Презентація з дисципліни «Основи охорони праці» на тему: «Види і мета медичних оглядів на підприємстві»
Медичний огляд на підприємстві
Попередній медичний огляд
Періодичний медичний огляд
Позачергові огляди
Висновок
Дякую за увагу!
231.35K
Категория: МедицинаМедицина

Види і мета медичних оглядів на підприємстві

1. Презентація з дисципліни «Основи охорони праці» на тему: «Види і мета медичних оглядів на підприємстві»

2. Медичний огляд на підприємстві

Метою будь-якого медичного огляду працівника є визначення стану його здоров’я,
зокрема, можливості виконання ним певних трудових обов’язків, своєчасного
виявлення гострих чи хронічних професійних захворювань, встановлення у разі
необхідності медичних протипоказань щодо здійснення окремих видів робіт, а
також попередження виникненню та розповсюдженню інфекційних хвороб. Звісно,
далеко не всі працівники повинні проходити медичні обстеження — у чинному
законодавстві України чітко визначено категорії працівників, наведено перелік
професій, видів діяльності, виробництв і організацій, співробітники яких
підлягають обов’язковим медичним оглядам.

3.

Медичний огляд
Попередній
медичний
огляд
Позачергові
медичні
огляди
Періодичний
медичний
огляд

4. Попередній медичний огляд

Попередній медичний огляд проводять під час
прийняття на роботу для:
1. визначення стану здоров’я працівника і
реєстрації вихідних об’єктивних показників
здоров’я та можливості виконання без
погіршення стану здоров’я професійних
обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та
небезпечних факторів виробничого середовища і
трудового процесу;
2. виявлення професійних захворювань (отруєнь),
що виникли раніше при роботі на попередніх
виробництвах, та запобігання виробничо
зумовленим і професійним захворюванням
(отруєнням)

5. Періодичний медичний огляд

Вступники на роботу повинні проходити обстеження на протязі
всього періоду праці у відповідності із займаною посадою. Це
проводиться для того, щоб підтвердити профпридатність працівника і
вчасно запобігти або виявити розвивається профілактичне захворювання.
Здоров'я - стан повного психічного, фізичного, соціального та духовного
благополуччя, а не тільки відсутність хвороб. Його рівень коливається
залежно від багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів. Періодичний
медичний огляд виявляє динаміку змін здоров'я, що виникають під
впливом факторів праці. Виявлення проблем дозволяє вжити необхідних
заходів в ранньому періоді розвитку патології.

6.

Проходження медогляду має наступні особливості:
1.
Проводиться в терміни, встановлені законодавством.
2.
Періодичність проведення залежить від умов праці та факторів виробництва.
3.
Особи до 21 року проходять обстеження щорічно.
4.
Проводиться на підставі поіменного списку, сформованого адміністрацією
підприємства, який спрямовується до територіального лікувальнопрофілактичний заклад.
5.
Працівник отримує направлення на медогляд від роботодавця.
6.
Співробітник оглядається усіма необхідними фахівцями, проводяться
лабораторні і клінічні аналізи в повному обсязі.
7.
На підставі результатів виноситься підсумкове висновок, у якому
визначається профпридатність і можливість працівника обіймати свою
посаду.

7. Позачергові огляди

Згідно із законодавством, кожна особа, займає посаду на підприємстві, має право на
позачергове обстеження згідно з медичними рекомендаціями, під час якого за ним
зберігається посада і заробітна плата. Проходження медогляду такого типу не має фіксованої
періодичності. Проводяться в двох випадках:ініціатива працівника - він має скарги на стан
здоров'я, пов'язані з професійними шкідливостями або іншими причинами;ініціатива
роботодавця - має підозри, що рівень здоров'я співробітника погіршився внаслідок
негативного впливу умов праці або інших причин.На підставі заяви працюючого або листи в
ЛПУ адміністрації підприємства видається наказ про направлення на позачергове обстеження.
У документі вказується термін, в який буде проходити огляд, дані про лікувальнопрофілактичному закладі (назва, адреса, місце розташування підприємства) і розмір
збереженої заробітної плати на період відсутності працівника. Крім того, всі витрати на
проведення позачергового огляду покладаються на роботодавця, незалежно від того, за чиєю
ініціативою відбулося звернення в ЛПУ.

8. Висновок

Адміністрація підприємства не тільки має право, але й
зобов'язана не допустити до роботи або працевлаштування працівника,
який вчасно не пройшов медичний огляд без поважної причини. У разі
ухилення від профілактичного обстеження працівник відсторонюється від
трудового процесу без збереження заробітної плати. Своєчасний огляд
дозволяє не тільки зберегти здоров'я працівника, але запобігти розвитку
можливих захворювань.

9. Дякую за увагу!

Виконав: Подсікера Сергій, право 402
English     Русский Правила