Тема 7. СВІТОВИЙ РИНОК РУД І МЕТАЛІВ 
1. Світовий ринок руд і металів: сутність, умови та фактори розвитку.
2. Товарно-галузева структура світового ринку руд і металів
3. Продуценти світового ринку руд і металів
4. Циклічність ринкової кон’юнктури та мінливість ціноутворення на світовому ринку руд і металів
Контрольні завдання
Тема 8. СВІТОВИЙ РИНОК ХІМІЧНИХ ТОВАРІВ 
1. Структура світового ринку хімічних товарів.
2. Фактори ціноутворення та кон’юнктури світового ринку хімічних товарів
3. Товарна й регіональна структура експорту (імпорту) хімічних товарів
Україна на світовому ринку хімічних товарів
Тема 9. СВІТОВИЙ РИНОК ЛІСОВИХ ТОВАРІВ
1. Світовий ринок лісопромислових товарів: сутність, значимість і структура
Товарна структура світового ринку лісових товарів.
2. Ціноутворення та кон’юнктура світового ринку лісових товарів
3. Регіональні секції світового ринку лісових товарів
4. Потенціал України на світовому ринку лісових товарів
Контрольні завдання
5.98M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Світовий ринок руд і металів

1. Тема 7. СВІТОВИЙ РИНОК РУД І МЕТАЛІВ 

Тема 7.
СВІТОВИЙ РИНОК РУД І МЕТАЛІВ
1.
2.
3.
4.
План
Світовий ринок руд і металів: сутність, умови та фактори розвитку.
Товарно-галузева структура світового ринку руд і металів.
Продуценти світового ринку руд і металів.
Циклічність ринкової кон’юнктури та мінливість ціноутворення на
світовому ринку руд і металів.
1

2. 1. Світовий ринок руд і металів: сутність, умови та фактори розвитку.

Світовий ринок руд і металів – сфера обміну рудами і металами між
різними країнами, пов’язаними між собою торговими, науково-технічними,
кредитно-фінансовими та іншими формами економічних відносин, основаних на
міжнародному розподілу праці.
2

3. 2. Товарно-галузева структура світового ринку руд і металів

Світовий ринок руд і металів
Світовий ринок залізної руди
Світовий ринок рудно-металургійної сировини
Світовий ринок чорних металів
Світовий ринок кольорових металів
Світовий ринок дорогоцінних металів
Світовий ринок платини
Світовий ринок золота
Світовий ринок срібла
3

4.

У товарно-галузевій структурі світового ринку мінеральні ресурси формують
одну з трьох провідних груп товарів – сировина і напівфабрикати, чим і
пояснюється існування світового ринку руд і металів, який включає ринок
чорних металів та ринок кольорових металів
Розвиток світового ринку руд і металів визначається такими факторами:
•природними (запаси і видобуток),
•економічними,
•технологічними,
•екологічними.
Різні фактори розвитку окремих ринків промислової сировини та металів в
системі світового ринку формують відповідну ринкову кон’юнктуру, яка
віддзеркалює зміни конкретних умов функціонування ринку та
співвідношення попиту й пропозиції, що пов’язані з динамікою цін на товари
і прибутками фірм.
4

5.

З метою дослідження основних аспектів функціонування світового ринку
золота відокремимо основні тенденції, що його характеризували у 2009 –
на початку 2015 років:
• ситуативна корекція вартості золота;
• зростання ціни на золото спричинене дією поточних глобальних заходів
щодо стимулювання економіки, що провокували інфляцію;
• зростання глобального попиту на золото одночасно зі зростанням
заробітних плат у таких країнах, як Китай і Індія;
•збільшення центральними банками країн золотих запасів, зокрема
інтенсивне нарощування золотих резервів Центральним банком Китаю
• скорочення видобування золота найбільшим виробником золота у світі –
Китайською Народною Республікою – через спустошення золотих родовищ
країни;
• збереження центральними банками країн ЄС статусу найбільших
власників золотого запасу;
•корелювання ціни на золото із сировинними ринками;
• здійснення визначального впливу на ринок золота з боку США та ЄС, що
контролюють 70 % офіційних золотих запасів;
• прогнозоване зростання ціни золота у 2012 році через додаткову емісію
долара США та зростання готівкової маси в західних економіках (надання
кредиту МВФ проблемним членам ЄС);
•виконання інвестиційним попитом функції визначального фактору на
ринку золота.
5

6.

Зміна світовоії ціни
на золото за період
2002–2012
6

7. 3. Продуценти світового ринку руд і металів

Ринок мідних концентратів і рафінованої міді: експортери - США, Чилі,
Португалія, Філіппіни, Росія, Канада, Казахстан; імпортери - Японія,
Німеччина, Іспанія, Республіка Корея;
Ринок алюмінію: експортери - Росія, Австралія, Норвегія, Бразилія;
імпортери - Японія, США, Німеччина, Італія, Бельгія, Франція,
Нідерланди, Великобританія;
Ринок рафінованого свинцю: експортери - Австралія, Канада, Мексика;
імпортери - США, країни ЄС;
Ринок цинкових руд і концентратів: експортери - Канада, Швеція, Перу,
Мексика; імпортери - Німеччина, Франція, Бельгія, Японія;
Ринок олов'яних концентратів і рафінованого олова: експортери Австралія, Перу, Болівія, Канада; імпортери - країни ЄС, США, Японія;
Ринок нікелю: експортери - Канада, Нова Каледонія; імпортери - Японія,
США, Німеччина;
Ринок золота: експортери - ПАР, США, Австралія, Канада
7

8. 4. Циклічність ринкової кон’юнктури та мінливість ціноутворення на світовому ринку руд і металів

4. Циклічність ринкової кон’юнктури та
мінливість ціноутворення на світовому ринку
руд і металів
Аналіз чинників, що впливають на ціни світових ринків
8

9. Контрольні завдання

Тема 6
Вивчення інформаційних джерел та доповнення матеріалу лекцій; підготовка дайджесту на теми:
Світовий ринок нафти, нафтопродуктів та ОПЕК.
Фактори формування кон’юнктури та світових цін на нафту і нафтопродукти.
Системи інформаційного забезпечення вивчення ринку нафти і нафтопродуктів (Platts, Argus,
Bunderg).
Світовий ринок вугілля.
Світовий ринок природного газу.
Світовий газовий сектор і газотранспортна система України.
Світовий ринок електроенергії.
Світовий ринок альтернативних джерел енергії.
Енергетична стратегія України в контексті безпеки розвитку.
Україна на світовому ринку паливно-енергетичних товарів
Тема 7
Вивчення інформаційних джерел та доповнення матеріалу у вигляді моніторингу на теми:
Мінерально-сировинні ресурси та їх значимість у розвитку світового господарства.
Консолідація світового ринку залізної руди та об’єднання провідних виробників сталі.
Континентальні (міжконтинентальні) транспортні вантажопотоки на світовому ринку
рудометалургійної сировини.
Протекціоністська політика у формуванні експортних митних тарифів на вироби з чорних металів.
Світовий ринок золота, платини та дорогоцінних металів.
Міжнародна співпраця у модернізації гірничо-металургійного комплексу.
Експорт металопродукції з України та її географічна структура.
Україна в потенціалі диверсифікації металургійного виробництва та оптимізації його структури
9

10. Тема 8. СВІТОВИЙ РИНОК ХІМІЧНИХ ТОВАРІВ 

Тема 8.
СВІТОВИЙ РИНОК ХІМІЧНИХ ТОВАРІВ
План
1. Світовий ринок хімічної продукції: сутність, значимість і структура.
2. Фактори ціноутворення та кон’юнктури світового ринку хімічних товарів.
3. Товарна й регіональна структура експорту (імпорту) хімічних товарів.
4. Україна на світовому ринку хімічних товарів.
10

11. 1. Структура світового ринку хімічних товарів.

Світовий ринок хімічних товарів - сфера товарно-грошового обміну між
країнами, який базується на міжнародному поділі праці у виробництві цих
товарів.
Сфера забезпечення:
•господарства країн світу конструктивними матеріалами;
•сільського господарства країн світу мінеральними добривами, отрутохімікатами та стимуляторами
росту;
•світового споживчого попиту в товарах побутової хімії, фармацевтичних препаратів, фототоварах,
парфумерно-косметичних виробах;
•потреб господарського розвитку та населення у полімерних матеріалах
Особливості формування:
•великий асортимент продукції, що представлений на світовому ринку;
•різноманітність сировинної бази світу;
•висока наукомісткість виробництва та вплив НТП;
•циклічність і комбінування у світовому виробництві;
•наявність високої експортної квоти на деякі види товарів;
•диференціація та динамізм товарної структури;
•переважання ринків споживача серед товарних ринків
11

12.

Сегмент
неорганічних
сполук
Сегмент пластмас
Cегмент побутової
хімії
Сегмент добрив
Світовий ринок
хімічних
товарів
Cегмент фармацевтичної
продукції
Сегмент
органічних сполук
Cегмент каучуку
Структура
світового ринку
хімічних товарів
Група іншої
продукції
Сегмент лакофарбової
продукції
Сегмент неорганічних сполук формує велику кількість товарів – хімічні
елементи та ізотопи, кислоти, оксиди, луги, солі та інші неорганічні сполуки. Також
в цей сегмент входить природна сировина: фосфати, сірка, солі, сода та ін. (5%).
Сегмент органічних сполук представлений широким спектром хімічних продуктів,
здебільшого одержуваних з нафтогазової сировини, - базовими вуглеводнями
(мономерами), спиртами, фенолами, ефірами, карбоновими кислотами, азотистими
сполуками, органо-неорганічними сполуками тощо, їх численними похідними.
Також сюди відносяться антибіотики, вітаміни і гормони, крім готових до вживання.
(20 % )
12

13.

Сегмент добрив утворюють мінеральні добрива всіх типів – азотні, фосфорні,
калійні та змішані. У 2013 р. на цей сегмент припало менше 3% ринку. Сегмент
пластмас формують полімери у первинних формах, їх напівфабрикати (листи,
плівки, стрічки, труби, нитки і т.п.) і різні готові вироби, а також відходи пластмас.
(25%).
У сегмент каучуку входять синтетичний каучук, невулканізовану гумові
суміші, гумові напівфабрикати (листи, смуги, профілі, трубки і т.п.), шини, різні
вироби з гуми технічного і побутового призначення. (7%).
До сегмента фармацевтичної продукції відносяться ліки та інша продукція
медичного призначення - речовини біологічного походження (фракції крові,
екстракти залоз, вакцини та ін), діагностичні реагенти, вата, перев'язувальні
матеріали, хірургічні нитки і тканини, зубні цементи та ін. (22%).
У сегмент побутової хімії входять миючі та чистячі засоби, парфумерна
продукція, косметика, засоби для волосся, засоби по догляду за порожниною рота,
засоби для гоління та аналогічні товари. (5% ).
Сегмент лакофарбової продукції формують природні (включаючи мінеральні) і
синтетичні барвники, пігменти, лаки, фарби і чорнило промислового і побутового
призначення. (3%).
До групи іншої продукції входять хімічні волокна, хімічні засоби захисту
рослин, мастильні матеріали, захисні склади, каталізатори, реагенти, добавки та
інші хімікати спеціального призначення. Сумарна частка товарів цієї групи на
ринку хімічної продукції становить 10%.
13

14.

Тенденції розвитку світового ринку хімічних товарів
жорсткість екологічних норм
перехід на безпечні та ефективні технології
зростання концентрації виробництва шляхом створення
ТНК
швидкий розвиток технологій, частота їх змінюваності
розвиток невеликих потокових ліній, що виробляють
малотоннажну хімічну продукцію
зміна стратегії найбільших компаній
зростання вартості робочої сили та енергоресурсів при
прагненні до оптимізації виробництв
зростання значущості нафтохімічної промисловості
збільшення питомої ваги газової сировини
14

15. 2. Фактори ціноутворення та кон’юнктури світового ринку хімічних товарів

2. Фактори ціноутворення та кон’юнктури
світового ринку хімічних товарів
Світовий ринок
хімічних товарів
Ресурсні умови розвитку
•сировинна база хімічної промисловості країн і регіонів світу (корисні копалини,
сільськогосподарська сировина, вторинні продукти промислової переробки, синтетичні
хімічні матеріали, вода тощо);
•паливно-енергетичний потенціал країн, регіонів і світу;
•споживчий потенціал у стимулюванні розвитку ринку хімічних товарів та розширенні
асортименту хімічної продукції та матеріалів;
•ступінь економічних, технічних і технологічних проблем розвитку галузей хімічного
комплексу країн, регіонів і світу;
•рівень комплексного використання сировини та утилізації виробничих відходів у
хімічному комплексі країн і регіонів світу;
•напрями екологізації виробництва хімічних товарів
15

16.

Хімічні компанії розвинених країн
Першу групу утворюють «товарні гравці», які виробляють переважно базові
хімікати і пластики. На них припадає приблизно третина всіх глобальних
продажів хімічної промисловості. Найбільш яскравими представниками цієї
групи є Dow Chemical (США) і Shell Chemical (Великобританія).
У другу групу входять компанії, що виробляють спеціальні види хімікатів для
певних споживачів. До таких належать, наприклад, швейцарська Clariant
Chemical і німецька Ciba Specialty Chemicals, що виробляють переважно фарби
та пігменти для текстильної та легкої промисловості. На них припадає 25%
світового хімічного виробництва.
Третя група – так звані гібридні або диверсифіковані компанії, що виробляють
широкий спектр хімічної продукції уздовж усього ланцюжка доданої вартості. До
цієї групи відносяться такі гіганти, як BASF, Bayer, DuPont, Mitsubishi Chemical, і
на неї припадає 40% світового виробництва. Провідними світовими хімічними
компаніями є великі диверсифіковані корпорації. Найбільшими хімічними
корпораціями світу є американські компанії, такі як Dow Chemical, LyondellBasell
і DuPont, що входять в першу п’ятірку світових лідерів. Крім них, у США існує ще
170 великих хімічних компаній. Вони мають 1700 філій і 2800 заводів по всьому
світу.
16

17. 3. Товарна й регіональна структура експорту (імпорту) хімічних товарів

3. Товарна й регіональна структура експорту
(імпорту) хімічних товарів
Країни-лідери виробництва пластмас і
хімічних волокон
Країни-лідери фармацевтичного
виробництва
Пластами
Країна
Хімічні волокна
Виробництво
(млн т)
Країна
Виробництво
(млн т)
США
40,0
Китай
15,0
Японія
15,5
США
4,2
Німеччина
12,2
Тайвань
3,3
Корея
8,4
Корея
2,3
Тайвань
7,1
Індія
2,2
Китай
6,2
Японія
1,2
Франція
6,0
Індонезія
1,2
Нідерланди
4,5
Німеччина
1,1
Росія
3,7
Туреччина
1,1
Великобританія
3,6
Таїланд
0,9
17

18.

18

19.

19

20.

20

21.

21

22.

регіональні зміни на світовому ринку
хімічних товарів
вихід на світові ринки хімічної продукції компанії
країн, що розвиваються (Китай, Саудівська Аравія,
Мексика, Корея та інші країни БСС)
формування нових світових центрів виробництва і
торгівлі, при одночасному ослабленні позицій
традиційних центрів
посилення вимог до рівня безпеки хімічної продукції
країнами Західної Європи з метою підтримки власних
виробників
диверсифікація крупними компаніями інвестицій в бік
високих технологій глибокої переробки з метою
виробництва наукомісткої малотоннажної продукції
спостерігається значна вертикальна консолідація галузі
22

23. Україна на світовому ринку хімічних товарів

відсутність альтернативного
компенсатора для природного
газу російського виробництва
погіршення (або розрив)
економічних відносин з РФ
внутрішня політична та
економічна нестабільність
зростання цін на природний газ
та інші енергоносії
згортання внутрішніх та
зовнішніх інвестицій в
хімічну промисловість
Україна на світовому
ринку хімічних товарів
місце України
на світовому
ринку хімічних
товарів
скорочення обсягів
виробництва
міжнародна конкурентоспроможність
технологічний уклад
трансфер технологій
Рівень розвитку галузей хімічного
комплексу України
Якість
продукції
товарів
Хімічна промисловість України
Асортимент
продукції
Напрями розвитку хімічної
промисловості
модернізація
інтеграція
диверсифікація
кооперація
Потенціал конкурентних переваг України на світовому
ринку хімічних товарів
Структура експорту хімічної продукції
23

24. Тема 9. СВІТОВИЙ РИНОК ЛІСОВИХ ТОВАРІВ

План
1. Світовий ринок лісопромислових товарів: сутність, значимість і структура.
2. Ціноутворення та кон’юнктура світового ринку лісових товарів.
3. Регіональні секції світового ринку лісових товарів (європейська,
північноамериканська, тихоокеанська).
4. Потенціал України на світовому ринку лісових товарів.
24

25. 1. Світовий ринок лісопромислових товарів: сутність, значимість і структура

Світовий ринок
лісопромислових
товарів
•особливості та стан природних зон регіонів світу;
•умови формування властивостей лісів світу (мікрокліматичні, меліоративні,
протиерозійні, рекреаційні, екологічні);
•рівень запасів і якість деревних порід у регіонах світу;
•продуктивність та корисність лісових ресурсів світу;
•потенціал лісистості та лісовідновлення в країнах світу;
•раціональність використання земельного лісового фонду;
•збереження та охорона лісів, формування природно-ресурсного потенціалу,
раціонального використання лісових ресурсів у країнах світу;
•особливості модернізації та екологізації підприємств галузей лісопромислового
комплексу країн світу
25

26.


Лісові ресурси – це деревяні, технічні, лікарські та інші продукти лісу, що використовуються для
задоволення потреб населення і виробництва.
Лісопромислова продукція – це товари, які отримують шляхом механічної, механіко-хімічної та
хімічної переробки стовбура, коренів і крони дерева.
Споживання лісової продукції в регіоні ЄЕК ООН
Регіон/лісова продукція
Зміни за період
2011−2012 рр.
Обсяг
%
2010
2011
2012
Діловий круглий ліс, тис. куб. м
385 749
386 432
382 399
-4 033
-1,0
Пиломатеріали
Листові деревні матеріали
Папір і картон
СНД
Діловий круглий ліс
Пиломатеріали
Листові деревні матеріали
Папір і картон, метрич. т
ПівнічнаАмерика
Діловий круглий ліс
Пиломатеріали
Листові деревні матеріали
Папір і картон
Регіон ЄЕК ООН
Діловий круглий ліс
Пиломатеріали
Листові деревні матеріали
Папір і картон, метр.т
101 865
66 572
94 371
101 475
67 444
92 871
98 575
66 910
89 119
-2 900
-534
−3 752
-2,9
-0,8
−4,0
126 271
17 449
12 661
9 363
172 122
17 764
15 432
9 594
171 894
18 289
15 814
9 248
−228
525
382
−346
−0,1
3,0
2,5
−3,6
414 253
87 308
47 261
83 244
433 392
87 039
45 649
79 721
444 936
93 176
46 399
78 001
11 544
6 137
750
−1 720
2,7
7,1
1,6
−2,2
926 273
206 623
126 493
186 977
991 945
206 278
128 525
182 185
1 025 420
210 039
129 123
176 368
33 475
3 761
598
−5 817
3,4
1,8
0,5
−3,2
Європа
26

27.


Комітет по лісу та лісовій галузі (попередня назва Комітет по
лісоматеріалах змінений у 2013 році) є міжурядовим органом ЄЕК ООН та
платформою для країн Європейського регіону для обговорення та
нагальних питань розвитку лісової галузі.
Засідання комітету проводяться один раз на рік. Щороку в рамках роботи
комітету проводяться ринкові дискусії та здійснюється огляд стану ринку
лісопродукції. Також однім з основних напрямків роботи комітету є питання
ролі лісів в зеленій економіці, оцінка лісових ресурсів, перспектива
розвитку лісових ресурсів та інші питання.
З метою посилення роботи в лісовому господарстві Європейського регіону
створена секція по лісовому господарству та лісоматеріалам ЄЕК ООН/ФАО
як спільний секретаріат Комітету по лісу та лісовій галузі ЄЕК ООН та
Європейської лісової комісії ФАО.
27

28. Товарна структура світового ринку лісових товарів.

У товарній структурі лісової продукції основними товарами є діловий круглий
ліс, пиломатеріали, листові деревні матеріали, целюлозне волокно і папір.
Діловий круглий ліс включає балансову деревину, пиловник, фанерний кряж та
ін. Ця товарна група поділяється на діловий круглий ліс хвойних і листяних порід.
Складовими пиломатеріалів є рейки, балки, бруски завтовшки понад 5 мм. Ця
категорія товарів також поділяється на пиломатеріали хвойних і листяних порід.
До категорії листових деревних матеріалів належать такі товари, як шпон, фанера,
деревостружкові і деревоволокнисті плити. У свою чергу, деревоволокнисті плити
поділяються на тверді плити, середньої щільності (MDF) та інші деревоволокнисті
плити залежно від щільності і процесу їх виробництва.
Целюлозне волокно включає рекуперований папір (макулатуру), іншу масу з
недеревного волокна і целюлозу, що використовується для виробництва паперу.
Основними товарами групи паперу і картону є газетний, друкарський та
письмовий папір та інші ґатунки паперу та картону, які поділяються на обгортковий,
пакувальний, побутовий і гігієнічний папір.
28

29. 2. Ціноутворення та кон’юнктура світового ринку лісових товарів

Умови ціноутворення на світовому ринку
лісових товарів
неоднорідність сировини і
матеріалів
аукціонна та біржова
торгівля
специфіка формування
регіональних цін
ціни оптових експортерів
(імпортерів)
циклічність і динаміка
коливань цін
модернізація ринку товарів
лісопромислового комплексу
виробництво енергії, біопалива на основі деревини
Учасники світових торгових бірж лісової сировини
1. Канада
8. Польща
2. Росія
9. Бразилія
3. Малайзія
10. Чилі
4. Індонезія
11. Латвія
5. Швеція
12. Фінляндія
15. Чехія
2. Ціноутворення
та кон’юнктура
світового ринку
лісових товарів
16. Філіппіни
17. Німеччина
18.Естонія
19. М’янма
20. Габон
6. Австрія
7. Нова Зеландія
13. Румунія
14. Таїланд
21. Папуа – Нова
Гвінея
22. Україна
29

30.

Ціни на лісопаперові товари порівняно стабільні. Їх фіксація відбувається, як
правило, щоквартально. По деяких товарах – щомісячно і навіть на певну дату.
На світових ринках лісової продукції досить поширена практика лідерства у
цінах – потужні експортери оголошують, а крупні імпортери приймають рівень
цін, на який в подальшому рівняються середні та дрібні фірми. Ціни на основні
товари лісопродукції на світовому ринку у 2012- 2013 рр. наведено на рис.
Ціни світового ринку на лісову продукцію у 2012-2013 рр.
527
2013
870
325
172
893
287
613
2012
149
772
277
880
355
0
круглий ліс листяних порід
круглий ліс хвойних порід
деревна маса
1000
пиломатеріали листяних порід
пиломатеріали хвойних порід
фанера
На рівень цін на лісову продукцію впливають нециклічні фактори, які діють не
постійно. Це такі, як соціальні і політичні конфлікти, стихійні лиха, зміни у
міжнародних відносинах. Наприклад, лісові пожари знижують активність
лісопромислових підприємств. Землетруси, цунамі сприяють підвищенню попиту на
30
лісову продукцію.

31. 3. Регіональні секції світового ринку лісових товарів

Регіональні
секції
Європейська
Північноамериканська
Тихоокеанська
Світовий ринок
лісопромислових
товарів
Особливості
функціонування
припадає приблизно половина вартості світового лісового імпорту.
Ринок цей характеризується середньою лісозабезпеченістю. Своїх
ресурсів тут в принципі майже досить, щоб покрити потреби
економічного розвитку, але вони часто не вигідні бо не дають при
виробництві продукції необхідної якості. Тому на рівні з найширшим
асортиментним обміном між собою держави Західної Європи
закуповують великі об'єми якісної сировини і напівфабрикатів.
представлена майже виключно міжнародним обміном між фірмами
США і Канади. На неї припадає до 20% всієї місткості світового
лісового ринку. Обидві ці країни порівняно добре лісозабезпечені,
тому ціни тут звичайно низькі. Від багатьох постачальників ринок
відгородений високими митними і нетарифними бар'єрами.
припадає трохи більше за 20 % кількості світового лісового ринку. Ця
секція лісодефіцитна бо заготівлі лісу тут обмежені жорсткими
лісогосподарськими нормами. Основний покупець Японія, другий по
кількості Китай. Багато лісової продукції купують Південна Корея,
Тайвань, Сингапур, Гонконг, Таїланд.
31

32. 4. Потенціал України на світовому ринку лісових товарів

Фактори, що обумовлюють позиції України на світовому
ринку лісопромислових товарів
Позитивні:
•природний склад промислових запасів (хвойні, твердолистяні);
•концентрація ресурсів і виробництва, їх місце розташування (Карпати,
Полісся);
•збільшення попиту на целюлозно-паперові, меблеві та інші вироби
лісопромислового комплексу.
Негативні:
•лісодефіцитний ресурсний потенціал;
•висока частка лісів захисного призначення;
•зниження обсягів національного виробництва лісової промисловості
Частка України на світовому ринку лісопродукції незначна. За експортною
ринковою часткою лісових товарів Україна не входить до ТОП -10 країн лідерів,
проте вона має перспективи у нарощуванні обсягів експорту окремих видів
продукції лісопромислового комплексу.
32

33.


Площа лісового фонду України становить
близько 10,8 млн га, показник лісистості
становить15,7 території країни. Показник
лісистості України є у 2-3 рази меншим
цього показника таких країн Європи, як
Фінляндія – 64,7%, Швеції – 60,3%,
Німеччини - 30,1%, але за середніми
запасами деревостанів вона випереджає
названі вище країни. У грошовому виразі
ресурси деревини на корені за
внутрішніми цінами оцінюються
приблизно в 3,4 млрд. дол. США, за
світовими – 27 млрд. дол. США. На
одного жителя країни припадає всього
0,18 гектара лісів і 33 м3 загального
запасу деревини
За обсягами експорту Україна посідає
34 місце у світі, в Європі – 20 місце. Частка
України у світовому експорті становить
0,4%, в європейському – 0,9%. Головними
імпортерами української лісової продукції є
Росія, Туреччина, Польща, Німеччина,
Угорщина, Італія та Румунія. За обсягами
імпорту Україна посідає 38 місце у світі, в
Європі – 20 місце. Загальний обсяг імпорту
становить близько 1,2 млрд. доларів.
Сальдо
(перевищення
імпорту
над
експортом) становить 16%. Головними
експортерами лісопродукції в Україну є
Польща, Німеччина, Швеція, Австрія,
Словаччина, Росія та Фінляндія.
33

34.

Динаміка обсягів продукції, робіт та послуг лісового
господарства та заготівлі ліквідної деревини в Україні за 2010 –
2013 рр.
Показники
Обсяги продукції, робіт та
послуг лісового господарства (у
фактичних цінах), млн. грн.
Заготівля ліквідної деревини,
тис. куб. м
Країни
ЄС,
у т.ч.
Італія
Угорщина
Німеччина
Чехія
Словаччина
Австрія
Румунія
Литва
Польща
Нідерланди
Бельгія
Словенія
Частка в
експорті, %
2013/2012
100
32/32
27/27
19/21
6/7
1/2
1/1
0,6/0,6
0,4/0,5
7/4
2/2
1/0,9
0,4/0,4
2010
2011
2012
2013
4097,7
5674,8
5911,6
6363,9
18064,6
19746,2
19763,6
20340,6
Хвойні пиломатеріали, м3
Січень – вересень
Січень – вересень
2012
2013
282846
294243(+4 %)
91683
76807
54510
16787
4241
3069
1652
1145
21084
6602
2937
1178
95384 (+4%)
80480 (+5%)
60553 (+11%)
21462 (+28%)
6217 (+47%)
4350 (+42%)
1722 (+4%)
1564 (+27%)
11228 (-53%)
6134 (-7%)
2254 (-13%)
1084 (-8%)
Частка
експорту
України
хвойних
пиломатеріалів
до країн ЄС
34

35.

Обсяги експорту меблевої продукції України до ТОП-10 країн у 2013
р.
(у грошовому еквіваленті)
Туркменістан
млн дол. США
8,7
Грузія
10,1
Данія
11,1
Молдова
12,5
Угорщина
13,6
Німеччина
15,9
Білорусь
29,9
Польща
58,3
Казахстан
79,6
Росія
212,6
0
40
80
120
160
200
Цей вид продукції Україна
експортує до 90 країн світу.
Найбільші обсяги меблевої
продукції в останні три роки
експортувалося
до
Росії,
Казахстану, Польщі, Білорусі,
Німеччини,
Угорщини,
Молдови,
Данії,
Грузії,
Туркменістану.
Вартість
експортованих меблів до цих
країн у січні-листопаді 2013 р.
становила 452,19 млн дол.
США
35

36. Контрольні завдання

Тема 8
Вивчення інформаційних джерел та доповнення матеріалу лекцій; підготовка дайджесту на теми:
– Світовий досвід комплексності використання сировини та утилізації виробничих відходів у хімічному
комплексі.
– Потенціал розвитку високотехнологічних хімічних виробництв.
– Розвиток хіміко-фармацевтичної промисловості в країнах світу.
– Світовий потенціал продукування відновлюваних та альтернативних джерел енергії та сировини.
Україна на світовому ринку продукування біоетанолу, синтез-газу та ін.
Тема 9
Вивчення інформаційних джерел та доповнення матеріалу у вигляді дайджесту на теми:
– Лісосировинна база регіонів світу та фактори її формування.
– Динаміка і структура експорту (імпорту) лісових товарів.
– Екологічна, корпоративна та соціальна відповідальність міжнародних лісових компаній.
– Модернізація ринку товарів світового лісопромислового комплексу та виробництво енергії, біопалива
на основі деревини.
Міжурядова комісія з лісів (IPF) в управлінні світовими лісами в рамках UNCED
– Глобальна оцінка лісових ресурсів (FRA).
– Міжнародна спілка лісових дослідницьких організацій (IUFRO).
– Програма ENA FLEG – протидія нелегальним лісозаготівлям (FLEG країн Південно-Східної Азії,
Африки, Європейського Союзу, в Україні).
Потенціал України на світовому ринку лісових товарів
36
English     Русский Правила