Ақпарат алу кезінде кездесуі мүмкін кедергілер:
Коммуникация құруда науқасқа бағытталған ұстанымның рөлі қандай?
Қорытынды
1.05M
Категория: МедицинаМедицина
Похожие презентации:

Ортопедиялық стоматология клиникасында келіспеушіліктің дамуы мен туындауын ескеру

1.

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА
УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
Ортопедиялық стоматология
Модуль: ортопедиялық стоматология
Тақырыбы: Ортопедиялық
стоматология клиникасында
келіспеушіліктің дамуы мен
туындауын ескеру
Дайындаған: Қызғарин М Т.
Факультет: стоматология
Топ: СТ07-02-02
Қабылдаған: доцент Нысанова Б Ж.

2.

3.

Жоспары:
Каммуникативті дағды
Медициналық деонтология
Келіспеушілік туралы
түсінік.
Келіспеушілік түрлері мен пайда
болу себептері.
Келіспеушілік жағдайларды
басқару және оны шешу жолдары

4.

Коммуникативтік дағды – парыз,
адамгершілік, міндет , кәсіби этика
туралы ғылымдарды белгілейді. Адамдар
арасындағы болатын түрлі
қиыншылықтарды жеңу үшін түрлі
кәсіби қызмет дағдыларын кеңірек
пайдаланған абзал.

5.

Медициналық деонтология - дәрігердің
парызы жайындағы ғылым немесе
моральдық нормалар комплексі мен
дәрігердің іс-әрекетіндегі
профессионалдық міндеттерінің
этикалық ережелерінің жиынтығы

6.

Дәрігер бірінші кезекте мынандай
қасиеттерге ие болу керек:
мейірімділіік , жүректің
жылулығы, адамды түсіне білуі
және адалдық

7.

Науқасқа көптеген затты түсіндіру үшін
оң септігін тигізетін оның туыстары.
Дәрігер науқастың жағдайын , аурудың
себебін , емдеу жолдарын туыстарына
ретімен айтып, жеткізу керек

8.

Жеке адамның өзіндік ерекшелігін
бағалау, нені қалайтындығын білу,
көңіл күйін қадағалау , әрі науқасқа
ерекше көңіл аудару – ол әр
дәрігердің міндеті болып табылу
керек. Клиникада коммуникациялық
дағдыларды тиімді пайдалану - “Ақ
халатты жандар ” деп атанған
дәрігердің парызы деп санауымыз
қажет.
• Сырқаттың алдында беделді
болуына дәрігердің сырт көрінісінің
де маңызы бар.
• Ол тазалық пен жинақылықтың
үлгісі болуы керек.

9.

Көне медицинаның негізін салушы
Гиппократтың дәрігердің беделіне үлкен
мән берген адамгершілік өсиеттері ерекше
таралды. Ол “Дәрігер, егер түсі жылы және
шымыр ... өзін өзі жақсы, таза ұстаса ,
жақсы киімі болса... Мейлінше мінезі
тамаша, мырза, мәнді және адам сүйгіш
болсын”,деп жазды.

10.

“Басы ауырып , балтыры сыздаған ” кез
келген адамға қол ұшын бере алатын,
көмек қолын соза алатын құдірет иесі
біреу-ақ, ол – дәрігер. Жанары
жәутеңдеген, ағзасын ауру меңдеген
науқас адамға ерекше көңіл бөлу , рухани
дем беру , жан жылуын сыйлау – әрбір
дәрігердің парызы.

11. Ақпарат алу кезінде кездесуі мүмкін кедергілер:

• Тыңдамау
• Естімей қалу
• Түсінбей қалу
• Дұрыс түсінбеу
• Мәліметті қабылдағысы келмеу
• Естігенін асығыс талқылау
• Әңгімені бөлу
• Айтушының дене ырғағы мен дене қимылы жағымсыз

12.


Айтушы жөнінде асығыс қорытынды шығару
Тым көп ақпарат айту немесе тым аз мәлімет беру
Қате немесе бір біріне қайшы келетін мәліметтер беру
Тыңдаушыға түсініксіз тілде сөйлеу
Дауыс ырғағының үйлесімсіздігі
Тыңдаушының қажеттіліктері мен қызығушылықтарын
ескермеу
• Тыңдаушы жөнінде пікірлер мен көзқарастың қалыптасуы

13. Коммуникация құруда науқасқа бағытталған ұстанымның рөлі қандай?

Науқасқа бағытталған ұстанымды қолдану, яғни
жағдайға науқастың көзімен қарау, оны неғұрлым
еркін, сенімді болуына мүмкіндік береді және
неғұрлым тиімді кеңес беруге көмектеседі. Және ол
тағы уақытты үнемдеуге көмектеседі.

14.

• Емдеудің тиімділігі бірқатар дәрежеде
аурудың медициналық қызметкерлерге
сенуіне болады: « Жазылып шығам деп
сену – сауығудың бел ортасы ». Емдеудің
барлық кезеңінде де сырқаттың сауығуына
сенім тудыру қажет, ол – дәрігердің
парызы.

15.

• Сырқатпен қарым – қатынаста
медициналық қызметкердің дауыс
көтермей бірқалыпты, шыдамдылықпен,
тіл мәдетиетін сақтап, тұрпайылық
жасамауы қажет. Сырқаттың көңіл – күйін
көтеріп отыруы қажет. Әдепті дәрігер
сырқат адамның ықыласына бөленеді.

16.

• Орта ғасырлардың дәуірінде медицина –
лық қызметкерлердің мінез – құлқына
философ, әрі ғалым Авицина ( Ибн Сина)
көп назар аударды. Оның айтуынша
дәрігер қыран көзді, мамық қолды,
арыстан жүректі болуы керек.

17.

18.

Мекеменің
белсенділігінің
өсуіне алып
келеді.
Функциональды
Келіспеушілік
Мекеменің
эффективтілігінің,
топ арасындағы
бірігуінің,жеке ара
қанағаттылықтың
бұзылысына алып
келеді.
Дисфункциональды

19.

Көп таралған.ол
басқарманың
шектелген
ресурсқа,
капитал,жұмысшы
көзіне,құрал
жабдыққа
шектелген түріне
ұмтылуы.
Әртүрлі адамдар
топтарында
пайда болады.
Жұмысқа
қанағат
болмағанда,өзіне
сенім
болмағанда,стрес
сте пайда болады
Егер адамның
ойы басқа
топтың ойына
қарсы болған
жағдайда пайда
болады.

20.

21.

Келіспеушілікті
басқару түрлері
Құрылымдық
тұлғааралық

22.

Құрылымдық әдіс
Жұмысқа талапты
түсіндіру
Координациялық
және
интеграциялық
механизм
Жалпымекемелік
кешенді мақсат
Марапаттық жүйе
құрылымы

23.

Тұлғааралық шешім
уклонение
Сглаживание
Тұлғааралық
шешім
Проблеманы шешу
компромисс

24. Қорытынды

• Бөлімшедегі жалпы қарым – қатынас –
• тың маңызы зор. Егер сырқат байсалды да
тыңғылықты істейтін медицина қызметкер • лерін байқаса, ол өзін сенімді қолда екенмін
деп сеніп тынышталады. Егер оның үстіне сырқат
тек жоғары дәрежелі маманды ғана емес, оған
қатысты ізгі, ақ жүрек адамдарды көрсе, онда
оның қызметкерлерге дген ерекше ілтиаты
оянып, оларға деген қазіргі қалтықсыз қарым –
қатынас орнайды, ал бұның өзі емдеу кезінде
жақсы нәтиже береді.

25.

Қолданылған әдебиеттер:
1. О.Мирзабеков “Основы организации
стоматологической помощи РК на
современном этапе” Алматы,2002ж
2. www.yandex.ru
3. www.google.ru
English     Русский Правила