ТИПОЛОГІЯ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ В ДРАМАХ Б.ШОУ “ПІГМАЛІОН”, “ЦЕЗАР І КЛЕОПАТРА” ТА ЛЕСІ УКРАЇНКИ “КАССАНДРА”, “ЛІСОВА ПІСНЯ”
ТИПОЛОГІЯ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У ДРАМАХ Б.ШОУ “ПІГМАЛІОН”, “ЦЕЗАР І КЛЕОПАТРА”, ТА ЛЕСІ УКРАЇНКИ “КАССАНДРА”, “ЛІСОВА ПІСНЯ”
Актуальність роботи: висвітлення художньої реалізації теми жінки в творчості Бернарда Шоу та Лесі Українки, осмислення
Мета роботи:
Мета роботи: дослідити проблему типологізації жіночих персонажів драматичних творів Бернарда Шоу та Лесі Українки.
Завдання:
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ:
Ламання патріархальних стереотипів
Гендерні проблеми в уявленнях Бернарда Шоу Лесі Українки
Гендерні моделі у драмі Лесі Українки “Кассандра”:
Гендерні моделі у драмі Лесі Українки “Кассандра ”:
Жіночі характери у драматургії Б. Шоу
Жіночі характери у драматургії Б.Шоу
Модель гендерних стосунків у драмах Б.Шоу “Пігмаліон” та “Цезар і Клеопатра”:
2.98M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Типові помилки при підготовці презентації

1.

2. ТИПОЛОГІЯ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ В ДРАМАХ Б.ШОУ “ПІГМАЛІОН”, “ЦЕЗАР І КЛЕОПАТРА” ТА ЛЕСІ УКРАЇНКИ “КАССАНДРА”, “ЛІСОВА ПІСНЯ”

КИРИЛОВА СВІТЛАНА
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
1

3.

Зауваження до слайду 1
1. Оформлення не повинно заважати сприйняттю
матеріалу.
2. Будь-які елементи оформлення (колір, фон, тінь,
рамка, малюнок, список тощо) мають “працювати”
на головну ідею презентації.
3. Фоновий малюнок не повинен заважати заголовку
слайду.
4. Не варто використовувати грубі чорні рамки, що
нагадують траурну символіку.

4. ТИПОЛОГІЯ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У ДРАМАХ Б.ШОУ “ПІГМАЛІОН”, “ЦЕЗАР І КЛЕОПАТРА”, ТА ЛЕСІ УКРАЇНКИ “КАССАНДРА”, “ЛІСОВА ПІСНЯ”

Кирилова Світлана
Волинська область

5.

Актуальність роботи
зумовлена
детальним
висвітленням художньої реалізації
теми
жінки
в
творчості
драматургів, які представляють
різні національні літератури, в
осмисленні чоловічого та жіночого
погляду на проблему.
2

6.

Зауваження до слайду 2
1. Стиль оформлення не має суттєво відрізнятися від
попереднього слайду.
2. Від фону та рамки заголовка слайду краще
відмовитися.
3. З-під фону заголовка не повинен проступати
малюнок шаблона.
4. Вирівнювання по ширині призводить до великих
інтервалів між словами.
5. Текст на слайді не варто надмірно зміщувати у будьяку сторону.

7. Актуальність роботи: висвітлення художньої реалізації теми жінки в творчості Бернарда Шоу та Лесі Українки, осмислення

гендерного погляду на
проблему.

8. Мета роботи:

Виходячи з того, що характер кожної дійової
особи (у тому числі й діяча-жінки) становить
поєднання рис і прикмет індивідуального,
типового та загальнолюдського порядку, а тип
характеру в літературному творі
потрактовується як сукупність повторювальних
ознак, художніх функцій тощо, важливо
типологізувати і порівняти жіночі персонажі
драматичних творів Б.Шоу та Лесі Українки на
основі виділення комплексів спільних рис
3

9.

Зауваження до слайду 3
1. Заголовок не має “притискатися” до краю слайду.
2. Форма рамки, якщо вона доцільна, має бути
продуманою.
3. На слайді має бути не повний текст, а тези думки, яку
він ілюструє.
4. Розділові знаки мають відповідати вимогам
правопису (в кінці тексту відсутня крапка).
5. Нечіткість думки не повинна компенсуватися
туманністю викладу.
6. Площа слайду має використовуватися раціонально.

10. Мета роботи: дослідити проблему типологізації жіночих персонажів драматичних творів Бернарда Шоу та Лесі Українки.

11. Завдання:

• створити типології жіночих образів у драматичній
творчості англійського драматурга та української
поетеси;
• дослідити художню
інтерпретацію Лесею Українкою
гендерних моделей у драмах;
• виявити особливості реалізації
гендерних стосунків “учитель/учениця”
у п’єсах Б.Шоу.
4

12.

Зауваження до слайду 4
1. Заголовок має чітко читатися.
2. Шрифт тексту основної частини не має бути
крупнішим за шрифт заголовка.
3. Фон слайду має бути доцільним.
4. Написи у списку мають бути одного формату та не
виходити за межі маркерів.

13.

Завдання дослідження:
- створити типології жіночих образів у
драматичній творчості Бернарда Шоу та Лесі
Українки;
- дослідити художню інтерпретацію Лесею
Українкою гендерних моделей у драмах;
- виявити особливості реалізації гендерних
стосунків “учитель/учениця” у п’єсах Бернарда
Шоу.

14. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ:

компаративний;
цей метод дає можливість з’ясувати
типологічні збіги та відмінності у
реалізації творчих завдань
письменників, представників різних
національних літератур;
герменевтичний;
це метод інтерпретації художніх текстів.
5

15.

Зауваження до слайду 5
1. Недоцільно використовувати фон заголовку слайду.
2. Анімація “друкарська машинка” втомлює зір та
утруднює читання.
3. Маркери списку, якщо вони доцільні, мають бути
чіткими.
4. Викладені думки мають бути логічними.

16.

Методи дослідження:
- компаративний;
- герменевтичний.

17. Ламання патріархальних стереотипів

Гендерні проблеми в уявленнях Б. Шоу та Лесі Українки:
Традиційне уявлення
про жінку –
скептичність
Ламання патріархальних
стереотипів
6

18.

Зауваження до слайду 6
1. Заголовок має бути чітким, в одному стилі на всіх
інформаційних слайдах.
2. Шрифт заголовка не має бути меншим за основний
текст.
3. Анімація не повинна заважати сприймати матеріал.
4. Ілюстрація на слайді має бути доцільною.
5. Рамки, розташовані на одному слайді, мають бути
доцільними та оформлені в одному стилі.
6. Рамки не повинні виходити за межі слайду.
7. Малюнок фону не повинен заважати сприймати текст.

19. Гендерні проблеми в уявленнях Бернарда Шоу Лесі Українки

Традиційне
уявлення про
жінку –
скептичність
Ламання
патріархальних
стереотипів

20. Гендерні моделі у драмі Лесі Українки “Кассандра”:

“Напівбожество-напівблудниця” - Гелена;
“Непорочна діва” - Поліксена;
“Дружина-мати” - Андромаха;
“Жінка-смерть” – Клітемнестра.
7

21.

Зауваження до слайду 7
1. Заголовок не повинен накладатися на малюнок
шаблону.
2. Елементи списку не повинні “заповзати” в область
заголовка і малюнка.
3. Розмір шрифту має бути раціональним.
4. Перевантажена надмірностями анімація заважає
сприймати текст.
5. Від використання кількох кольорів для тексту на
одному слайді слід відмовитися.

22. Гендерні моделі у драмі Лесі Українки “Кассандра ”:

«Напівбожествонапівблудниця»
Гелена
«Непорочна діва»
Поліксена
«Дружина-мати»
Андромаха
«Жінка-смерть»
Клітемнестра

23. Жіночі характери у драматургії Б. Шоу

“жінкасирена”
“домашній
ангел”
“жінкавоїтелька”
“жінка
монструозного
типу”
8

24.

Зауваження до слайду 8
1. У науковій презентації не слід використовувати
стиль коміксів.
2. Стиль оформлення слайду повинен відповідати
загальному стилю презентації.
3. Елементи оформлення не повинні закривати
заголовок.
4. Наявність малюнку має бути виправданою метою
презентації.
5. Поєднання кольорів фонів і літер має бути
гармонійним.

25. Жіночі характери у драматургії Б.Шоу

- “домашній ангел”;
- “жінка-сирена”;
- “жінка-воїтелька”;
- “жінка-монстр”.

26. Модель гендерних стосунків у драмах Б.Шоу “Пігмаліон” та “Цезар і Клеопатра”:

Чоловік
Учитель
Жінка
Учениця
Хигинс
Цезарь
Элайза
Клеопатра
9

27.

Зауваження до слайду 9
1. Текст у таблиці має бути одного формату.
2. Зв’язок між елементами таблиці в різних клітинках
має бути очевидним.
3. Шаблон слайду не повинен заважати сприймати
текст.
4. Мова ілюстрацій має бути такою ж, як і мова тексту.

28.

Модель гендерних стосунків у драмах
Б. Шоу «Пігмаліон» та «Цезар і
Клеопатра»:
Чоловік
Учитель
Хігінс
Цезар
Жінка
Елайза
Учениця
Клеопатра

29.

Висновки
Що потрібно?
Викласти матеріал чітко та зрозуміло;
текст має бути структурований відповідно до
мети презентації;
текст має бути тезисного плану;
ілюстрації слід використовувати найнеобхідніші;
презентація має містити основні необхідні
складові, що розкривають зміст і суть
дослідження.

30.

31.

11
English     Русский Правила