Аналіз співробітництва МВФ та України
Сутність та цілі МВФ
Основні механізми кредитування
Іноземний досвід
МВФ і Україна
Економічна програма, розроблена разом з МВФ, передбачає:
Завдання уряду
Боргові операції України з МВФ
За останніми розрахунками МВФ:
Дякую за увагу!
1.04M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Аналіз співробітництва МВФ та України

1. Аналіз співробітництва МВФ та України

Виконала:
Студентка групи УО-22
Реднікіна В.В

2. Сутність та цілі МВФ

• Міжнародний
Валютний Фонд (МВФ)
є міжнародною
фінансовою
організацією, яка була
заснована в 1945 р. До її
складу входять 187
країн..
МВФ створений для регулювання відносин у сфері валютних розрахунків між
державами і здійснення фінансової допомоги країнам-членам через надання їм
при виникненні валютних труднощів, зумовлених порушенням рівноваги
платіжних балансів, короткострокових кредитів в іноземній валюті.

3.

Цілі МВФ
• Сприяння міжнародному співробітництву
шляхом забезпечення механізму для
консультацій та погоджених дій стосовно
міжнародних валютних питань;
• Сприяння збалансованому зростанню
міжнародної торгівлі;
• Сприяння стабільності валют і
впорядкованим валютним відносинам, і
запобігання конкурентному знеціненню
валют;
• Сприяння створенню багатосторонньої
системи платежів та переказів по
поточних операціях, і прагнути до ліквідації
валютних обмежень
• Тимчасово надавати загальні ресурси Фонду
державам-членам (за
наявністю відповідних гарантій)
Функції МВФ
• Контроль за виконанням «кодексу поведінки»
(тісної співпраці у питаннях міжнародної
валютної політики та міждержавного
платіжного обороту;
• Надання членам фонду фінансових ресурсів з
метою забезпечення виконання ними
«кодексу поведінки»
• Організація форумів для взаємних
консультацій країн-членів і співробітництва з
міжнародних валютних питань
• Здійснення нагляду за узгодженою системою
впорядкованого обміну національних валют
• Надання кредитів своїм членам на
реорганізацію економіки для встановлення
більш ефективного співробітництва;
• Надання додаткових послуг країнам-членам
(підвищення кваліфікації персоналу, технічна
допомога в спеціалізованих
сферах, інформаційне забезпечення).

4. Основні механізми кредитування

Резервна
частка
Кредитні
частки
• Резервна частка
визначається як
перевищення величини
квоти країни-члена над
сумою, яка перебуває
на рахунку Фонду
національної валюти
даної країни. Якщо
МВФ використовує
частину національної
валюти країни-члена
для надання кредиту
іншим країнам, то
резервна частка такої
країни відповідно
збільшується.
• Засоби в іноземній
валюті, які країначлен може отримати
понад розмір
резервної частки (у
випадку її повного
використання авуари
МВФ в валюті країни
досягають 100%),
поділяються на
чотири кредитні
частки, які становлять
по 25% квоти.
Домовленності про
резервні кредити
стенд-бай
• забезпечують країнічлену гарантію того,
що в межах визначеної
суми і протягом
терміну дії угоди вона
може при умові
дотримання
обумовлених в угоді
умов безперешкодно
отримувати від МВФ
іноземну валюту в
обмін на національну.
Механізм
розширенного
кредитування
• доповнив резервну і
кредитні частки. Він
призначений для
надання кредитів на
більш тривалий
період і в більших
розмірах по
відношенню до квот,
ніж в рамках
звичайних
кредитних часток.

5. Іноземний досвід

Мвф і Югославія
Мвф і Руанда
Мвф і Мексика

6. МВФ і Україна

• Україна є повноправним членом
Міжнародного валютного фонду з
3 вересня 1992 року,
• У даний час квота України у Фонді складає
1 млрд 372 млн СПЗ.
• З 1994 р. співпрацю України з МВФ було
активізовано за такими програмами, як:
STF, Stand-by та «Механізм розширеного
фінансування», кошти за ними здебільшого
направляються на фінансування дефіцитів
платіжного та торговельного балансів
країни. .

7. Економічна програма, розроблена разом з МВФ, передбачає:

Забезпечення
фінансової стабільності
шляхом формування
ефективної грошовокредитної політики для
забезпечення
стабільності цін;
Зміцнення
державних
фінансів
Продовження
структурних
реформ.
Фонд допомагає Україні поновити свою фінансову спроможність,
підказуючи, як найбільш ефективно впроваджувати програму реформ.

8.

Останнім часом в питанні українського держборгу відбулися
серйозні зміни в гіршу сторону, а нарощування боргу
внаслідок отримання кредитів від МВФ лише ускладнить
ситуацію.

9.

Буквально за кілька років
Україна із
"середньозаборгованої"
країни, коли
співвідношення зовнішнього
боргу до ВВП було на рівні
40-45%, перетворилася в
"сильнозаборговану" ВВП
Нажаль, для погашення заборгованості
перед МВФ, Україна вимушена брати нові
кредити у досить великих розмірах, у
зв’язку з чим фінансовий борг країни стане
нагадувати фінансову піраміду.

10. Завдання уряду

Основним завданням уряду України повинно
бути не відновлення співробітництва з МВФ, а
перебудова економічної політики. Отримання
наступних траншів, не є засобом подолання
кризи, а лише відтягує час до неминучого
дефолту.
Також необхідно зосередитися
на перебудові бюджетної політики,
насамперед розумне витрачання залучених
коштів на розвиток реального сектору економіки.

11. Боргові операції України з МВФ

В результаті за станом на січень
2016 року Україна повинна МВФ
'тільки' $ 10,65 млрд у кредитах
stand-by і EFF, залученими в 2014 і
2015 роках відповідно. Цікаво, що
обсяг залучених коштів насправді
склав $ 11,1 млрд, але їх поточний
доларовий еквівалент помітно
нижче через зміцнення долара по
відношенню до інших світових
резервних валют. Хоча протягом
найближчих 10 років курсова
різниця може помінятися.

12. За останніми розрахунками МВФ:

Зростання реального ВВП України в 2016 році складе 1,5 відсотка
Очікується, що Україна увійде в період рекордного економічного зростання,
який буде підтриманий зниженням економічних дисбалансів і поліпшенням
геополітичної ситуації
Зростання реального ВВП України в наступному році складе 2,5 відсотків.
Реальний експорт товарів і послуг до кінця 2016 року в Україні скоротиться на 4,1
відсотка, а зростання даного показника в 2017 році очікується на рівні 3,6 відсотків.

13. Дякую за увагу!

English     Русский Правила