Філософія Відродження, Нового часу та німецька класична філософія
ПЛАН
Основні риси епохи Відродження
Філософія гуманізму (XIV- середина XV ст.) зливається з літературою (філософи були письменниками). Центром стає Італія.
Натурфілософські погляди М. Коперника, Галілео Галілея, Джордано Бруно
Філософія реформації (лютеранство, кальвінізм,)
1.07M
Категория: ФилософияФилософия

Філософія Відродження, Нового часу та німецька класична філософія

1. Філософія Відродження, Нового часу та німецька класична філософія

2. ПЛАН

1.Антропоцентричний характер
філософії Відродження.
2. Основні риси та особливості філософії
Нового часу та Просвітництва.
3. Німецька класична філософія.

3.

1. Петрушенко В. Філософія: навчальний
посібник . – Київ, 2003. – С.0-91.
2. Причепій Є.М. Філософія. – Київ, 2001. –
С. 78.
3. Методичні поради та плани семінарських
занять з дисципліни «Філософія» 045-132. –
Рівне, 2013. – с. 17-19;
Індивідуальні завдання
1. Вчення Ф. Бекона.
2. Вчення Р. Декарта.

4.

Відродження (франц. Ренесанс) перехідний період від
Середніх віків до Нового часу з XIV по XVI ст. В цю
епоху
- зростає роль розумової праці (уточнення,
переклади…);
- звернення до цінностей античної культури;
- криза феодалізму і посилення ролі міст;
- географічні відкриття (Колумб, Магелан);
- науковотехнічні відкриття
(винайдення пороху,
вогнепальної зброї, станків,
доменних печей,
мікроскопа, телескопа,
книгодрукування).

5. Основні риси епохи Відродження

антропоцентризм – посилений інтерес до проблем
людини, людина лежить в основі всього сущого;
гуманізм – віра в людину та її можливості;
антиклерикалізм – опозиція до церковної ідеології
католицизму (реформація);
натурфілософія – осмислення проблем світу на
засадах природознавства (М. Кузанський,
Джордано Бруно);
пантеїзм – ототожнення Бога і природи;
посилений інтерес до соціальної проблематики
(Т. Мор, Т. Компанелла).

6. Філософія гуманізму (XIV- середина XV ст.) зливається з літературою (філософи були письменниками). Центром стає Італія.

-
не вбачили цінності в природознавстві;
обожнення людини;
увага до гідності людини;
заклики до активних дій.
Франческо Петрарка
(1304-1374)
Джованні Бокаччо
(1313-137)
Данте Аліг’єрі
(1265-1321)

7.

пантеїзм – ототожнення Бога і природи
містичний первинність Бога щодо
природи
(М. Кузанський)
(1401-1464)
натуралістичний первинність природи
по відношенню до Бога
(Джордано Бруно)
(1548-1600)

8. Натурфілософські погляди М. Коперника, Галілео Галілея, Джордано Бруно

перехід від геоцентризму
до геліоцентризму (сонце
центр всесвіту);
безкінечність космосу;
множинність світів;
Земля обертається
навколо сонця.
Галілео Галіей
(164-1642)
Микола Коперник
(1473-1543)

9. Філософія реформації (лютеранство, кальвінізм,)

заперечення індульгенцій;
спрощеність обрядів;
заперечення посередника
між Богом та людиною.
В 1517р. М. Лютер заклав
початок боротьби проти
католицизму (95 тез проти
індульгенцій)
Мартін Лютер (1483-1546)

10.

Риси соціальнополітичної філософії:
-
-
проблеми управління
державою (Н. Маккіавелі
“Самодержавець”);
утопічні теорії Т. Мора та Т.
Компанелли (розробка
проектів соціальної
рівності та ліквідації
класових протиріч в
працях “Утопія” та”Місто
Сонця”)
Томазо Компанелла
(1568-1639)
English     Русский Правила