Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Черняхівської районної державної адміністрації Житомирської області Черняхівська гім
Завдання:формування моральних уподобань патріотична позиція і здійснення вчинків С.М. Михальчук - 2016
Патріотичне виховання - це сфера духовного життя, що проникає в усе,  що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка  
Я = суспільство
Більше, ніж будь – коли, ми зобов'язані думати про те, що ми вкладаємо в душу людини. Василь Сухомлинський С.М. Михальчук - 2016
С.М. Михальчук - 2016
Сім'я – це практична школа моралі. І якщо в сім'ї здоровий мікроклімат і діти виховуються особистим прикладом батьків у дусі моральності, г
Школа стає справжнім осередком культури лише тоді, коли в ній панують чотири культи: культ Батьківщини, культ людини, культ книжки і культ р
Мир примирення
1.Самоосвіта 2.Самоаналіз діяльності 3.Самоконтроль 4.Активне спілкування з колегами: шкільна методична комісія, голова районного методично

Формування моральних уподобань. Патріотична позиція і здійснення вчинків

1. Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Черняхівської районної державної адміністрації Житомирської області Черняхівська гім

Міністерство освіти і науки України
Відділ освіти Черняхівської районної державної адміністрації
Житомирської області
Черняхівська гімназія
Створення патріотичного середовища в предметно –
практичній діяльності викладача Захисту Вітчизни
як основа пробудження національної свідомості
та формування громадянських почуттів
З досвіду роботи
Михальчука
Сергія Миколайовича
Черняхів - 2016

2. Завдання:формування моральних уподобань патріотична позиція і здійснення вчинків С.М. Михальчук - 2016

Актуальність
Проблеми та
труднощі!?
неспокій у
суспільстві
збройна та
інформаційна
війна
економічна
криза
Завдання:формування моральних уподобань
і здійснення вчинків
С.М. Михальчук - 2016
патріотична позиція

3. Патріотичне виховання - це сфера духовного життя, що проникає в усе,  що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка  

Патріотичне виховання - це сфера духовного життя, що проникає в
усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина,
яка формується.
Василь Сухомлинський
Закон України «Про освіту»;
Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті»;
Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти»;
Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку
української державності»;
• «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно –
патріотичного виховання дітей та учнівської молоді» ;
• Концепція національно – патріотичного виховання дітей та молоді
Наказ МОН України від 16.06.2015.№641;
Ващенко Г. Виховний ідеал;
Сухомлинський В. Виховання як соціальний процес: особливості сучасних
трансформаційних змін//Виховання дітей та молоді в контексті розвитку
громадського суспільства
підґрунтя досвіду
С.М. Михальчук - 2016

4. Я = суспільство

Батьківщина
особистісний смисл
Україна
українець
Найважливішим пріоритетом національно – патріотичного виховання
є формування ціннісного ставлення особистості до свого народу,
Батьківщини, держави, нації
С.М. Михальчук - 2016

5.

Патріотизм (від грец. patris – батьківщина, patriotes –
співвітчизник) – одне з найглибших почуттів, гордість за
матеріальні й духовні досягнення свого народу, своєї Батьківщини,
бажання зберігати її характерні особливості, культурні надбання,
готовність захищати інтереси свого народу.
етнічний
територіальний
Державницький
УУ
С.М. Михальчук - 2016

6.

Національне
виховання
любов до Батьківщини,
до своєї землі, до
українського народу, його
історії, культури, традицій
Моральне виховання
загальнолюдські цінності,
моральні норми життя,
позитивне ставлення до Людини
С.М. Михальчук - 2016

7. Більше, ніж будь – коли, ми зобов'язані думати про те, що ми вкладаємо в душу людини. Василь Сухомлинський С.М. Михальчук - 2016

зовнішнє
внутрішнє
патріотичні ідеї
родинний вплив
сім'я
родинне дерево повага традиції
вулиця
місто, село
мова історія видатні діячі
культурні традиції та звичаї
сучасні досягнення
толерантність моральність
Більше, ніж будь – коли, ми зобов'язані думати
про те, що ми вкладаємо в душу людини.
Василь Сухомлинський
С.М. Михальчук - 2016

8. С.М. Михальчук - 2016

Національна
спрямованість
історична й
соціальна пам’ять,
міжпоколінна
наступність
Соціальна
відповідність
Самоактивність
саморегуляція
полікультурність
*
С.М. Михальчук - 2016

9. Сім'я – це практична школа моралі. І якщо в сім'ї здоровий мікроклімат і діти виховуються особистим прикладом батьків у дусі моральності, г

Сім'я – це практична школа моралі. І якщо в сім'ї
здоровий мікроклімат і діти виховуються
особистим прикладом батьків у дусі моральності,
гуманізму, відповідальності, це і є основою
виховання.
С.М. Михальчук - 2016

10. Школа стає справжнім осередком культури лише тоді, коли в ній панують чотири культи: культ Батьківщини, культ людини, культ книжки і культ р

Форми роботи
• заняття
• екскурсії
• бесіди
• відзначення державних та народних
свят
• образотворча діяльність
• благодійні акції
• волонтерські проекти
Школа стає справжнім осередком культури лише тоді, коли в
ній панують чотири культи: культ Батьківщини, культ
людини, культ книжки і культ рідного слова.
В. Сухомлинський
С.М. Михальчук - 2015

11. Мир примирення

Я
Мир примирення
МИ
С.М. Михальчук - 2016

12. 1.Самоосвіта 2.Самоаналіз діяльності 3.Самоконтроль 4.Активне спілкування з колегами: шкільна методична комісія, голова районного методично

1.Самоосвіта
2.Самоаналіз діяльності
3.Самоконтроль
4.Активне спілкування з колегами:
шкільна методична комісія,
голова районного методичного об’єднання
викладачів предмету Захист Вітчизни,
член творчої групи
5.Відкриті уроки, виступи на педрадах, засіданнях
6. Проведення майстер-класів
7. Участь у педагогічних виставках, ярмарках
8. Поповнення навчально-матеріальної бази кабінету
С.М. Михальчук - 2016
English     Русский Правила