652.09K
Категория: ОбразованиеОбразование

Оқыту процесін басқару

1.

Оқыту процесін
басқару
Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті
Кажибаева Айганым Ертаевна
БК-71нп
2017 жыл
1

2.

Педагогикалық басқару оқытушының студенттер
ұжымына немесе жеке
студентке оқытудың жоғары
нәтижесіне жету үшін жүйелі,
мақсатты әсер етуі.
В. А. Якунин –
Оқытуды
басқарудың үлгісі –
бағытының
авторларының бірі.
Басқару – басу емес, процестің
табиғатын барынша меңгеру,
әрбір ықпалды оның
логикасына сәйкестендіру.
2

3.

Осыған байланысты оқыту процесі
Келешектегі –
стратегиялық
Алдағы –
тактикалық
Таяудағы –
шұғыл
Мақсат – міндеттерді сәйкестендіру
негізінде жүзеге асырылады
3

4.

Басқару процесі ретінде оқытуды ұйымдастырудың сатылары
төмендегідей бөлінеді:
• мақсат – міндеттерді қою
• оқытудың ақпараттық негізін құрып алу
• оқыту барысында шешім қабылдау
• оқыту нәтижесі бойынша болжам жасау
• оқыту процесіндегі әрекеттерді орындау
• оқыту аясындағы коммуникацияны жүзеге асыру
• оқыту барысында алынған нәтижелерді бақылау және бағалау
• оқыту барысында қатысты түзетулер жүргізу
4

5.

Оқытушылық іс-әрекетте басқарудың
психологиялық ерекшеліктері
5

6.

6

7.

ОҚЫТУ көпжақты
процесс
Жалпы түрінде оқытудың көпжақтылығын В.Оконь оны
құрастырушылардың әртүрлерінің жиынтығы ретінде
ұсынған: оқыту тәсілдері, сабақ беру әдістері және т.б.
7

8.

В. Оконь бойынша оқытудың көпжақтылығы
Оқу тәсілі
Меңгеру
Сабақ беру
әдісі
Ұсынушы
Жаңалық ашу Проблемалық
Мазмұнның
құрамдас
бөліктері
Баяндау
(сипаттау)
Позиция
(оқушы)
Әрекеттің
стратегиясы
Рецептивті
Ақпараттық
Түсіндіру
Зерттеушілік
Проблемалық
Күйзелу
Көрмеге
қойып көрсету
Бағалаушы
Аффективті
Эмоционалды
Әрекет
Практикалық
Нормативті
Белсенді
Оперативті

9.

Білім беруде дәстүрлі оқытумен қатар басқа бағыттар да қалыптасты:
Бағдарламаланған оқыту
Проблемалық оқыту
Ой-еңбегі іс-әрекеттерін
сатылы қалыптастыру
теориясына негізделген
оқыту (П.Я. Гальперин,
Н.Ф. Талызина)
Алгоритмизацияланған
оқыту (Л.Н. Ланда)
Белгілік-контекстік тип бойынша
дамыта оқыту (А.А. Вербицкий)
Жобалық оқыту және т.б.
9

10.

адамның міндеттерді
шешу барысында
жаңа мен ескінің
арасында қарамақайшылықтар болғанда
Проблемалық жағдай
пайда болады
белгілі мен белгісіздік,
шарттар мен
талаптарды орындау
барысында
қиыншылыққа тап
болған жағдайында
танымдық қажеттілігі
және интеллектуалды
мүмкіндіктері болған
жағдайда
10

11.

Проблемалық оқыту
бірнеше сатыдан тұрады:
Проблемалық
жағдайды аңғару
Жағдайды талдау
негізінде
проблеманы
тұжырымдау
Шешімді тексеру
Болжаулар
ұсынуды, оларды
алмастыру және
тексеруді қамтып
проблеманы шешу
С.Л. Рубенштейн
бойынша
11

12.

Проблемалық оқыту оқушылар үшін қиыншылық деңгейі
бойынша әртүрлі болуы мүмкін, ол
оның проблеманы шешу үшін қандай
және қанша іс-әрекеттер жүзеге
асырылатынына байланысты.
В.А. Крутецкий оқушы мен мұғалімнің ісәрекеттерін бөлу негізінде дәстүрлі
оқытумен салыстыра отырып, оқытудың
проблемалығы деңгейінің сызбасын
ұсынды.
12

13.

В.А. Крутецкий бойынша оқытудың проблемалығы деңгейлерінің
схемасы
Деңгей
Мұғалімде
қалатын
буындар
саны
Оқушыға
берілетін
буындар саны
0
3
-
Проблема қояды, оны Проблеманың
шешілу
тұжырымдай-ды,
жолын есінде сақтайды
проблеманы шешеді
І
2
1
Проблема қояды, оны Проблеманы шешеді
тұжырымдайды
ІІ
1
2
Проблема қояды
ІІІ
-
3
Жалпы
ұйымдас- Проблеманы
түсінеді,
тырады,
бақылау тұжырымдайды,
оны
және білікті жетек- шешеді
ішілік етеді
(дәстүрлі)
Мұғалімнің әрекеті
Оқушының әрекеті
Проблеманы
жырымдайды,
проблеманы шешеді
тұ-
13

14.

Назарларыңызға рахмет!!!
14
English     Русский Правила