Приватизаційний майновий сертифікат
Житлові чеки
Земельна бона
1.20M
Категория: ПравоПраво

Приватизаційні папери як особливий вид державних цінних паперів

1.

2.

3.

4.

Реквізити
Кожен приватизаційний папір повинен мати такі реквізити:

5.

Продаж або відчуження
іншим особам є недійсним
Не нараховуються і не
сплачуються за ними
дивіденди або відсотки
Риси
приватизаці
йних цінних
паперів
Зазначені папери не
можуть
використовуватися як
засіб розрахунку або як
застава для
забезпечення платежів
та кредитів
Приватизаційні папери,
придбані з порушенням
законодавчих вимог,
вважаються недійсними.
Не підлягають
вільному обігу

6.

7.

Відповідно до законодавства України за час проведення приватизації
існували такі варіанти використання приватизаційних паперів:
обмін на паї господарських товариств, що створювалися
товариствами покупців як за номіналом для працівників
приватизованих підприємств, так і на аукціонній або конкурсній основі
для інших громадян;
обмін на акції відкритих акціонерних товариств, що створюються в процесі приватизації або корпоратизації підприємств, за
пільгами для своїх працівників і на аукціонній основі для інших
громадян;
обмін на паї й акції орендних підприємств, що перетворюються
в процесі приватизації в господарські товариства або акціонерні
товариства, також на пільгових умовах для працівників підприємств і
на аукціонній основі для решти власників приватизаційних паперів;

8.

• Конвертація приватизаційних цінних паперів:
>
а) обмін приватизаційного майнового сертифіката на
житловий чек і навпаки;
>
б) обмін приватизаційного майнового сертифіката на
земельну бону і навпаки;
>
в) обмін житлового чека на земельну бону і навпаки;
- обмін приватизаційного майнового сертифіката або житлового чека
на інвестиційний сертифікат інвестиційного фонду або інвестиційної
компанії;
- передача приватизаційного майнового сертифіката або житлового
чека в довірче управління довірчому товариству - трасту.

9.

10. Приватизаційний майновий сертифікат

• ПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ
МАЙНОВИЙ
СЕРТИФІКАТ – це особливий вид державного
цінного папера, який засвідчує право власника на
безоплатне одержання у процесі приватизації частки
майна державних підприємств.
Приватизаційний
майновий сертифікат

11. Житлові чеки

• У перші роки приватизації активну роль приватизаційних
паперів на фінансовому ринку виконували житлові чеки це приватизаційні папери, які одержували громадяни
України і використовували для приватизації державного
житлового фонду. Житловий чек видавався на
безстроковий термін, міг успадковуватися за умови
виплати податку на спадщину. Спочатку приватизаційні
житлові чеки існували у вигляді приватизаційних
депозитних рахунків, які відкривали громадянам України у
відділеннях Ощадного банку, але, не отримавши
підтримки з боку держави, житлові чеки подальшого
поширення не набули і були поступово витіснені з ринку
компенсаційними сертифікатами.
Житлові чеки

12. Земельна бона

• Земельна бона — цінний папір, що використовується
тільки для обміну на документи, які свідчать про
право власності на частину землі державного
земельного фонду.
Земельна бона
English     Русский Правила