Додатні і відємні числа
План.
Координати на прямій.
Координати на прямій.
Координати на прямій.
Заповніть пропуски.
Знак числа.
Знак числа.
Заповніть пропуски.
Модуль числа.
Модуль числа.
Заповніть таблицю:
Заповніть пропуски.
3.94M
Категория: МатематикаМатематика

Раціональні додатні і від'ємні числа

1. Додатні і відємні числа

2. План.

Координати
на прямій.
Протилежні числа.
Модуль числа.
Тест.

3. Координати на прямій.

С
В
А
0
1
2
Числа із знаком
«+» називають
додатнімими.
3
4

4. Координати на прямій.

А
С
-4
-3 -2 -1
0
В
1
2
3
Числа зі знаком «-»
називають відємними.
4

5. Координати на прямій.

А
С
-4
-3 -2 -1
0
В
1
2
3
4
Число 0 не являється
ні відємним ні
додатнім числом.

6.

Натуральні
числа
Цілі
відємні
числа
Множина цілих чисел
Число 0

7.

Встановіть відповідність між
елементами множин.
Натуральні
Відємні
Цілі

8.

Пряму з вибраними на ній початком
відліку, одиничним відрізком і
напрямом називають
координатною прямою.
Число, що вказує положення точки на
прямій, називают координатою цієї
точки.

9.

Знайдіть по шкалі висоту гори
та глибину моря.
Висота – 5500м
Глибина – 2000м

10.

Прочитайте показання термометрів.
-4°
+6°
-2°

11. Заповніть пропуски.

1.
2.
Множина цілих чисел включає в себе:
Всі відємні числа розташовані
від 0
;
всі додатні числа розташовані від0
.

12. Знак числа.

Якщо
перед числом
поставити знак «+», то
це не змінить числа.
Наприклад: +3=3
+(-5)= -5

13. Знак числа.

Якщо
перед числом
поставити знак «-», то
одержимо число
протилежне даному.
Наприклад: -(+3)= -3
-(-9)= 9

14.

Числа, які відрізняються
тільки знаком («+» або
«-») називаються
протилежними.

15.

-5 –це число протилежне
5
числу .
-(+5) – це число протилежне
5
числу .
-(-8) –це число протилежне
числу .
-8

16.

Запишіть кажне число без дужок.
+(+6)= 6
+(-21)= -21
+(-70)= -70
-(-(-3))= -3
-(-28)= 28
-(+(-9))= 9
-(+61)=-61
+(-(-45))= 45

17.

Вставте слова «додатнє»,
«відємне»,
«недодатнє»,
«невідємне».
Если х>0, то х – -------------------.Если х 0, то х – -----------------------Если х<0, то х – ----------------------.
Если х 0, то х -------------------.

18. Заповніть пропуски.

1. Знак «+», що стоїть перед числом,
---------------------------------2. Знак «-», що стоїть перед числом,
----------------------------------------------
3. Числа, котрі відрізняються знаком,

19.

С
-4
А
-3 -2 -1
0
В
1
2
3
4
Точці С на числовій прямій відповідає
число-----Відстань від С до початку відліку
дорівнює кількості одиничних
відрізків.
Цю відстань називають модулем числа

20.

С
-4
А
-3 -2 -1
0
В
1
2
3
4
Точці В на числовій прямій відповідає
число----Відстань від точки В до початку
відліку дорівнює-----Ця відстань назвається модулем числа--

21. Модуль числа.

Модуль додатнього
числа а дорівнює а,
модуль відємного числа
а дорівнює –а,
Модуль числа ноль
дорівнює 0.

22. Модуль числа.

Записують так:
|а |=а, якщо а –додатнє;
|а |= -а, якщо а –відємне;
|а |=0, якщо а=0.

23. Заповніть таблицю:

Число
-4
+ 18
Знак
числа
- +
Модуль
числа
4
18
0
-(-2) +(-4)
+ 0
2
4

24. Заповніть пропуски.

1. Модуль додатнього числа
дорівнює---------.
2. Модуль відємного числа
дорівнює--------------3. Модуль нуля дорівнює----------.
English     Русский Правила