Сучасні риси національної економіки України. Конкурентні переваги нашої держави на світових ринках сільськогосподарської
Національна економіка
Економічний розвиток
Частка секторів економіки у ВВП України, %
Експорт товарів і послуг з регіонів України, 2018 р.
Основні види діяльності економіки України за секторами
Галузева структура економіки України у 2007 та 2017 роках (вклад у ВВП)
Експорт та імпорт України
Конкурентні переваги України на світових ринках сільськогосподарської продукції
Конкурентні переваги України на світових ринках сільськогосподарської продукції
Конкурентні переваги України на світових ринках сільськогосподарської продукції
Конкурентні переваги України на світових ринках сільськогосподарської продукції
Роль експорту у виробництві аграрної продукції регіонів України, 2018 р.
ТОП-15 позицій українського експорту аграрної продукції
№1 Соняшникова олія
№2 Кукурудза
№3 Пшениця
№4 Насіння ріпака
№5 Макуха
№6 Соєві боби
№7 Ячмінь
№8 Цукор
№9 Соєва олія
№10 Горох
№11 Борошно
№12 Сорго
№13 Жито
№14 Гречка та просо
№15 Овес
Важливо
Конкурентні переваги України на світових ринках рудної сировини
Конкурентні переваги України на світових ринках металів
Конкурентні переваги України на світових ринках металів
Динаміка виробництва металургійної продукції упродовж 2007-2018 рр., млн т
Розміщення підприємств чорної металургії України
Конкурентні переваги України на світових ринках рудної сировини
Конкурентні переваги України на світових ринках металів
Лише Україна, Китай та США мають повний цикл виробництва титанового прокату:
Розміщення підприємств кольорової металургії України
Висновки
29.11M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Сучасні риси національної економіки України. Конкурентні переваги нашої держави на світових ринках сільськогосподарської Company

1. Сучасні риси національної економіки України. Конкурентні переваги нашої держави на світових ринках сільськогосподарської

Company
LOGO
Сучасні риси національної
економіки України.
Конкурентні переваги нашої
держави на світових ринках
сільськогосподарської продукції,
рудної сировини та металів
ГЕОГРАФІЯ 11 клас

2. Національна економіка

Сукупність
видів
господарської
діяльності та відносин, що складаються
в суспільстві у процесі цієї діяльності в
межах окремої держави (країни).
Company Logo

3. Економічний розвиток

Перехід від одного етапу економіки
до іншого, при якому в новому періоді не
тільки збільшується виробництво тих
самих товарів і послуг, що вже
вироблялися раніше, а має місце й
виробництво нових товарів і послуг з
використанням нових технологій
порівняно з попереднім періодом.
Company Logo

4. Частка секторів економіки у ВВП України, %

Роки
Первинний
сектор
Вторинний
сектор
Третинний
сектор
2005
19
45
36
2010
10
33
57
2017
14
28
58
Company Logo

5. Експорт товарів і послуг з регіонів України, 2018 р.

Company Logo

6. Основні види діяльності економіки України за секторами

1
У первинному секторі
національної
економіки України
найбільше значення
мають сільське
господарство та
видобувна
промисловість.
2
У вторинному
секторі
виділяється
переробна
промисловість.
3
У третинному
секторі економіки
виділяється торгівля.
Особливе місце
посідає транспорт.
Швидкими темпами
розвивається
зв’язок (широке
впровадження
стільникового зв’язку).
Company Logo

7. Галузева структура економіки України у 2007 та 2017 роках (вклад у ВВП)

Company Logo

8. Експорт та імпорт України

Company Logo

9.

Company Logo

10. Конкурентні переваги України на світових ринках сільськогосподарської продукції

Завдяки комфортним природним умовам та
багатим земельним ресурсам сільське господарство є
одним з провідних виробництв в економіці України.
Company Logo

11. Конкурентні переваги України на світових ринках сільськогосподарської продукції

Company Logo

12.

Company Logo

13. Конкурентні переваги України на світових ринках сільськогосподарської продукції

Company Logo

14. Конкурентні переваги України на світових ринках сільськогосподарської продукції

Company Logo

15. Роль експорту у виробництві аграрної продукції регіонів України, 2018 р.

Company Logo

16. ТОП-15 позицій українського експорту аграрної продукції

ТОП-15 позицій українського експорту
аграрної продукції
Company Logo

17. №1 Соняшникова олія

№1 Соняшникова олія
Company Logo

18. №2 Кукурудза

Company Logo

19. №3 Пшениця

Company Logo

20. №4 Насіння ріпака

Company Logo

21. №5 Макуха

Company Logo

22. №6 Соєві боби

Company Logo

23. №7 Ячмінь

Company Logo

24. №8 Цукор

Company Logo

25. №9 Соєва олія

Company Logo

26. №10 Горох

Company Logo

27. №11 Борошно

Company Logo

28. №12 Сорго

Company Logo

29. №13 Жито

Company Logo

30. №14 Гречка та просо

Company Logo

31. №15 Овес

Company Logo

32. Важливо

Експортна орієнтація рослинництва
України й кон'юнктура світового аграрного
ринку зумовлює зростання посівів
ґрунтовиснажливих культур — соняшнику,
сої, кукурудзи, ріпаку. За роки незалежності
соя і ріпак набули значного поширення.
Посівні площі під ними зросли відповідно в
14,8 і 11,3 разу за ці роки.
Company Logo

33. Конкурентні переваги України на світових ринках рудної сировини

В Україні сконцентровано близько 9% світових
запасів залізних руд та понад 42% світових запасів
марганцевих руд.
Company Logo

34. Конкурентні переваги України на світових ринках металів

Company Logo

35. Конкурентні переваги України на світових ринках металів

Чорна
металургія
є
експорт
орієнтованим виробництвом України.
85,5% усієї сталі й прокату йде на
експорт переважно в країни Європи
та Близького Сходу.
Company Logo

36. Динаміка виробництва металургійної продукції упродовж 2007-2018 рр., млн т

Company Logo

37. Розміщення підприємств чорної металургії України

Company Logo

38. Конкурентні переваги України на світових ринках рудної сировини

Україна має значні поклади титанових руд. У нашій
країні сконцентровано близько 7,7% світових запасів та 6%
світового видобутку ільменіту – мінералу, в якому міститься
близько 30% титану.
Company Logo

39. Конкурентні переваги України на світових ринках металів

Конкурентноспроможним на світових
ринках є українське виробництво титану, що
його
застосовують
у
аерокосмічній
промисловості, будівництві, медицині.
Company Logo

40. Лише Україна, Китай та США мають повний цикл виробництва титанового прокату:

1
2
3
4
ільменіт
титанова губка (порожнистий
титан з домішками Феруму,
Силіцію, Карбону)
зливки
прокат
Company Logo

41. Розміщення підприємств кольорової металургії України

Company Logo

42. Висновки

Вітчизняна
економіка
належить
до
перехідного типу.
Конкурентні
України
на
переваги
світових
ринках
сільськогосподарської
продукції,
сировини
насамперед
рудної
та
металів
спираются
на сприятливі природні
умови
й
ресурси
та
дешеву робочу силу.
Company Logo
English     Русский Правила