Тема 2. Растрова графіка Заняття 2. : Основи роботи з растровою графікою. Графічний редактор ADOBE Photoshop
РАСТРОВИЙ
інтерфейс користувача
ГОЛОВНЕ МЕНЮ
СТВОРЕННЯ НОВОГО ДОКУМЕНТА
ЗБЕРЕГТИ ДОКУМЕНТ
ВІДКРИТИ ДОКУМЕНТ
ЗМІНА МАСШТАБУ
ВИБІР КОЛЬОРУ
ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ МАЛЮВАННЯ
ВІДМІНА ОПЕРАЦІЙ
РОБОТА З ФРАГМЕНТАМИ
РОБОТА З ШАРАМИ
РОБОТА З ШАРАМИ

Основи роботи з растровою графікою. Графічний редактор ADOBE Photoshop

1. Тема 2. Растрова графіка Заняття 2. : Основи роботи з растровою графікою. Графічний редактор ADOBE Photoshop

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:
1. Призначення і можливості. Інтерфейс користувача.
Основні команди, робочі інструменти, палітри.
2. Основні операції: малювання, заповнення,
обведення. Корекція зображення: тонова, колірна,
фільтрація. Ефекти тіні і випромінювання. Робота з
лінійками, направляючими, сіткою.

2.

ЛІТЕРАТУРА:
• Веселовська Г.В., Ходаков В.Є.,
Веселовський В.М. Комп’ютерна графіка:
Навч. посіб-ник для студентів вищих
навчальних закладів / Під ред. В.Є Ходакові.
–Херсон:ОЛДІ-плюс, 2004. – 584 с.
• Інженерна та комп'ютерна графіка: Підручник
/ B.C. Михайленко, В.М. Найдиш, A.M.
• Тайц А.А., Тайц А.М., Петров М.Н.
Эффективная работа: Photoshop 7 (+CD).
СПб.: Питер, 2007. – 765 с.: ил.

3. РАСТРОВИЙ

Adobe PhotoShop (CS,CS2,CS3) – один з найкращих
растрових графічних редакторів, розробники – Томас і Джон Нолл,
перша версія – для ПК Mac (1990 рік), перша версія (2.5) для IBM PC
(Windows) – 1993 рік. Була створена для імітації ефектів
фотолабораторії, проте з часом набула значно ширших можливостей.

4. інтерфейс користувача

Головне меню
Рядок заголовку
Панель опцій
(параметрів
активного
інструмента)
Панель
інструментів
Вікно
документу
Рядок стану
документу
Палітри

5. ГОЛОВНЕ МЕНЮ

“ФАЙЛ” – операції з файлами, вивід на друк
“РЕДАКТИРОВАНИЕ” – команди редагування, відміна дій, операції з буфером
обміну, команди заливки і обведення, трансформації, визначення пензлів а також
налаштування програми
“ИЗОБРАЖЕНИЕ” – команди для зміни зображення, кольорової моделі, розміру,
команди корегування зображення
“СЛОЙ” – команди для роботи з шарами зображення
“ВЫДЕЛЕНИЕ” – команди для створення, модифікації, збереження і змін
виділення
“ФИЛЬТР” – фільтри програми, або зовнішні фільтри
“ВИД” – команди для управління масштабом відображення а також відображення
допоміжних елементів інтерфейсу
“ОКНО” – команди організації робочого простору, відображення палітр і вікон
документів
“ПОМОЩЬ” – виклик довідкової інформації

6. СТВОРЕННЯ НОВОГО ДОКУМЕНТА

ФАЙЛ / НОВЫЙ
Ctrl-N

7. ЗБЕРЕГТИ ДОКУМЕНТ

ФАЙЛ / СОХРАНИТЬ
(СОХРАНИТЬ КАК)
*.PSD

8. ВІДКРИТИ ДОКУМЕНТ

ФАЙЛ / ОТКРЫТЬ
*.PSD

9. ЗМІНА МАСШТАБУ

ІНСТРУМЕНТ
“МАСШТАБ”
ПАЛІТРА
“НАВІГАТОР”
ШВИДКА
НАВІГАЦІЯ

10. ВИБІР КОЛЬОРУ

Стандартні
кольори
зміна
кольорів
Основний
колір
Фоновий
колір

11. ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ МАЛЮВАННЯ

• пензель (головний діаметр, жорсткість)
• олівець (тонкі, чіткі лінії)
• гумка (стирає пікселі, для “заднього плану”
– малює фоновим кольором)
• заливка
вибір спорідненого інструмента

12. ВІДМІНА ОПЕРАЦІЙ

• “Редактирование” / “Шаг назад”
• Палітра “история”
(Alt-Ctrl-Z)

13. РОБОТА З ФРАГМЕНТАМИ

-Прямокутна область
- Ласо
-Інструмент швидкого виділення
Швидка маска

14. РОБОТА З ШАРАМИ

15. РОБОТА З ШАРАМИ

English     Русский Правила