Модуль числа
Назвати число протилежне даному:
По координатній прямій з точки О в протилежних напрямках вийшли два джентельмени. Один з них опинився через деякий час у точці А(-2), а другий
Означення модуля
Підсумок уроку.
2.07M
Категория: МатематикаМатематика

Модуль числа. (6 класс)

1. Модуль числа

Урок № 69

2.

№ 57
1) Діляться на 2: 252, 160, 210, 336, 520, 890.
2) Діляться на 5: 125, 305, 160, 210, 520, 890.
3) Діляться на 10: 160, 210, 520, 890.
4) Діляться і на 2, і на 5: 160, 210, 520, 890.

3.

360 : 15 + 5 · (500 – 34 · 12) = 484
3
6
3
0
0
1
5
2
4
×
3
4
1
2
6
8
6
0
6
0
3
4
0
4
0
5
0
0
– 4
0
8
=
5
·
9
2
=
4
6
0
4
6
4
+
2
4
=
4
9
2
8
4
8

4.

5.

D
С
- 12,9
-5
Cім
А В
0 1
Жодного
01
x
2 2,5
x

6.

x
- 4- 3- 2 - 10
1
2 3 4

7. Назвати число протилежне даному:

7
–7
–4
4
–(–5)
–(+3)
–5
3
-(-6)
-6
–(–2)
–2
–(+9)
9
–(–(–8))
8

8.

Назвіть три числа, які є цілими, але не
є натуральними?
Укажіть координату точки, яка
віддалена від початку відліку на 20
одиничних відрізків.
СКІЛЬКИ РОЗВ’ЯЗКІВ МАЄ ЗАДАЧА?
1
1
1
Які з чисел 3; -5,8; 4,7;
; ; 0; 2
2
3
2
1005; -99
можуть виражати відстань від початку відліку
до точки координатної прямої?

9. По координатній прямій з точки О в протилежних напрямках вийшли два джентельмени. Один з них опинився через деякий час у точці А(-2), а другий

– у точці В(3). Яку відстань пройшов кожен?
-2
0
3

10.

–3
| –3 | = 3
–4
5
0
|5|=5
0
| –4 | = 4
– 3,5
0
| –3,5 | = 3,5
6
|6|=6
10
| 10 | = 10
|0|= 0

11.

–3
0
| –3| = 3
–4
| 3| = 3
0
| –4 | = 4
–8
3
4
|4|=4
0
8
|8|=8
| –8 | = 8
|0|=0

12.

–а
0
|–а|=а
а
|а|=а
| –а|=|а|
• модуль числа не може бути від’ємним;
• модулі протилежних чисел рівні.

13. Означення модуля

a

14.

15.

x 3
x = 3 або х=- 3
–3
0
3

16.

x 0
х=0
0

17.

x 3
Немає коренів!!!
0

18.

x 2
-2
0
-2<x<2
2

19.

Самостійна
Перевір себе:
робота
І варіант
ІІ варіант
1.
| –3| + | 9|
2.
| –12| – | – 5|
3.
| –57| – | 29|
4.
| 8| · | – 15|
5.
| 34| · | – 11|
6.
| –85| : | – 5|
1.
| 7| + | –4|
=7
2.
| –10| – | – 2|
=8
= 28
3.
| –76| – | 47|
= 29
= 120
4.
| –6| · | 25|
= 374
5.
| –27| · | 11|
= 17
6.
| –65| : | – 5| = 13
= 12
= 11
= 150
= 297

20. Підсумок уроку.

Швидко відповідаємо на запитання: на дошці
записане число 9
• Яке це число?
• Його модуль?
• Йому протилежне?
• Йому обернене?
• Де розташоване на координатній прямій?
• Відстань від початку відліку?
• Відстань між ним і йому протилежним?
• Число, що має менший модуль?
• Розв’язком якого рівняння може бути?

21.

Домашнє завдання
Читати § 23
№ 1005, 1011, 1025
Повторити § 3 № 98, № 1113(1)
English     Русский Правила