1.19M
Категория: ХимияХимия

Металдардың физикалық қасиеттерін ажырата білу

1.

Металдардың
физикалық
қасиеттерін
ажырата білу
Металдардың
химиялық
қасиеттерін
анықтай білу
Металдардың
табиғатта
кездесуін
есте сақтау.

2.

3.

1. d – элементтер қандай тотығу дәрежелерін көрсетеді?
а) оң
в) теріс
с) екі жақты
д) оң, теріс
2. Cu2О қосылысында мыс қандай тотығу дәрежесін көрсетеді?
а) +3
в) +2
с) +1
д) +4
3. Мыстың балқу температурасы
а) 10830С
в) 13390С
с) 15390С
д) 12900С
4. Қай реакция жүрмейді?
а) Zn+НСІ→
в) Сu+НСІ→
с) Ғе+НСІ→ д) Mg+НСІ→
5. Д.И.Менделеев жасаған хэпж–гі d – элементтердің саны
а) 42
в) 33
с) 22
д) 35
6. Мырыш гидроксиді әрекеттесуі мүмкін зат
а) О2
в) НСІ
с) NаОН(сұй)
д) Н2O
7. Жемірілуге ұшырамайтын металдар қатары
а) Ag, Hg,Au, Pt в) Na, Zn, K, АI c) K,Na,Ca,Zn д)AI,К, Zn,Cu
8. Ең қатты металл
а) алюминий
в) мыс
с) хром
д) күміс
9. Тұз қышқылымен әрекеттеседі:
а) темір
в) сынап
с) мыс
д) алюминий
10. d - элементтерді табыңыз:
а) Na,Zn,K,Са
в) Cu,Mg,AI,К
с) Zn,Cu,Fe,Cr д) K,Na,Ca,Zn

4.


10 с

5.

Мақал сөзде де металл жүреді,
Металл қадірін халқым біледі.

6.

7.

8.

■ Мыс, мырыш металының периодтық жүйедегі
орны
■ Мыс, мырыш металдарының физикалық
қасиеттері
■ Мыс, мырыш металдарының алыну жолдары
■ Мыс, мырыш металдарының химиялық
қасиеттері
■ Мыс, мырыш металдарының қолданылуы
■ Мыс, мырыш өндіретін кен орындар
■ Мыс, мырыш қосылыстары

9.

10.

11.

2Cu2S +3O2=2Cu2O+ 2SO2
2Cu2O + 2Cu2S =6Cu+SO2
2ZnSO4+2H2O→
2Zn+ 2H2SO4 + O2

12.

оттекпен
галогенмен
күкіртпен
қышқылмен
тұзбен
оксид
галогенид
сульфид
тұз+газ+су
металл+тұз
оттекпен
галогенмен
күкіртпен
қышқылмен
сілтімен
оксид
галогенид
сульфид
тұз+сутек газы
Тұз+сутек газы

13.

Автомобиль, ұшақ
машина жасауда
Электр өткізгіш
сымда, кабельдер
Жылу алмастырғыш
құрылғы
Мыс
Мырыш
техникада
құймалар
Бояу алуда
Қаптамалар
жасауда

14.

Мыс - Жезқазған, Қоңырат,
Ақтоғай, Жаманайбат
Мырыш Краснооктябрь, Белинское, Тау
ынсор, Шығыс Әйет, Көктал,
Наурызым, Жоғарғы Әйет,
Арқалық

15.

Сu2О
CuО
ZnO
CuОН
Cu(ОН)2
Zn(ОН)2
CuSO4
Cu2S
Cu(NO3)2
ZnCl2
ZnSO4

16.

Мыс тобына
W (Cu) –78,8%
W(О) – 20,0%
W(Н) – 1,2%
СuХOУНZ ?
Мырыш тобына
W(Zn) –71 %
W(O) –27,3 %
W(Н) – 1,7 %
ZnхОуНz - ?
Cu →CuCI2 →Cu(ОН)2 →Cu(NО3)2 →CuSО4
Zn →ZnСІ2 → Zn(ОН)2 → ZnO → K2⦋Zn(OH)4⦌

17.

Мыс оксиді мен гидроксидінің алынуы (Мыс тобына)
Мырыштың екідайлы қасиетін сипаттау (Мырыш
тобына)

18.

1.Мырыш ІІ топтың А топшасында орналасқан
2.Мыс қосылыстарында +1, +2 т.д. көрсетеді
3.Мырыш қиын балқитын металл
4.Мыс екідайлы қасиет көрсетеді
5.Zn атомы ядросының құрамында 30р+, 35n0 бар
6.Мырыш сумен әрекеттескенде гидроксид түзеді
7.Мырыш қышқылдардан сутекті ығыстырады
8.Мыс азотпен сутекпен әрекеттеседі
9.Мырыш темірден жасалған бұйымдарға
қорғаныш, қаптамалар жасау үшін қолданылады
10. Мыс қосылыстары ерітіндіде Сu2+ көкшіл
түсті болуымен ерекшеленеді.

19.

“Менің тұжырымым дұрыс па?
/дұрыс - , қате ^/”
^
2. 3. ^
4. ^
5. 1.
^
7. 8. ^
9. 10. 6.

20.

“Мыс, мырыш қосылыстары”
реферат жазу
§41, 161 бет №6,7 есеп
§42, 164 бет №5 есеп
English     Русский Правила