ЌАРАЄАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ Эпидемиология жјне коммуналдыќ гигиена кафедрасы
Маќсаты:
Эпидемияєа ќарсы шараларды топтастыру
Кейбір кезде барлыќ ЭЌШ 2-ге бґлінеді:
495.00K
Категория: МедицинаМедицина

Алдын алу және эпидемияға қарсы шаралар қағидалары

1. ЌАРАЄАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ Эпидемиология жјне коммуналдыќ гигиена кафедрасы

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
Эпидемиология және коммуналдық гигиена кафедрасы
Алдын алу және эпидемияға қарсы
шаралар қағидалары
м.ғ.к., доцент Шайзадина Ф.М.

2. Маќсаты:

Мақсаты:
жұқпалы аурулардағы профилактикалық және
эпидемияға қарсы шаралардың принциптерін
меңгеру

3.

Эпидемияға қарсы шаралар (ЭҚШ) –
эпидемиялық ошақ пайда болған жағдайда, ошақты
жою мақсатында жүргізіледі.
Алдын алу шаралар жұқпалы аурулар
болмаған жағдайда, профилактикалық мақсатта
жүргізіледі.

4. Эпидемияєа ќарсы шараларды топтастыру

Эпидемияға қарсы шараларды топтастыру
Шаралардың бағытталуы
Инфекция көзі
Беріліс механизмі
Қабылдағыш организм
Жалпы шара
Шаралар тобы
Анықтау, оңашалау, емдеудиагностикалық және режимді
шек
қою.
Санитарлықветеринарлық. Дератизация
Санитарлық-гигиеналық,
дезинфекция,
дезинсекциялық.
Иммунопрофилактика,
Жедел профилактика
Лабораториялық зерттеулер.
Санитарлық ағарту жұмыстары.

5.

-
-
-
-
Эпидемияға қарсы құралдарды талап ететін
шаралар
емдеуге қажетті этиотропты құралдар;
дератизация заттары (ратицидтер);
дезинфекция, дезинсекцияға қолданылатын заттар
(инсектицидтер, акарицидтер, ларвицидтер);
иммунопрофилактикаға қолданылатын заттар
(иммунды
сарысулар,
иммуноглобулиндер)
вакциналар, анатоксиндер (егу профилактикасы
заттары);
жедел профилактика заттары (бактериофагтар,
антибиотиктер, химиопрепараттар) т.б.

6.

Эпидемияға қарсы құралдарды (заттарды) талап
етпейтін шаралар:
- оңашалау;
- режимді - шек қою;
- санитарлық – ветеринарлық;
- санитарлық – гигиеналық;
- санитарлық - ағарту жұмыстары;

7. Кейбір кезде барлыќ ЭЌШ 2-ге бґлінеді:

Кейбір кезде барлық ЭҚШ 2-ге бөлінеді:
Диспазициондық - бұл шаралар, 3-ші звеноға
қатысты шаралар (қабылдағыш организмге). Бұл
шараның
мақсаты
зақымдалғаннан
(жұқтырғаннан) кейін ауруды ескерту.
Экспозициондық - шаралар, 1-ші және 2-ші
звеноға қатысты шаралар (ЖАК мен БМ). Олар
адамдардың
жұқтырып алмауын ескерту
мақсатында жүргізіледі.

8.

ЭҚШ атқаратындар:
-
медициналық күштер;
- медициналық емес күштер.

9.

Назарларыңызға
рахмет!
English     Русский Правила