267.53K
Категория: ХимияХимия

Металдар дың химиялық қасиеттері. Бейметалдардың химиялық қасиеттері

1.

2.

Металдар дың химиялық
қасиеттері
Бейметалдардың химиялық
қасиеттері

3.

Металдардың физикалық
қасиеттері
1. металдардың түсі
2. жылуды және электр тогын жақсы
өткізуі
3. жылтырлығы
4. созылғыштығы
5. қаттылығы
6. тығыздығы
7. балқу температуралары

4.

Металдардың иілгіштігі
Au, Ag, Cu, Sn, Pb, Zn, Fe
кемиді

5.

Жеңіл
металдар
(Li ,Na ,K т.б)
Ауыр
металдар
(W, Pt, Au, Os т.б)

6.

Балқу температуралары жоғары
элементтер:
W – 3370 C
Ta – 3000 C
0
0
Re – 3170 C
Os – 2700 C
0
0
Балқу температуралары төмен
элементтер:
Ga – 30 C
Cs – 28 C
Hg – 39 C
0
0
0

7.

Me0 – nē = Me +n
Мысалы: 2Ca0 +
Тотығады:
→ 2Ca+2O-2
Ca0 - 2ē Ca+2 тотықсыздандырғыш, электрон береді
Тотықсызданады: О0 + 2ē О-2 тотықтырғыш, электрон қосып алады
Металдар - тотықсыздандырғыштар.
Метал
оттек
оксид
Метал
күкірт
тұз
Метал
галоген
тұз

8.

Метал
су
Метал
оксид
Метал
қышқыл
Метал
Екідайлы қасиет
көрсететін металл
негіз
сутек
жай зат
жаңа оксид
тұз
тұз
сутек
жай зат
Сілті
жаңа тұз
тұз
сутек

9.

2Na + 2H2O →2NaOH+H2↑
Zn + H2O →ZnO+H2↑
Ca + H2CO3 + CaCO3 →H2↑
Na + ZnSO4 + NaSO4 →Zn
Fe2O3 , CaO, Li2O, Li2SO3, Li2CO3 FeSO4 , MgCl2
Cu+ H2O →X

10.

Бейметалдардың физикалық
қасиеттері
• Жылу өткізбейді (тек графит)
• Электрөткізгіштік байқалмайды (тек
графит және қара фосфор)
• Жылтыры жоқ, созылмайды.
• Түрлі түсті: сары, сары-жасыл, қызылқоңыр.
• Агрегаттық күйі әртүрлі:
– Газ тәрізді (H2, O2, Cl2 ,F2, O3)
– қатты (Р, С, I, Si, S)
– сұйық (Br2)

11.

1. Бейметалдар металдармен әрекеттеседі.
2Na + Cl2→ 2NaCl
3Ca + 2P→ Ca3P2
2Hg + O2→ 2HgO
2, Бейметалдар басқа бейметалдармен әрекеттеседі
H2 + S →H2S
4P + 5O2 → 2P2O5
N2 + O2 → 2NO

12.

Үй тапсырмасы:
Металдар және бейметалдрдың
қолдану аймақтарын анықтаңыз
English     Русский Правила