Вступ до історії України
Періодизація
Рекомендована література
https://vk.com/doc-61867510_306496537
1.81M
Категория: ИсторияИстория

Вступ до історії України

1. Вступ до історії України

2.

• 1.Програма ЗНО 2017 з історії України складено,
враховуючи цілі, вимоги і зміст навчання історії в
школі, закладені в Державному стандарті освіти та
чинній програмі з історії України для 11-річної школи.
Хронологічно програма охоплює весь зміст шкільних
курсів історії України від найдавніших часів до
сьогодення і складається з 31 теми.
• Сайт: http://osvita.ua/
• Група вк: https://vk.com/history_ukraine_zno
• ЗНО - 2017 з історії України ( Черкаси ):
https://vk.com/club130580223

3.

Зміст історичного матеріалу
Основні предметні вміння та
навички
ФАКТИ:
Історія України як наука.
Загальна періодизація. Джерела з
історії України
ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ:
«історія», «хронологія»,
«історичні джерела»,
«археологія», «цивілізація»
Розпізнавати на картосхемі
територіальні межі України.
Характеризувати основні
джерела історії України.
Визначити основні періоди
історії України

4.

Історія України як наука
Історія (з грецької — «розпитування») — наука, що вивчає минуле людства на
основі усних, письмових свідчень (літописів, документів, спогадів та ін.) і
матеріальних пам ’яток (житла, одягу, знарядь праці тощо).
Історія- наука яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на
письмові та матеріальні свідчення минулих подій

5.

«Батьком історії» європейці
вважають давньо грецького
вченого Геродота.
• Історик записав розповіді
учасників війни, що
відбувалася в його часи
(понад 2000 років тому), і
назвав ці записи
«історіями».
• Згодом уважні й допитливі
люди різних країн почали
записувати події рік за
роком (літо за літом).
• Так виникли літописи —
щорічні записи важливих
подій. Європейські
історики називають їх
хроніками.

6.

Найвідомішого літописця, який мешкав у
стародавньому Києві понад 900 років тому,
звали Нестором. Він був монахом і автором
найвидатнішого літопису —«Повість
минулих літ ».

7.

Історики новітнього часу

8.

Хронологічна послідовність —
послідовність подій за часом (рік за роком,
століття за століттям).
Літочислення — відлік історичного часу
від певного історичного моменту

9. Періодизація

• Стародавня історія України( бл.1млн.років томуV ст.)
• Доба Середньовіччя (V-XV cт.)
• Нова доба (XV-1914 cт.)
• Новітня доба (1914-до сьогодення)

10.

Історичні джерела — це письмові документи,
предмети, будівлі та інші пам’ятки, які
відображають історичні події та явища і дають
можливість досліджувати життя людей в
минулому.

11.

12.

• Найважливіші джерела з історії Київської держави
1.
«Повість временних літ»,
2.
«Руська Правда»,
3.
договори Русі з греками, найдавніші грамоти на
пергаменті і бересті (Новгород, Смоленськ, Вітебськ);
4.
князівські і церковні устави;
5.
літературні твори XI — XIII ст.
6.
«Слово о полку Ігоровім»;
7.
«Повчання Володимира Мономаха»;
8.
«Києво-Печерський патерик»

13.

• Для періоду феодальної роздробленості —
• Київський літопис, що охоплює час від 1111 р. до
1200 р., і
• Галицько-Волинський літопис, в якому
йдеться про події від 1201 р. до 1292 р.

14.

• Оскільки більшість українських (як і білоруських) земель у
XIV— першій половині XVI ст. входила до складу Литви, то
й багато історичних джерел є спільними для України,
Литви, Білорусі.
• Литовська метрика — книги державної канцелярії
Великого князівства Литовського, де зосереджені
різноманітні державні акти.
• Важливими джерелами є привілеї (жалувані грамоти)
великого князя місцевим князям, шляхті і т.д.,
• книги земських і магістратських судів,
• Литовські статути та ін.
• «Короткий Київський літопис»
• Густинський літопис

15.

• Серед джерел, в яких висвітлюються визвольна
війна 1648—1654 pp.,
• літопис Самовидця;
• літопис Самійла Величка
• Літопис Григорія Грабянки
• Львівський літопис

16.

• До джерел історії України XVIII ст. належать
• акти державного управління — законодавчі акти
царського уряду,
• гетьманські універсали;
• Значний інтерес являють мемуари козацьких
старшин — «Щоденник» генерального
підскарбія Я. М. Марковича
• «Діаріуш» Миколи Ханенка
• «Щоденник» Петра Апостола

17.

• На початок XIX ст. в Україні царський уряд повністю
ліквідував автономний козацько-старшинський
адміністративний устрій і утвердив у ній
загальноімперське законодавство. Внаслідок цього зникло
багато українських установ
• Поряд з ними важливими джерелами є
• статистичні дані,
• матеріали політичних партій і громадських організацій,
• періодична преса,
• мемуари,
• щоденники,
• приватне листування.

18.

Археологія
(грец. αρχαιος —
стародавній, λογος — слово) —
наука, що вивчає первісні,
стародавні та середньовічні
матеріальні пам'ятки( стоянки,
поселення, поховання, знаряддя
праці, зброя, посуд)

19. Рекомендована література

https://vk.com/doc-61867510_306505505

20. https://vk.com/doc-61867510_306496537

21.

• Історія України. Анімований навчально-освітній
цикл
https://www.youtube.com/watch?v=RzyzwKNyaUw
English     Русский Правила