань: Культура та мистецтво Спеціальність: ДИЗАЙН
Галузь знань: Управління та адміністрування Спеціальність: МЕНЕДЖМЕНТ
Галузь знань: Виробництво та технології Спеціальність: ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
КОЛЕДЖ – це доброзичлива демократична атмосфера
КОЛЕДЖ – це рання профілізація та соціалізація
КОЛЕДЖ – це індивідуальні програми супроводження студента у професійному розвитку
Наші контактні координати
8.38M
Категория: ОбразованиеОбразование

Коледж Класичного приватного університету

1. Коледж КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

створений
наказом № 038 від
26 лютого 2007
року

2.

Коледж Класичного приватного університету здійснює підготовку за такими спеціальностями:
Галузь знань
Спеціальність
Освіта
Середня освіта (Фізичне виховання)
Освіта
Фізична культура і спорт
Культура і мистецтво
Дизайн
Соціальні та поведінкові науки
Економіка
Право
Правознавство
Журналістика
Журналістика
Управління та адміністрування
Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
Менеджмент
Управління та адміністрування
Маркетинг
Управління та адміністрування
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Інформаційні технології
Інженерія програмного забезпечення
Сфера обслуговування
Туризм
Сфера обслуговування
Готельно-ресторанна справа
Архітектура та будівництво
Геодезія та землеустрій
Виробництво та технології
Видавництво та поліграфія
Виробництво та технології
Харчові технології
Соціальна робота
Соціальна робота

3. Галузь знань: ОСВІТА Спеціальність: Фізичне виховання

Сфера діяльності: федерації,
клуби, збірні команди, спортивні
дитячо-юнацькі школи,
державні, муніципальні та
суспільні організації,
фізкультурно-оздоровчі і
реабілітаційні центри
Посади: тренер, викладач з виду
спорту (спортивної школи,
секції), інструктор з фізичної
культури, інструктор зі стройової
і фізичної підготовки, інструктор
навчально-тренувального пункту

4. Кваліфікація: Молодший спеціаліст з фізичного виховання

Молодший спеціаліст з
фізичного виховання
Кваліфікація:
Функції фахівця:
проведення занять з
фізичного виховання,
фізичної культури та
спорту, організаційна
робота.

5. Галузь знань: Право Спеціальність: ПРАВО

Сфера діяльності:
органи самоврядування або
правосуддя, установи юстиції,
органи внутрішніх справ і
митного контролю, юридичні
служби підприємств, установ,
організацій.
Посади:
завідувач канцелярії,
консультант суду, секретар суду,
судовий розпорядник, секретарреферент, спеціаліст органів
РАГСу, консультант
нотаріальної контори,

6. Кваліфікація: Молодший спеціаліст з права

Функції фахівця:
правова, нотаріальна, слідча
діяльність, забезпечення
безпеки (розслідування,
дізнання), державне управління,
юстиція, судова система, система
виконання покарань,
забезпечення громадського
порядку, забезпечення
оподаткування, соціального
страхування.

7. Галузь знань: Педагогічна освіта Спеціальність: Соціальна педагогіка

Посади: соціальний педагог у
школах, соціальних службах
для дітей, молоді, людей
похилого віку, сім’ї; організатор
соціально-педагогічної
допомоги населенню;
організатор соціальнопедагогічної допомоги
соціально-занедбаним дітям та
молоді; організатор допомоги в
сімейно-побутовому
середовищі; організатор
фізкультурно-оздоровчої
роботи; організатор культурнодозвільної діяльності; сімейний
соціальний педагог.

8. Галузь знань: Соціальна робота Спеціальність: Соціальна робота

Сфера діяльності: органи
самоврядування, система служб
соціального обслуговування та
допомоги населенню, установи та
організації, заклади освіти, органи
охорони здоров’я та соціальної
допомоги, пенітенціарна система,
реабілітаційні центри, благодійні
фонди, представництва та філії
міжнародних організацій.
Посади: соціальний працівник,
соціальний інспектор, фахівець в
галузі соціального захисту
населення, фахівець з вирішення
конфліктів, асистент соціального
педагога, асистент логопеда,
фахівець з організації дозвілля
координатор благодійного фонда,
волонтер.

9. Галузь знань: Соцільні та поведінкові науки Спеціальність: ЕКОНОМІКА

Сфера діяльності: підприємства
промисловості і транспорту,
банки, посередницькі фірми,
підприємства оптові,
роздрібно-торговельні та
підприємства харчування.
Посади: економіст з матеріальнотехнічного забезпечення, з
аналізу і планування, з праці, з
аналізу і планування
господарської діяльності,
диспетчер з виробництва,
ревізор з виробничо-технічних
та економічних питань,
інспектор з цін.

10. Галузь знань: Управління та адміністрування Спеціальність: МАРКЕТИНГ

Управління та
адміністрування
Спеціальність: МАРКЕТИНГ
Галузь знань:
Сфера діяльності:
підприємства різних форм власності, рекламні та PRагентства, інвестиційні та страхові компанії,
консалтингові фірми, підприємства харчування,
банки, туристичні фірми, заклади культури, органи
державного управління.
Посади:
торговельний представник,
агент з комерційних послуг,
торговельний брокер,
торговець комерційний, технік
відділу маркетингу,
організатор зі збуту, дилер,
рекламний агент, брендмаркетолог, маркетологаналітик.

11. Галузь знань: Управління та адміністрування Спеціальність: ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Управління та адміністрування
Спеціальність: ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА
СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
Галузь знань:
Сфера діяльності: державні, комерційні,
банківські структури, податкові служби,
інвестиційні і страхові компанії, оціночні,
ріелтерські, фінансово-консалтингові
фірми, контрольно-ревізійні служби,
пенсійні фонди, державні комісії з цінних
паперів і фондових ринків.
Посади: брокер (посередник) з цінних паперів,
дилер цінних паперів, біржовий маклер,
страховий агент, інспектор з організації інкасації
та перевезення цінностей, кредитний інспектор,
касир-експерт, інспектор-ревізор, митний
інспектор, інспектор з контролю за цінами,
інспектор з експорту.

12. Кваліфікація: молодший спеціаліст з фінансів і кредиту

Функції фахівця:
планування та управління
фінансовими потоками.

13. Галузь знань: Управління та адміністування Спеціальність: ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Управління та адміністування
Спеціальність: ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
Галузь знань:
Сфера діяльності: органи фінансової
системи, системи соціального захисту,
охорони здоров’я, освіти, культури,
фінансові управління, державні податкові
інспекції, відділи місцевих державних
адміністрацій, підприємства різних форм
власності.
Посади: бухгалтер, завідувач каси,
бухгалтер-ревізор, касир-експерт, рахівник,
інспектор в галузі управління, інспектор з
інвентаризації, інспектор-ревізор, ревізор,
касир в банку.

14. Галузь знань: Управління та адміністрування Спеціальність: ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Галузь знань: Управління та адміністрування
ПІДПРИЄМНИЦТВО,
ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Спеціальність:
Сфера діяльності:
оптові та роздрібні підприємства
торгівлі різних форм власності,
посередницькі фірми й митні
органи.
Посади:
комерційний директор,
товарознавець-комерсант, логіст,
завідувач складом, завідувач
магазину, його відділом чи секції,
мерчендайзер, торговельний агент,
брокер, дилер, товарознавецьексперт, митний інспектор.

15. Галузь знань: Інформаційні технології Спеціальність: ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Сфера діяльності:
промислові підприємства різних
форм власності, обладнані
електронно-обчислювальною
технікою, проектні установи та
організації, навчальні заклади,
органи державного управління.
Посади:
технік обчислювального центру,
технік-програміст, оператор
електронно-обчислювальної
техніки, оператор введення
даних в ЕОМ

16. Галузь знань: Архітектура та будівництво Спеціальність: ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

Сфера діяльності:
органи самоврядування, науководослідні установи, будівельні та
землевпорядні організації різних
форм власності.
Посади:
технік-геодезист, технікпроектувальник, розробник
технічної документації, молодший
спеціаліст у сфері землеустрою в
органах управління земельними
ресурсами.

17. Галузь знань: Журналістика Спеціальність: ЖУРНАЛІСТИКА

Сфера діяльності: видавнича
справа, поліграфічна
промисловість, книговидавнича
справа, видання газет, журналів
та інших періодичних
публікацій, рекламні агентства.
Посади: фахівець видавничополіграфічної справи, коректор,
оброблювач інформації,
оброблювач замовлень,
конторський службовець.

18. Галузь знань: Культура та мистецтво Спеціальність: ДИЗАЙН

Сфера діяльності: переробна
промисловість, видавнича та
поліграфічна діяльність,
тиражування записаних носіїв
інформації, брошурувальнополітурна та оздоблювальна
діяльність
Посади: виконавець художньооформлювальних робіт, художникконструктор (дизайнер) (з
дипломом молодшого спеціаліста),
художник-оформлювач, фахівець з
комп’ютерної графіки (дизайну),
макетник художніх макетів,
монтажник експозиції.

19. Галузь знань: Управління та адміністрування Спеціальність: МЕНЕДЖМЕНТ

Сфера діяльності:
сільське господарство,
мисливство та пов’язані з ним
послуги, виробництво
харчових продуктів, напоїв,
текстильне виробництво,
виробництво одягу,
виробництво хутра та виробів
з хутра, виробництво шкіри,
виробів зі шкіри та інших
матеріалів, виробництво
меблів, будівництво

20. Галузь знань: Виробництво та технології Спеціальність: ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Посади: начальник цеху малих виробництв,
технолог, технік-технолог, лаборант, шеф-кухар,
кухар, кондитер, адміністратор, бармен.
Сфера діяльності:
заклади ресторанного
господарства, підрозділи
виробництва, реалізації
та організації
споживання продукції
харчування та послуг.

21. КОЛЕДЖ – це доброзичлива демократична атмосфера

22. КОЛЕДЖ – це рання профілізація та соціалізація

23. КОЛЕДЖ – це індивідуальні програми супроводження студента у професійному розвитку

24. Наші контактні координати

м. Запоріжжя, вул. Жуковського 70б;
тел.764-14-91, (Приймальна комісія);
701-92-35 (Коледж КПУ)
virtuni.education.zp.ua/info_cpu
English     Русский Правила