Кам'яне вугілля
Кам'яне́ вугі́лля — тверда горюча корисна копалина, один з видів вугілля викопного, проміжний між бурим вугіллям і антрацитом.
Характеристика Щільна порода чорного, іноді сіро-чорного кольору. Блиск смоляний або металічний. В органічній речовині кам'яного вугілля
Утворення Кам'яне вугілля утворилося з продуктів розкладу органічних залишків рослин, що зазнали зміни (метаморфізм) в умовах високого тис
Хімічна структура вугілля
Класифікація, різновиди Кам'яне вугілля розділяють на блискуче, напівблискуче, напівматове, матове. У залежності від переважання тих або і
Найбільші розвідані запаси кам'яного вугілля в Україні зосереджені в Донецькому кам'яновугільному басейні та у Львівсько-Волинському ву
Використання Кам'яне вугілля використовується як технологічна, енерго-технологічна і енергетична сировина, при виробництві коксу і нап
2.28M
Категория: ПромышленностьПромышленность

Кам'яне вугілля

1. Кам'яне вугілля

Учениць 11-Б класу
Богданової Олени
Мормуль Олесі

2. Кам'яне́ вугі́лля — тверда горюча корисна копалина, один з видів вугілля викопного, проміжний між бурим вугіллям і антрацитом.

Кам'яне́ вугі́лля — тверда горюча корисна копалина, один з
видів вугілля викопного, проміжний між бурим
вугіллям і антрацитом.

3. Характеристика Щільна порода чорного, іноді сіро-чорного кольору. Блиск смоляний або металічний. В органічній речовині кам'яного вугілля

Характеристика
Щільна порода чорного, іноді сіро-чорного кольору. Блиск смоляний або
металічний. В органічній речовині кам'яного вугілля міститься 7592 % вуглецю, 2,5-5,7 % водню, 1,5-15 % кисню. Містить 2-48 % летких
речовин. Вологість 1-12 %. Вища теплота згоряння в перерахунку на сухий
беззольний стан 30,5-36,8 МДж/кг. Кам'яне вугілля належить до гумолітів;
сапропеліти і гумітосапропеліти присутні у вигляді лінз та невеликих
прошарків.

4. Утворення Кам'яне вугілля утворилося з продуктів розкладу органічних залишків рослин, що зазнали зміни (метаморфізм) в умовах високого тис

Утворення
Кам'яне вугілля утворилося з продуктів розкладу органічних залишків
рослин, що зазнали зміни (метаморфізм) в умовах високого тиску
навколишніх порід земної кори і порівняно високої температури.

5. Хімічна структура вугілля

6. Класифікація, різновиди Кам'яне вугілля розділяють на блискуче, напівблискуче, напівматове, матове. У залежності від переважання тих або і

Класифікація, різновиди
Кам'яне вугілля розділяють на блискуче, напівблискуче, напівматове, матове. У
залежності від переважання тих або інших петрографічних компонентів виділяють
вітренове, кларенове, дюрено-кларенове, кларено-дюренове, дюренове
і фюзенове кам'яне вугілля.
Серед структур органічної речовини вугілля виділено 4 типи (телінітова, посттелінітова,
преколінітова і колінітова), які є послідовними стадіями єдиного процесу
розкладання лігніно-целюлозних тканин.
Існує багато видів класифікації кам'яного вугілля: за речовинним складом,
петрографічним складом, генетичні, хіміко-технологічні, промислові та змішані.
Генетичні класифікації характеризують умови накопичення вугілля, речовинні і
петрографічні — його речовинний та петрографічний склад, хіміко-технологічні —
хімічний склад вугілля, процеси формування та промислової переробки, промислові —
технологічне групування видів вугілля в залежності від вимог промисловості.
Класифікації вугілля в пластах використовуються для характеристики вугільних родовищ.

7.

Запаси на 2006 рік
Країна
США
Росія
Китай
Індія
Австралійський Союз
Південна Африка
Україна
Казахстан
Польща
Бразилія
Німеччина
Колумбія
Канада
Чехія
Індонезія
Туреччина
Мадагаскар
Пакистан
Болгарія
Таїланд
Північна Корея
Нова Зеландія
Іспанія
Зімбабве
Румунія
Венесуела
Всього
Кам'яне вугілля
111338
49088
62200
90085
38600
48750
16274
28151
14000
0
183
6230
3471
2094
740
278
198
0
4
0
300
33
200
502
22
479
478771
Буре вугілля
135305
107922
52300
2360
39900
0
17879
3128
0
10113
6556
381
3107
3458
4228
3908
3159
3050
2183
1354
300
538
330
0
472
0
430293
Всього
246643
157010
114500
92445
78500
48750
34153
31279
14000
10113
6739
6611
6578
5552
4968
4186
3357
3050
2187
1354
600
571
530
502
494
479
909064
%
27,1
17,3
12,6
10,2
8,6
5,4
3,8
3,4
1,5
1,1
0,7
0,7
0,7
0,6
0,5
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
100,0

8. Найбільші розвідані запаси кам'яного вугілля в Україні зосереджені в Донецькому кам'яновугільному басейні та у Львівсько-Волинському ву

Найбільші розвідані запаси кам'яного вугілля в Україні зосереджені
в Донецькому кам'яновугільному басейні та у Львівсько-Волинському
вугільному басейні.
За кордоном — в Карагандинському, ПівденноЯкутському, Мінусинському, Буреїнському, Тунгуському, Ленському, Таймирсь
кому, Аппалачському, Пенсильванському, Нижньорейнсько-Вестфальському
(Рурському), Верхньосілезькому, Остравсько-Карвінському, Шаньсі, ПівденноУельському басейнах.

9. Використання Кам'яне вугілля використовується як технологічна, енерго-технологічна і енергетична сировина, при виробництві коксу і нап

Використання
Кам'яне вугілля використовується як
технологічна, енерго-технологічна і
енергетична сировина, при
виробництві коксу і напівкоксу з отриманням
великої кількості хімічних продуктів
(нафталін, феноли, пек тощо), на основі яких
одержують добрива, пластмаси, синтетичні
волокна, лаки, фарби і т.і.
Один з найперспективніших напрямів
використання кам'яного вугілля — скраплення
(зрідження) — гідрогенізація вугілля з
отриманням рідкого палива.
При переробці кам'яного вугілля отримують
також:
активне вугілля, штучний графіт і т. д.;
в промислових масштабах
вилучається ванадій, ґерманій і сірка;
розроблені методи
отримання ґалію, молібдену, цинку, свинцю.
Для задоволення потреб економіки Україна
щорічно використовує близько 100 млн. т
вугілля, з яких майже 80 млн. т видобувається
вітчизняними підприємствами.

10.

11.

Дякуємо за увагу!
English     Русский Правила