ARTICULATIONES
Простий суглоб (art. simplex):
Суглобовий хрящ cartilago articularis
capsula articularis
capsula articularis (membrana fibrosa)
Схема характеристики суглоба:
Articulatio humeri
Axis sagittalis
Axis frontalis
Axis verticalis
Articulationes poliaxiales (spheroidea )
Articulatio plana et ginglymus
Articulationes monoaxiales
Articulatio cylindrica et ellipsoidea
Apendices cartilaginea:
Apendices cartilaginea:
Articulationes poliaxiales (plana)
12.94M

Артрологія. З’єднання кісток

1. ARTICULATIONES

2.

Міжособові СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ зводяться до п'яти варіантів
типу поведінки, що їх має обрати конкретна людина при появі перших
симптомів конфліктної ситуації:
1. ухилення - мається на увазі, що людина (, передбачаючи наперед
загострення ситуації прагне уникати дій, які провокують інцидент. Така роль
пасивного спостерігача притаманна особам, які не зацікавлені у змінах,
прагнуть уникнути загострення суперечностей;
2. згладжування - тип поведінки, який має багато спільного з попереднім. При
цьому не помічаються ознаки майбутнього конфлікту, йде активна
профілактика його вияву, ліквідовуються чи завуальовуються суперечності
сторін;
3. примус - контроль над ситуацією і регулювання її розвитку. При небажаному
напрямі розвитку конфлікту, особа, яка наділена владою і повноваженнями
втручається і силовими методами впливає на ситуацію, спрямовує конфлікт у
бажане русло;
4. компроміс - тимчасове чи нейтральне вирішення проблеми, що умовно
задовільняє всі сторони, які беруть участь у конфлікті. Суперники (опоненти)
йдуть на взаємні уступки, частково приймають точку зору іншої сторони або
ж відкладають вирішення питання на майбутнє, залишаючи його відкритим;
5. вирішення конфлікту - найбільш бажаний і радикальний шлях розвитку
ситуації. Сторони детально ознайомлюються з аргументацією як "за", так і
"проти", йдуть на взаємні уступки, вузлові питання вирішують колективним
ухваленням рішень.

3.

4.

• (juncturae synoviales), (articulatio),
характеризуются:
• 1) (facies articularis) + (cartilago articularis);
• 2) (capsula articularis);
• 3) (cavitas articulare) + synovia

5. Простий суглоб (art. simplex):

Простий суглоб (art.simplex):
1 – окістя;
2 – кістка;
3 - суглобовий хрящ;
4 - суглобова порожнина;
5 - синовіальна перетинка суглобової капсули;
6 - волокниста перетинка суглобової капсули.

6. Суглобовий хрящ cartilago articularis

• 0,2 - 0,5 мм є буфером, гладенька волога
його поверхня запобігає тертю.
• Суглобові поверхні є конгруентними, тобто
відповідають одна одній.
• Якщо одна кістка опукла, то поверхня другої
кістки увігнута;

7. capsula articularis

1. (membrana fibrosa)
2. (membrana synovialis) (synovia)
(villi synoviales)
(рlicae sуnоviales)
(bursae synoviales)

8. capsula articularis (membrana fibrosa)

• ligamenta
1. (ligg. ехtracapsularia),
2. (ligg. Intracapsularia).
3. (ligg. capsularia).

9.

• Суглобова порожнина герметична,
заповнена синовіальною рідиною. Між
суглобовими поверхнями, в порожнині
суглоба тиск від’ємний, що перешкоджає
розходженню суглобових поверхонь.

10.

З’ЄДНАННЯ КІСТОК ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ
Кісток поясу
1. Власні з’єднання лопатки:
• ligamentum coracoacromiale;
• ligamentum
transversum
superius;
• ligamentum
transversum
inferius.
Кісток вільної частини
1. З’єднання плечової кісти з кістками
передпліччя:
scapulae • articulatio cubiti.
scapulae 2. З’єднання кісток передпліччя:
• articulationes radioulnares proximalis et
distalis;
лопаткою
та • membrana interossea antebrachii.
2. З’єднання
між
ключицею:
• articulatio acromioclavicularis.
3.
4.
3. З’єднання
променевої
кістки
з
кістками
проксимального
ряду
зап’ястка:
З’єднання кісток поясу та кісток
• articulatio radiocarpea.
тулуба:
articulatio sternoclavicularis.
4. З’єднання кісток кисті:
З’яднання
лопатки
з
вільною • articulatio mediocarpalis;
частиною:
• articulationes intercarpales;
articulatio humeri.
• articulationes carpometacarpales;
• articulationes intermetacarpales;
• articulationes metacarpophalangeales;
• articulationes interphalangeales manus.

11.

Articulatio sternoclavicularis,
груднинно-ключичний суглоб

12.

1 - art. sternoclavicularis, discus articularis;
2 - lig. costoclaviculare;
3 - lig. interclaviculare;
4 - lig. sternoclaviculare anterius.

13. Схема характеристики суглоба:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Назва суглоба (латинь).
Чим утворений суглоб (кістки, їх частини).
Характеристика суглобового хряща.
Прикріплення суглобової капсули.
Внутрішньосуглобові анатомічні утворення.
Зв’язки, що укріплюють суглоб.
Форма суглобової поверхні.
Класифікація суглоба по ступеню складності.
Види рухів в суглобі (осі).

14.

Articulatio sternoclavicularis,
груднинно-ключичний суглоб
Суглобові
поверхні:
facies articularis sternalis claviculae,
incisura clavicularis sterni.
Форма:
сідлоподібний, комплексний.
Осі та рухи:
сагітальна – піднімання та опускання ключиці,
вертикальна – рухи ключиці вперед та назад,
колові рухи.
Зв’язки:
ligamentum sternoclaviculare anterius,
ligamentum sternoclaviculare posterius,
ligamentum interclaviculare,
ligamentum costoclaviculare.
Додаткові
елементи:
discus articularis.

15.

Articulatio acromioclavicularis,
акроміально-ключичний суглоб

16.

Articulatio acromioclavicularis,
акроміально-ключичний суглоб
Суглобові
поверхні:
facies articularis acromii,
facies articularis acromialis claviculae.
Форма:
плоский.
Осі та рухи:
ковзання.
Зв’язки:
ligamentum acromioclaviculare,
ligamentum coracoclaviculare:
ligamentum trapezoideum,
ligamentum conoideum.
Додаткові
елементи:
в 1/3 випадків є discus articularis.

17.

Articulatio humeri,
плечовий суглоб

18.

19.

20.

21.

22. Articulatio humeri

1. Инконгруэнтный
(3\1)
2. Tendo caput longum
m. bicipitis brachii
3. Fornix a. humeri –
acromion + processus
coracoideus + lig.
coracoacromialis

23. Axis sagittalis

24. Axis frontalis

25. Axis verticalis

26.

Articulatio humeri,
плечовий суглоб

27. Articulationes poliaxiales (spheroidea )

Articulationes metacarpophalangeae II—V
Articulationes metatarsofalangea II—V
Articulatio humeri
(spheroidea )
Articulatio coxae (cotylica).

28.

Articulatio humeri, плечовий суглоб
Суглобові
поверхні:
caput humeri,
cavitas glenoidalis scapulae.
Форма:
кулястий.
Осі та рухи:
фронтальна – згинання до горизонтального рівня
і розгинання плеча,
сагітальна – відведення до горизонтального рівня
і приведення плеча,
вертикальна – повороти плеча назовні і всередину,
колові рухи.
Зв’язки:
ligamentum coracohumerale,
ligamenta glenohumeralia.
Додаткові
елементи:
labrum glenoidale,
recessus axillaris,
vagina synovialis intertubercularis,
bursa subtendinea musculi subscapularis.
Особенности:
Склепіння суглоба (processus coracoideus, acromion, ligamentum coracoacromiale),
Внутрішньосуглобовий хід сухожилля caput longum musculi bicipitis brachii,
Інконгруентність суглобових поверхонь.

29.

Articulatio cubiti, ліктьовий суглоб

30.

Articulatio cubiti, ліктьовий суглоб

31.

32.

Articulatio cubiti – 140o
1 - lig. collaterale
ulnare;
2 - lig. collaterale
radiale;
3 – lig. anulare radii.
1 - lig. anulare
radii;
2 - chorda oblique;
3 - membrana
interossea
antebrachii.

33.

34. Articulatio plana et ginglymus

35. Articulationes monoaxiales

gіnglimus
(art. humeroulnaris)
Art. talocruralis
(gіnglimus)
Gіnglimus
(art. Interphalangea)

36.

Articulatio cubiti, ліктьовий суглоб
Форма:
складний.
Зв’язки:
ligamentum collaterale ulnare,
ligamentum collaterale radiale,
ligamentum anulare radii,
ligamentum quadratum.
Осі та рухи:
фронтальна – згинання та розгинання передпліччя (об’єм
170°),
вертикальна - повороти.

37.

Articulatio humeroulnaris,
Плечоліктьовий суглоб
Суглобові
поверхні:
Форма:
Осі та рухи:
trochlea humeri,
incisura trochlearis ulnae.
блокоподібний, коббінований з плечопроменевим суглобом.
фронтальна – згинання і розгинання (об’єм 140°).
Articulatio humeroradialis,
Плечопроменевий суглоб
Суглобові
поверхні:
Форма:
Осі та рухи:
capitulum humeri,
fovea articularis capitis radii.
кулястий, комбінований з плечоліктьовим і
проксимальним променеволіктьовим суглобами.
фронтальна – згинання і розгинання,
вертикальна – повороти всередину і назовні.
Articulatio radioulnaris proximalis,
Проксимальний променеволіктьовий суглоб
Суглобові
поверхні:
Форма:
Осі та рухи:
circumferentia articularis radii,
incisura radialis ulnae.
циліндричний, комбінований з дистальним променеволіктьовим
І плечопроменевим суглобами.
вертикальна – повороти всередину і назовні
(об’єм 140-180°).

38.

Articulatio radioulnaris distalis, дистальний
променево-ліктьовий суглоб
Суглобові
поверхні:
circumferentia articularis ulnae,
incisura ulnaris radii.
Форма:
циліндричний, комбінований з проксимальним
Променеволіктьовим суглобом.
Осі та рухи:
вертикальна - повороти (супінація и пронація
(об’єм 140-180°)).
Додаткові
елементи:
recessus sacciformis.

39.

40.

41. Articulatio cylindrica et ellipsoidea

42.

Articulatio radiocarpea,
променево-зап’ястковий суглоб
Суглобові
поверхні:
facies articularis carpalis radii,
проксимальні поверхні ossa scaphoideum, lunatum,
triquetrum, discus articularis, розташований міжprocessus
styloideus ulnae и incisura ulnaris radii.
Форма:
еліпсоподібний, складний.
Осі та рухи:
фронтальна - згинання та розгинання,
сагітальна - відведення та приведення.
Зв’язки:
ligamentum collaterale carpi radiale,
ligamentum collaterale carpi ulnare,
ligamentum radiocarpale palmare,
ligamentum radiocarpale dorsale.

43.

44.

Articulatio mediocarpalis, середньозап’ястковий суглоб
Суглобові
поверхні:
дистальні поверхні ossa scaphoideum, lunatum,
triquetrum,
прксимальніі поверхні ossa trapezium, trapezoideum, capitatum, hamatum.
Форма:
складний, комбинація двох кулястих суглобів.
Осі та рухи:
фронтальна - згинання та розгинання, доповнює
об’єм рухів в променевозап’ястковому суглобі.
Зв’язки:
ligamentum carpi radiatum,
ligamenta intercarpalia palmaria,
ligamenta intercarpalia dorsalia,
ligamenta intercarpalia interossea.

45.

Articulationes intercarpales, міжзап’ясткові суглоби
Суглобові
поверхні:
Поверненні одна до другої суглобові поверхности basis ossarum metacarpaliarum.
Форма:
плоскі.
Осі та рухи:
Зв’язки:
ковзання, рухи обмеженні.
ligamentum carpi radiatum,
ligamenta intercarpalia palmaria,
ligamenta intercarpalia dorsalia,
ligamenta intercarpalia interossea.
Articulatio carpometacarpalis pollicis,
Зап’ястково-п’ястковий суглоб великого пальця кисті
Суглобові
поверхні:
basis ossis metacarpalis I,
os trapezium.
Форма:
сідлоподібний.
Осі та рухи:
фронтальна - згинання та розгинання (об’єм 35-40°),
сагітальна - відведення та приведення (об’єм 45-60°),
колові рухи.

46.

Articulationes carpometacarpales II - V,
Зап’ястково-п’ясткові суглоби II - V пальців
Суглобові
поверхні:
дистальні поверхні ossa trapezium, trapezoideum, capitatum, hamatum.
Форма:
плоскі.
Осі та рухи:
ковзання, рухи обмеженні (об’єм 5-10°).
Зв’язки:
ligamentum carpometacarpalia dorsalia,
ligamentum carpometacarpalia palmaria.
Articulationes intermetacarpales, міжп’ясткові суглоби
Суглобові
поверхні:
суміжні суглобові поверхні basis ossarum metacarpaliarum II - V.
Форма:
плоскі.
Осі та рухи:
ковзання, рухи обмеженні.
Зв’язки:
ligamenta metacarpalia dorsalia,
ligamenta metacarpalia palmaria,
ligamenta metacarpalia interossea.

47.

Articulationes metacarpophalangeales,
п’ястково-фалангові суглоби
Суглобові
поверхні:
caput ossis metacarpalis,
basis phalangis proximalis.
Форма:
еліпсоподібні.
Осі та рухи:
фронтальна - згинання та розгинання (об’єм 90-100°),
сагітальна - відведення та приведення (об’єм 45-50°),
колові рухи.
Зв’язки:
ligamenta collateralia,
ligamenta palmaria,
ligamenta metacarpalia transversa profunda.

48.

Articulationes interphalangeales manus,
міжфалангові суглоби кисті
Суглобові
поверхні:
basis phalangis,
caput phalangis.
Форма:
блокоподібні.
Осі та рухи:
фронтальна - згинання та розгинання (об’єм 90°).
Зв’язки:
ligamenta collateralia,
ligamenta palmaria.

49.

З’ЄДНАННЯ КІСТОК НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ
1.
2.
3.
4.
5.
Кісток поясу
Власні з’єднання тазової кістки:
синхондроз или синостоз между
частями тазовой кости;
membrana obturatoria.
З’єднання тазових кісток між собою:
symphysis pubica;
ligamentum pubicum superius;
ligamentum arcuatum pubis.
З’єднання тазової кістки з V
поперековим хребцем:
ligamentum iliolumbale.
З’єднання тазової кістки з крижовою
кісткою:
articulatio sacroiliaca;
ligamentum sacrotuberale;
ligamentum sacrospinale.
З’єднання тазової кістки з вільною
частиною:
articulatio coxae.
1.
2.
3.
4.
Кісток вільної частини
З’єднання стегнової кістки з кістками
гомілки:
articulatio genus.
З’єднання кісток гомілки:
articulatio tibiofibularis;
membrana interossea cruris;
syndesmosis tibiofibularis.
З’єднання кісток гомілки і
передплесни:
articulatio talocruralis.
З’єднання кісток стопи:
articulatio subtalaris;
articulatio talocalcaneonavicularis;
articulatio calcaneocuboidea;
articulatio cuneonavicularis;
articulationes tarsometatarsales;
articulationes intermetatarsales;
articulationes metatarsophalangeales;
articulationes interphalangeales pedis.

50.

51.

1 - ligg. sacroiliaca anteriora;
2 - lig. longitudinale anterius;
3 - lig. sacrotuberale;
4 - lig. sacrospinale;
5 - for. ischiadicum majus;
6 - for. ischiadicum minus;
7 - membrana obturatoria;
8 - lig. inguinale;
9 - arcus iliopectineus;
10 - lacuna vasorum.

52.

53.

1 - lig. iliolumbale;
2 - ligg. sacroiliaca posteriora;
3 - lig. sacrotuberale;
4 - for. ischiadicum majus;
5 - membrana obturatoria.

54.

Articulatio sacroiliaca,
крижово-клубовий суглоб
Суглобові
поверхні:
facies auricularis ossis sacri,
facies auricularis ossis ilii.
Форма:
плоский.
Осі та рухи:
ковзання, рухи обмежені.
Зв’язки:
ligamenta sacroiliaca anteriora,
ligamenta sacroiliaca posteriora,
ligamenta sacroiliaca interossea,
ligamentum iliolumbale.

55.

56.

57.

58.

59.

Articulatio coxae, кульшовий суглоб
Суглобові
поверхні:
acetabulum,
caput ossis femoris.
Форма:
чашоподібний.
Осі та рухи:
фронтальна - згинання та розгинання стегна (об’єм
118-121° при зігнутому колінному суглобі і 8487° при розігнутому колінному суглобі),
сагітальна - відведення та приведення бедра (объем 80-90°),
вертикальна – повороти стегна (об’єм 40-50°),
колові рухи.
Зв’язки:
ligamentum transversum acetabuli,
ligamentum capitis femoris,
ligamentum iliofemorale,
ligamentum pubofemorale,
ligamentum ischiofemorale,
zona orbicularis.
Додаткові
елементи:
labrum acetabulare,
bursa iliopectinea.

60.

61.

62.

63. Apendices cartilaginea:

• диски (disci articulares)
• мениски (menisci
articulares);
• губи (labria articularia).

64. Apendices cartilaginea:

Apendices cartilaginea:disci articulares
menisci
articulares
labria articularia

65.

66.

Articulatio genus, колінний суглоб
Суглобові
поверхні:
Форма:
Осі та рухи:
Зв’язки:
condyli medialis et lateralis ossis femoris,
facies patellaris ossis femoris,
facies articularis superior tibiae,
facies articularis patellae.
виросткови, складний, комплексний.
фронтальна - згинання та розгинання гомілки (об’єм
140-160°),
вертикальна – повороти гомілки (15°) при згинанні
в колінному суглобі.
ligamentum collaterale tibiale,
ligamentum collaterale fibulare,
ligamentum patellae,
ligamentum popliteum arcuatum,
ligamentum popliteum obliquum,
retinaculum patellae laterale,
retinaculum patellae mediale,
ligamentum cruciatum anterius,
ligamentum cruciatum posterius,
ligamentum transversum genus,
ligamentum meniscofemorale posterius.

67.

Додаткові
елементи:
menisci medialis et lateralis,
bursa infrapatellaris profunda,
bursa suprapatellaris,
bursa prepatellaris subcutanea,
bursa subtendinea musculi sartorii,
bursa subtendinea musculi bicipitis inferior,
bursa anserina,
bursa subtendinea musculi gastrocnemii medialis,
bursa subtendinea musculi gastrocnemii lateralis,
bursa musculi semimembranosi,
plicae alares,
plica synovialis infrapatellaris,
recessus subpopliteus.

68.

69.

Articulatio tibiofibularis, міжгомілковий суглоб
Суглобові
поверхні:
facies articularis fibularis tibiae,
facies articularis capitis fibulae.
Форма:
плоский.
Осі та рухи:
ковзання, рухи обмеженні
Зв’язки:
ligamentum capitis
fibulae anterius,
ligamentum capitis fibulae posterius.

70.

71.

72.

73.

Articulatio talocruralis, гомілковостопний суглоб
Суглобові
поверхні:
Форма:
facies superior trochleae tali,
facies malleolaris medialis trochleae tali, facies
malleolaris lateralis trochleae tali, facies articularis
malleoli medialis, facies articularis malleoli lateralis,
facies articularis inferior tibiae.
блоковидный.
Осі та рухи:
фронтальна - згинання та розгинання стопы (об’єм
60-70°).
Зв’язки:
ligamentum mediale (deltoideum): pars
tibionavicularis, pars tibiocalcanea, pars tibiotalaris
anterior, pars tibiotalaris posterior,
ligamentum talofibulare anterius,
ligamentum talofibulare posterius,
ligamentum calcaneofibulare.

74.

75.

Articulatio subtalaris, піднадп’ятковий суглоб
Суглобові
facies articularis calcanea posterior tali,
поверхні:
facies articularis talaris posterior calcanei.
Форма:
циліндричний, комбінований з надп’ятковоп’ятково-човникоподібним суглобом.
Осі та рухи:
сагітальна (коса) – повороти всередину і
назовні (об’єм 55°).
Зв’язки:
ligamentum talocalcaneum interosseum,
ligamentum talocalcaneum laterale, ligamentum
talocalcaneum mediale.

76.

77.

Artiсиlatіо talocalcaneonаviсиlaris,
надп’ятково-п’ятково-човникоподібний суглоб
Суглобові
поверхні:
facies articularis calcanea media tali,
facies articularis calcanea anterior tali, facies
articularis talaris media calcanei, facies
articularis talaris posterior calcanei, facies
articularis navicularis tali, facies articularis
posterior ossis navicularis.
Форма:
кулястий, складний, комбінований с
піднадп’ятковим суглобом.
Осі та рухи:
сагітальна (коса) - надп’ятково-п’ятковочовникоподібним (об’єм 55°).
Зв’язки:
ligamentum calcaneonaviculare plantare,
ligamentum talocalcaneum interosseum,
ligamentum talonaviculare,
ligamentum bifurcatum.

78.

79.

Articulatio calcaneocuboidea,
п’ятково-кубовидний сустав
Суглобові
поверхні:
facies articularis cuboidea calcanei,
facies articularis posterior ossis cuboidei.
Форма:
сідлоподібний.
Осі та рухи:
сагітальна - збільшує об’єм рухів в
підп’ятковому суглобі.
Зв’язки:
ligamentum calcaneocuboideum plantare,
ligamentum plantare longum,
ligamentum bifurcatum.

80.

81. Articulationes poliaxiales (plana)

Articulationes
Intermetacarpeae
Articulationes
Intervertebrales
(pars cervicalis
et thoracica)
Articulationes
intermetatarsea
Articulatio sacroiliaca

82.

Articulatio cuneonavicularis,
клиночовникоподібний суглоб
Суглобові
поверхні:
facies articularis anterior ossis navicularis,
facies articularis posterior ossarum
cuneiformiarum medialis, intermedius et
lateralis.
Форма:
плоский, складний.
Осі та рухи:
ковзання, рухи обмеженні.
Зв’язки:
ligamenta cuneonavicularia dorsalia, ligamenta
cuneonavicularia plantaria, ligamenta
intercuneiformia interossea, ligamenta
intercuneiformia dorsalia, ligamenta
intercuneiformia plantaria.

83.

84.

Articulationes tarsometatarsales, предплесноплесневі суглоби (суглоби Лісфранка)
Суглобові
поверхні:
facies articularis anterior ossarum cuneiformiarum medialis, intermedius et lateralis, facies articularis anterior
ossis cuboidei, basis ossarum metatarsarum.
Форма:
плоский, складний.
Осі та рухи:
ковзання, рухи обмеженні.
Зв’язки:
ligamenta tarsometatarsalia dorsalia, ligamenta
tarsometatarsalia plantaria, ligamenta cuneometatarsalia
interossea.

85.

86.

Articulationes intermetatarsales,
міжплесневі суглоби
Суглобові
поверхні:
суміжні поверхні basis ossarum metatarsarum.
Форма:
плоскі.
Осі та рухи:
ковзання, рухи обмеженні.
Зв’язки:
ligamenta
metatarsalia
dorsalia,
ligamenta
metatarsalia plantaria, ligamenta metatarsalia
interossea.

87.

88.

Articulationes metatarsophalangeales,
плеснефалангові суглоби
Суглобові
поверхні:
caput ossis metatarsi,
basis phalangis proximalis.
Форма:
еліпсоподібні.
Осі та рухи:
фронтальна - згинання та розгинання
(об’єм 90°),
сагітальна - відведення та приведення.
Зв’язки:
ligamenta collateralia, ligamenta plantaria,
ligamentum metatarsale transversum
profundum.

89.

90.

Articulationes interphalangeales pedis,
міжфалангові суглоби стопи
Суглобові
basis phalangis,
поверхні:
caput phalangis.
Форма:
блокоподібні.
Осі та рухи:
фронтальна - згинання та
розгинання
Зв’язки:
ligamenta collateralia,
ligamenta plantaria.
English     Русский Правила