Вибір спеціальності дає змогу
Інноваційно-інвестиційний проект
ПРОЕКТ: Формування моделі розвитку Букачівецької територіальної громади в умовах децентралізації
Міжнародна студентська мобільність
Де я зможу проходити практику?
8.48M
Категория: ОбразованиеОбразование

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Кафедра фінансів

1.

Прикарпатський національний
університет
імені
Василя Стефаника
Кафедра фінансів

2.

Завідувач кафедрою з
підготовки фахівців з
фінансів, банківської
справи та страхування
Ірина Григорівна
ТКАЧУК
• доктор економічних наук;
• професор
• заслужений діяч
науки і техніки України

3.

“Банківська
справа”–
“кровообіг”
економіки:
проведення
платежів та надання
кредитів суб’єктам
економічної
діяльності,
забезпечення
фінансової безпеки
країни
“Фінанси”рушійна сила
економіки, що
супроводжує
виробництво і
споживання
“Страхування”–
захист від будьяких ризиків,
відчуття безпеки

4. Вибір спеціальності дає змогу

Підготовка фахівців у галузі
фінансів, банківської справи та
страхування полягає у
формуванні у студентів
професійних навиків щодо
організації
та функціонування:
Фінансів
і бізнес
середовища;
Банківського та страхового
бізнесу;
Бюджетної системи та
оподаткування;
Управління державними
фінансами;
Управління фінансами суб'єктів
господарювання та власними

5.

Наша мета
Підготовка висококваліфікованих
кадрів, яких потребує суспільство та
держава.
Формування у студентської молоді патріотичного досвіду на
основі готовності до участі в процесах державотворення,
уміння визначати форми та способи своєї участі в
життєдіяльності громадянського суспільства
Утвердження у свідомості і почуттях
особистості національно-патріотичних
цінностей, переконань і поваги до культурного
та історичного минулого України
Інтеграція учнівської молоді в
академічне середовище, формування
світогляду молодого українця

6.

опанування
викладання
дисциплін
професійних
здійснюється з
дисциплін ведеться
використанням
вже з 1 курсу
міжнародних
стандартів
Потужний
навчання
науковий
студенти
кадровий
самостійно
потенціал
обирають
спеціалізова
ні вибіркові
Повна
дисципліни
забезпеза
ченість
бажанням
власними
навчальними
унікальні навчальні програми, які
посібниками та враховують останні досягнення
підручниками з міжнародної фінансової науки
усіх
й сучасного
практичного
предметів
Наші переваги
досвіду

7.

Наукова робота
Студенти беруть
учать у роботі
наукових гуртків,
які діють при
кафедрі, що дає
змогу брати учать
в наукових
конференціях та
конкурсах

8.

Робота кафедри
спрямована на
розробку проектів для
сприяння економічного
розвитку міста та
області

9.

Проект “Впровадження кластерної
моделі розвитку народних художніх
промислів на Прикарпатті”
ФІНАНСУВАННЯ має бути спрямовано на впровадження розробленої
методології адаптації системи кластерних моделей розвитку
економіки, зокрема, на базі кластеру “Ліжникарство та інші народні
художні промисли на Прикарпатті” за розпорядженням Кабінету
Міністрів України № 145-р від 27.01. 2010 р.

10. Інноваційно-інвестиційний проект

Інноваційноінвестиційний проект
“Виробництво дитячого харчування
на основі екологічно чистого
коров’ячого молока у
Рогатинському районі ІваноФранківської області”
ПРОЕКТ ВКЛЮЧЕНО у Державну
програму
Мета:-2020: український
забезпечити
якісне
«Здоров’я
вимір»
збалансоване
дитяче
харчування
молочними продуктами, які сприяють:
інтенсивному росту дітей
зниженню
захворюваності
дітей на хвороби кишковошлункового тракту
підвищенню
стійкості
органів
до
інфекцій,
онкозахворювань

11. ПРОЕКТ: Формування моделі розвитку Букачівецької територіальної громади в умовах децентралізації

моделі розвитку
Букачівецької
територіальної
громади в умовах
• ПІДГОТОВКА
І
ПОДАННЯ
децентралізації
ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ
КОМАНДОЮ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ І ПНАЦ
• на конкурс місцевих
грантів в рамках
проекту ЄС «Підтримка
реформи місцевого
самоврядування в
Україні»
• Інституту

12.

Партнерські
відносини з
бізнесструктрами
передбачаю
ть
регулярні
зустрічі з
роботодавц
ями з

13. Міжнародна студентська мобільність

Еразмус Мундус Еразмус Мундус — освітня
програма ЄС, спрямована на активізацію
міжнародного співробітництва та підвищення
мобільності серед студентів, викладачів,
науковців європейських університетів та
вищих навчальних закладів третіх країнах на
всіх континентах.

14.

За бажанням
студенти мають
можливість пройти
військову
підготовку

15.

Для навчання за
програмою підготовки
офіцерів запасу за
такими
військово-обліковими
спеціальностями:
Експлуатація та ремонт автомобільної
техніки і гусеничних машин;
Застосування автомобільних з’єднань,
військових частин і підрозділів;
Соціальна психологія;
Математичне та програмне
забезпечення функціонування
автоматизованих систем.

16.

Студенти з інших міст мають можливість
проживати в гуртожитку № 5

17.

кредитними установами та
підприємствами різної форми
власності ІваноФранківської області та
інших регіонів України дають
змогу організувати
проведення виробничої та
переддипломної практики
студентів кафедри фінансів у
місцевих фінансових
органах, фіскальних
органах, філіях та
відділеннях банків, на
підприємствах та інших
установах, а студентамвипускникам створюють

18. Де я зможу проходити практику?

• АТ «Приватбанк»;
• ПАТ «РайффайзенБанкАваль»;
• Департамент фінансів ІваноФранківської ОДА;
• Фінансове управління ІваноФранківського
міськвиконкому;
• Управління Пенсійного фонду
в м. Івано-Франківськ та ІваноФранківській області;
• Головного управління
Державної казначейської
служби України у ІваноФранківській області;
• ПрАТ СК «Уніка»;
• Стахова компанія «АСКА»;

19.

Де я зможу працювати???

20.

економісти з фінансової роботи;
менеджер з надання кредитів;
менеджер грошового посередництва;
інспектори податкової служби;
страхові агенти;
оцінювачі та аукціоністи;
фахівці у сфері торгівлі на ринку цінних паперів;
фахівці з фінансово-економічної безпеки;
фахівці з депозитарної діяльності та управління
активами;
керівники великих і малих підприємств;
керівні працівники апарату місцевих органів
державної влади;
та багато інших креативних та перспективних
напрямків

21.

Бачиш себе
науковцем?

22.

здійснюється
підготовка
здобувачів
наукового ступеня
доктора філософії
за спеціальністю
074 «Публічне
управління та
адміністрування»
спеціалізації «Фінанси,
банківська справа

23.

З життя
студентів

24.

З життя
студентів

25.

З життя
студентів

26.

27.

28.

ВИТЯГ З ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ЩОДО ПЕРЕЛІКУ
ДОКУМЕНТІВ
Для участі у конкурсі для вступу за
різними формами навчання
вступники подають окремі заяви.
5.5. Під час подання заяви в паперовій
формі вступник пред'являє особисто
оригінали:
документа, що посвідчує особу;
військового квитка або посвідчення про
приписку – для військовозобов’язаних;
документа державного зразка (оригінал)
про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього;
5.6. До заяви, поданої в паперовій формі,
вступник додає:
копію документа, що посвідчує особу;
копію документа державного зразка про
раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і копія додатка до

29.

Шановні випускники шкіл та
коледжів!
Наш викладацький колектив буде
радий Вас зустріти та продовжити
спільну співпрацю!
Для отримання додаткової
інформації можна звертатися за
адресою:
адреса: м. Івано-Франківськ, вул.
Шевченка,82, ауд. 16
телефони: (0342) 752391
офіційний сайт:
Контактні телефони:
http://www.pu.if.ua/depart/Finances/ua/
https://vk.com/s.kropelnytska
приймальна комісія
(03472)
https://www.facebook.com/kfinPNU/
59-60-60; (095) 029-77-89
https://vk.com/s.kropelnytska
Кафедра фінансів,
координатор
Дмитровська Вероніка
Степанівна
(097) 407-89-40, e-mail: [email protected] pu.if.ua
English     Русский Правила