Вступ до історії України
Періодизація
Рекомендована література
https://vk.com/doc-61867510_306496537
Коніщева_Тести_Історія України_2015.pdf https://vk.com/doc-61867510_401336867
2.28M
Категория: ИсторияИстория

Вступ до історії України

1. Вступ до історії України

2.

• 1.Програма ЗНО 2017 з історії України складено,
враховуючи цілі, вимоги і зміст навчання історії в
школі, закладені в Державному стандарті освіти та
чинній програмі з історії України для 11-річної
школи. Хронологічно програма охоплює весь зміст
шкільних курсів історії України від найдавніших
часів до сьогодення і складається з 31 теми.
• Сайт: http://osvita.ua/
• Група вк: https://vk.com/history_ukraine_zno
• ЗНО - 2017 з історії України ( Черкаси ):
https://vk.com/club130580223

3.

Зміст історичного матеріалу
Основні предметні вміння та навички
ФАКТИ:
Історія України як наука. Загальна
періодизація. Джерела з історії України
ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ:
«історія», «хронологія», «історичні
джерела», «археологія», «цивілізація»
Розпізнавати на картосхемі
територіальні межі України.
Характеризувати основні джерела
історії України.
Визначити основні періоди історії
України

4.

Історія України як наука
Історія (з грецької — «розпитування») — наука, що вивчає минуле людства на
основі усних, письмових свідчень (літописів, документів, спогадів та ін.) і
матеріальних пам ’яток (житла, одягу, знарядь праці тощо).
Історія- наука яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові
та матеріальні свідчення минулих подій

5.

«Батьком історії» європейці
вважають давньо грецького вченого
Геродота.
• Історик записав розповіді
учасників війни, що
відбувалася в його часи
(понад 2000 років тому), і
назвав ці записи
«історіями».
• Згодом уважні й допитливі
люди різних країн почали
записувати події рік за
роком (літо за літом).
• Так виникли літописи —
щорічні записи важливих
подій. Європейські історики
називають їх хроніками.

6.

Найвідомішого літописця, який мешкав у
стародавньому Києві понад 900 років тому,
звали Нестором. Він був монахом і автором
найвидатнішого літопису —«Повість минулих
літ ».

7.

Історики новітнього часу

8.

Хронологічна послідовність —
послідовність подій за часом (рік
за роком, століття за століттям).
Літочислення — відлік
історичного часу від певного
історичного моменту

9. Періодизація

• Стародавня історія України( бл.1млн.років
тому-V ст.)
• Доба Середньовіччя (V-XV cт.)
• Нова доба (XV-1914 cт.)
• Новітня доба (1914-до сьогодення)

10.

Історичні джерела — це письмові документи,
предмети, будівлі та інші пам’ятки, які
відображають історичні події та явища і дають
можливість досліджувати життя людей в
минулому.

11.

12.

• Найважливіші джерела з історії Київської держави
1. «Повість временних літ»,
2. «Руська Правда»,
3. договори Русі з греками, найдавніші грамоти на
пергаменті і бересті (Новгород, Смоленськ,
Вітебськ);
4. князівські і церковні устави;
5. літературні твори XI — XIII ст.
6. «Слово о полку Ігоровім»;
7. «Повчання Володимира Мономаха»;
8. «Києво-Печерський патерик»

13.

• Для періоду феодальної роздробленості —
• Київський літопис, що охоплює час від 1111
р. до 1200 р., і
• Галицько-Волинський літопис, в якому
йдеться про події від 1201 р. до 1292 р.

14.

• Оскільки більшість українських (як і білоруських)
земель у XIV— першій половині XVI ст. входила до
складу Литви, то й багато історичних джерел є
спільними для України, Литви, Білорусі.
• Литовська метрика — книги державної канцелярії
Великого князівства Литовського, де зосереджені
різноманітні державні акти.
• Важливими джерелами є привілеї (жалувані грамоти)
великого князя місцевим князям, шляхті і т.д.,
• книги земських і магістратських судів,
• Литовські статути та ін.
• «Короткий Київський літопис»
• Густинський літопис

15.

• Серед джерел, в яких висвітлюються
визвольна війна 1648—1654 pp.,
• літопис Самовидця;
• літопис Самійла Величка
• Літопис Григорія Грабянки
• Львівський літопис

16.

• До джерел історії України XVIII ст. належать
• акти державного управління — законодавчі
акти царського уряду,
• гетьманські універсали;
• Значний інтерес являють мемуари козацьких
старшин — «Щоденник» генерального
підскарбія Я. М. Марковича
• «Діаріуш» Миколи Ханенка
• «Щоденник» Петра Апостола

17.

• На початок XIX ст. в Україні царський уряд повністю
ліквідував автономний козацько-старшинський
адміністративний устрій і утвердив у ній
загальноімперське законодавство. Внаслідок цього
зникло багато українських установ
• Поряд з ними важливими джерелами є
• статистичні дані,
• матеріали політичних партій і громадських організацій,
• періодична преса,
• мемуари,
• щоденники,
• приватне листування.

18.

Археологія
(грец. αρχαιος —
стародавній, λογος — слово) —
наука, що вивчає первісні,
стародавні та середньовічні
матеріальні пам'ятки( стоянки,
поселення, поховання, знаряддя
праці, зброя, посуд)

19. Рекомендована література

https://vk.com/doc-61867510_306505505

20. https://vk.com/doc-61867510_306496537

21. Коніщева_Тести_Історія України_2015.pdf https://vk.com/doc-61867510_401336867

Коніщева_Тести_Історія
України_2015.pdf
https://vk.com/doc61867510_401336867

22.

• Історія України. Анімований навчальноосвітній цикл
https://www.youtube.com/watch?v=RzyzwKN
yaUw

23.


https://vk.com/doc61867510_437771038?hash=8227c3ae6a10f965a0&dl=98973eb00c9c4f5c5a
English     Русский Правила