345.00K
Категория: МеханикаМеханика

Складання і розрахунок розмірних ланцюгів. (Лекція 5)

1.

ЛЕКЦІЯ 5
СКЛАДАННЯ І РОЗРАХУНОК
РОЗМІРНИХ ЛАНЦЮГІВ

2.

5.1 Терміни і визначення.
5.2 Порядок складання розмірних ланцюгів.
5.3 Методи досягнення точності замикаючої
ланки.
5.4 Метод розрахунку розмірних ланцюгів
на max – min.

3.

5.1Терміни і визначення
Розмірним
ланцюгом
називається
сукупність розмірів, що утворює замкнутий
контур, і визначає розташування осей і
поверхонь.
Розміри, що утворюють розмірний ланцюг,
називаються ланками.
Ланка, що є вихідна при постановці задачі і
яка при складанні, виготовленні або вимірі
деталі є остання, називається замикаючою.

4.

Ланки, зі збільшенням яких замикаюча
ланка
також
збільшується,
називають
збільшувальні.
Ланки, зі збільшенням яких замикаюча
ланка
зменшується,
називають
зменшувальні.
Розмірні
ланцюги
можуть
лінійними,
ланками яких є лінійні розміри, і кутовими,
ланками яких є кутові розміри.
Розрізняють також плоскі і просторові
розмірні ланцюги.

5.

5.2 Порядок складання розмірних ланцюгів

6.

Б Б2 ( Б3 Б4 Б1 )

7.

m зб
A Аi
i 1
n 1 зм
Аi
m 1
,
де А - номінальний розмір замикаючої ланки;
Aiзб -
сума номінальних розмірів ланок
збільшувальних;
зм
Аi - сума номінальних розмірів ланок
зменшувальних;
m – число ланок збільшувальних;
n – загальне число ланок розмірного
ланцюга.

8.

4.3
Методи
замикаючої ланки
досягнення
точності
Пряма задача полягає у визначенні
допусків і граничних відхилив на всі складові
ланки по відомому допуску і граничних
відхилив замикаючої ланки.
Зворотна задача полягає у визначенні
допуску і граничних відхилив замикаючої ланки
по відомих допусках і граничних відхилах усіх
складових ланок.

9.

Методи, що забезпечують взаємозамінність:
Метод max-min
(повної
взаємозамінності)
Метод ймовірності
(неповної
взаємозамінності)
Методи, що забезпечують точність
замикаючої ланки (методи компенсації)
Метод
пригонки
Метод
регулювання
Метод группової взаємозамінності

10.

4.4
Метод
розрахунку
розмірних
ланцюгів на max – min
Щоб забезпечити повну взаємозамінність,
необхідно навіть при самих несприятливих
умовах сполучення розмірів складових ланок
одержати розміри замикаючої ланки в заданих
межах. Цей принцип лежить в основі методу
розрахунку на max – min.

11.

Запишемо вираження максимального і
мінімального значення замикаючої ланки:
;
m зб
A max Аi max
i 1
m
зб
A min Аi min
i 1
n 1 зм
Аi min
m 1
n 1
зм
Аi max
m 1

12.

,
,
,
n 1
TA TAi
i 1
n
1
m
зб
зм
ESA ESAi EIAi
m 1
i 1
m
зб
EJA EIAi
i 1
n 1
зм
ESAi
m 1

13.

Ці рівності можна записати у виді, більш
зручному для розрахунку розмірних ланцюгів,
,
виразивши
граничні
відхили
через
координату
,
середини полю допуску або, іншими словами,
через середній відхил ЕМАi, що дорівнює:
ESA
i EJAi
ЕМАi
2
ESAi EMAi 0.5TAi
EJAi EMAi 0.5TAi

14.

А для будь-якого виду розмірних ланцюгів:
,
n 1
EMA i EMAi
i 1
Таким чином, ми одержали всі рівняння,
необхідні для рішення зворотної задачі.
Пряма задача може вирішуватися двома
способами:
1) способом рівних допусків;
2) способом призначення допусків одного
квалітету.

15.

Призначені відхили повинні задовольняти
,
умовам:
,
m
зб
ESA ESAi
i 1
n 1
зм
EIAi
m 1
m
зб
EJA EIAi
i 1
n 1
зм
ESAi
m 1

16.

Коефіцієнт точності ланцюга з наявними
відомими допусками можна визначити по
формулі:
n 1
TA TAiвід
q 1
k
q
i Aiвиз
i 1
де ΣТАiвід – сума відомих допускі складових ланок;
ΣiАiвиз – сума одиниць допуску всіх інших
(обумовлених) складових ланок;
q – число ланок, для яких визначаються допуски.

17.

Перевагами
розрахунку
розмірних
ланцюгів повної взаємозамінності є спрощення
процесу зборки і можливість його точного
нормування, створення більш сприятливих
умов для спеціалізації і коректування
виробництва.
До недоліків цього методу варто віднести
одержання зайве твердих, технологічно важко
здійсненних
допусків,
неможливість
використання його для розрахунку ланцюгів
високої точності.

18.

Область його застосування:
попередній розрахунок допусків;
розрахунок допусків у дрібносерійному й
індивідуальному виробництві;
розрахунок розмірних ланцюгів невисокої
точності;
English     Русский Правила