Әлеуметтік жұмыстағы мақсатты жобалау
Әлеуметтік жұмыс технологиясы процесс ретінде келесілерді қамтиды:
Басқа процедураларға қарағанда негізгі процесс мақсатты жобалау болып табылады
Мақсатты нақтылауда келесілерді назарға алу қажет:
Нақты мақсат - тәуелсіз іс-әрекет өнімінің идеалды бейнесі.
Абстрактілі мақсат - бұл жетістікке жету үшін адамдардың іс-әрекеті жүзеге асырылатын белгілі-бір идеал туралы жалпы түсінік.
Стратегиялық және тактикалық мақсат – уақытша факторлармен олардың жүзеге асыруымен анықталып, негізделеді және біртұтас немесе
Мақсат классификациясы
Құрылымы:
Басымдылығы бойынша:
Ұзақтығы:
Тіркеу формасы бойынша:
Қажеттілігіне байланысты:
Парасаттылық дәрежесі
Реалистілік
Басқару деңгейлері бойынша
Саяси мағынасы бойынша
Қолданылу аясы бойынша
Мақсатты жобалау аналитикалық қызмет рөлін атқарады. Бұл қызметтің мақсатты жобалау субъектілері, яғни әртүрлі деңгейдегі
Әлеуметтік жобалау мақсаттарын қалыптастырудағы дұрыс және дұрыс емес әрекеттер
Назар аударғандарыңызға рақмет!
1.17M
Категория: СоциологияСоциология

Әлеуметтік жұмыстағы мақсатты жобалау

1. Әлеуметтік жұмыстағы мақсатты жобалау

Орындаған: Батырша Құлпынай
Дәулетбаева Ақгүл,
Ермаханова Салтанат,
Серікова Құралай
Қабылдаған: Сарыбаева Индира
Сарыбайқызы

2. Әлеуметтік жұмыс технологиясы процесс ретінде келесілерді қамтиды:

.
.
.
.
.
• Дайындық кезеңі;
• Мақсатты жобалау;
• Ақпаратты жинау мен талдау;
• Іс-әрекет бағдарламасын дайындау;
• Бағдарламаны жүзеге асырудағы тәжірибелік іс-әрекеттер.

3. Басқа процедураларға қарағанда негізгі процесс мақсатты жобалау болып табылады

Мақсатты жобалау
бұл болашақтағы
нақты іс-әрекет
нәтижесін
көрсететін,
мақсатты анықтау
мен талдау процесі.
Осыған
байланысты
мақсатты жобалау
әдістемелік және
әдіснамалық
қызметтер
атқарады
Мақсатты
жобалаудың
орталық мәселесі
мақсатты нақтылау
және оған жетудің
тиімді құралын
анықтау тағы
басқаларды
қамтиды. Жету
құралы
анықтамаған
мақсат - бұл ойша
құрылған жоба,
арман ғана болып
қалады.
Мақсатты жоба ісәрекеттің
нәтижесіне
қойылатын негізгі
талаптар мен
тәртіпті
анықтайтын
алгоритмді
білдіреді. Мақсат іс-әрекет нәтижесін
нақты көрсететін
ұғым.

4. Мақсатты нақтылауда келесілерді назарға алу қажет:

мақсат негізделген болуы және ықпал
ету обьектісінің даму
заңдылықтарының талаптарын
көрсетуі тиіс;
мақсат түсінікті және жете алу
мүмкіндігі болуы керек;
негізгі мақсат жоғарғы тәртіп
мақсатымен сәйкес және байланысты
болуы тиіс

5.

нақты
абстрактілі
индивидуал
ды
стратегиялық
топтық
тактикалық
қоғамдық
іс-әрекет субьектісімен
қойылған

6. Нақты мақсат - тәуелсіз іс-әрекет өнімінің идеалды бейнесі.

7. Абстрактілі мақсат - бұл жетістікке жету үшін адамдардың іс-әрекеті жүзеге асырылатын белгілі-бір идеал туралы жалпы түсінік.

8. Стратегиялық және тактикалық мақсат – уақытша факторлармен олардың жүзеге асыруымен анықталып, негізделеді және біртұтас немесе

9.

10. Мақсат классификациясы

Құрылымы
бойынша
Басымдылығы
бойынша
Парасаттылық
дәрежесі
Қажеттілігі
бойынша
Саяси мағынасы
бойынша
Ұзақтығы
бойынша
Реалистілік
Қолданылу аясы
бойынша
Тіркеу формасы
бойынша
Басқару
деңгейлері

11. Құрылымы:

әлеуметтік
экономикалық
ұйымдастырушылық
техникалық
ғылыми-техникалық
саяси
кешенді

12. Басымдылығы бойынша:

Негізгі
Қосалқы

13. Ұзақтығы:

.
• Стратегиялық
.
• Тактикалық
.
• Оперативті (шұғыл)
.
• Ағымдағы

14. Тіркеу формасы бойынша:

Ресми
түрде
Жанама
түрде

15. Қажеттілігіне байланысты:

Қажетті
Қажетті емес
Ойлап табылған

16. Парасаттылық дәрежесі

Ақылға қонымды
Әлсіз (жеткіліксіз) негізделген
Негізсіз

17. Реалистілік

нағыз (шынайы)
ықтимал
шындыққа жатпайтын
іске асырылмайтын

18. Басқару деңгейлері бойынша

.
• мемлекеттік (федералдық)
.
• салалық
.
• аймақтық
.
• мекеме (ұйым) деңгейінде
.
• олардың құрылымдық бөлімшелері

19. Саяси мағынасы бойынша

Іс жүзінде
орындалған
Ақылға
қонымды
Декларацияланған,
Жариялан-ған

20. Қолданылу аясы бойынша

Жергілікті
Жалпы
Жеке

21.

Әлеуметтік жұмыста мақсатты жоспарлауды оның
әдістемелік және ұйымдастырылуы тұрғысынан
қарастырған жөн.
Мақсатты жоспарлаудың әдістемеліқ аспектісі әртүрлі
деңгейдегі әлеуметтік мәселелердің шешу жолдарын
анықтаудағы жалпы және нақты міндеттермен
қамтамасыз етуімен анықталады.
Мақсатты жоспарлаудың ұйымдастырушылық аспектісі
берілген мәселенің шешу құралдары мен нақты
жолдарын жүзеге асырумен айқындалады.

22.

23. Мақсатты жобалау аналитикалық қызмет рөлін атқарады. Бұл қызметтің мақсатты жобалау субъектілері, яғни әртүрлі деңгейдегі

А
• ситуацияны талдай алуы;
Б
• нақты мәселені шешудің құқықтық кеңістігін
меңгеруі;
В
• тәжірибелік жұмыс дағдыларын іс-жүзінде
игеруі.

24. Әлеуметтік жобалау мақсаттарын қалыптастырудағы дұрыс және дұрыс емес әрекеттер

Қарапайым қателіктер
Дұрыс шешім
Қызметтің перспективасын ауыстырады,
міндеттердің жалпы көлемі негізгі және
екінші деңгейге бөлінбейді.
Тапсырмалар негізгі және екінші деңгейге
бөлінеді; Назар аударатындар мен
ресурстар негізгі міндеттерге
топтастырылған
Орындаушыларға түсіністікке ықпал
етпейтін міндеттерді қалыптастырудың
орнықтылығы; моральдық және
эмоциялық бағалауды, саяси
декларацияларды негізсіз қолдану.
Міндеттерді қалыптастыру міндеттерді
орындау үшін жауапты адамдар үшін
түсінікті болуы керек

25.

Ауыстырылған жағдайларға сәйкес
келмейтін тапсырмаларды орындау.
Тәжірибелі орындаушыларға егжейтегжейлі нұсқаулар мен ұсақ кеңес
қажет емес; сыртқы жағдайлардың
тұрақты өзгермелілігіне байланысты
орындаушылар белгілі бір әрекет
бостандығына ие болуы керек
Жобаны жүзеге асыратын
персоналдың мәселесін елемеу,
қызметті басқаратын және оған жеке
жауапкершілік жүктейтін адамдар
Жобаға тұтастай басшылары және
оның жеке кезеңдері тағайындалады,
жұмысқа қатысатын (немесе қажет
болған жағдайда тартылуы мүмкін)
орындаушылар шеңбері
тағайындалады
Жобаны тұтастай орындау мерзімі
және оның кезеңдері көрсетілмеген
Тапсырманың орындалу мерзімі
қойылған уақытта мақсатқа қол
жеткізу керек.
English     Русский Правила