Європейський суд
Європейський суд з прав людини — організація, створена для контролю та дотриманням прав і свобод людини і громадянина,
До складу  Суду  входять  47  суддів, по  одному  від  кожної  держави — ​​члена.  Суд  розглядає  справи: 1) по  першій
Склад Суду У статті 20 Конвенції визначається кількість суддів Суду, яка відповідає кількості Високих Договірних Сторін
▪ Парламентська асамблея Ради Європи обирає суддів до Європейського суду строком на шість років. Судді можуть бути переобрані.
Європейський суд з прав людини  формувався  протягом  довгого  часу.  Європейська  конвенція про  захист  прав  людини  та
Головна будівля
Дякую за увагу !
310.28K
Категория: ПравоПраво

Європейський суд

1. Європейський суд

Роботу виконала :
Крошка Анастасія

2. Європейський суд з прав людини — організація, створена для контролю та дотриманням прав і свобод людини і громадянина,

закріплених в Європейській
конвенції з прав людини, яка була
ратифікована в 1953 році.

3. До складу  Суду  входять  47  суддів, по  одному  від  кожної  держави — ​​члена.  Суд  розглядає  справи: 1) по  першій

До складу  Суду входять  47  суддів, по 
одному  від кожної держави — ​члена.
 Суд  розглядає справи:
1) по  першій інстанції, подані
 на інститути  Союзу  фізичними
та юридичними  особами .
2) позови,
пов'язані з порушеннями юридичними,
приватними особами та державами —
учасниками рішень і директив Союзу. 

4.

5. Склад Суду У статті 20 Конвенції визначається кількість суддів Суду, яка відповідає кількості Високих Договірних Сторін

Конвенції. Судді, які засідають у Суді у своїй особистій
якості, повинні відповідати таким критеріям:
▪ Судді повинні мати високі моральні якості, а також
мати кваліфікацію, необхідну для призначення на високу
судову посаду, чи бути юристами з визнаним
авторитетом.
▪ Упродовж строку своїх повноважень судді не можуть
займатися ніякою діяльністю, що є «несумісною з їхньою
незалежністю, безсторонністю або вимогами виконання
посадових обов’язків на постійній основі». Усі питання,
які виникають у зв’язку із застосуванням цього пункту,
вирішуються Судом.

6. ▪ Парламентська асамблея Ради Європи обирає суддів до Європейського суду строком на шість років. Судді можуть бути переобрані.

З квітня
2010 року суддею Європейського суду з прав людини
є Ганна Юдківська.
▪ Суддя може бути звільнений з посади, якщо
рішення про його невідповідність встановленим
вимогам буде ухвалена іншими суддями більшістю
у дві третини голосів (стаття 24).

7. Європейський суд з прав людини  формувався  протягом  довгого  часу.  Європейська  конвенція про  захист  прав  людини  та

Європейський суд з прав людини формувався
протягом довгого  часу. Європейська конвенція про
захист  прав  людини  та  основних  свобод  не  тільки
 проголосила  основоположні права людини, а  й
створила  особливий механізм їх захисту .
Взагалі  сам  цей механізм  включав  три  органи,
які несли  відповідальність  за  забезпечення
дотримання зобов'язань, вчасних виконань рішень,
прийнятих  на  себе  державами-учасницями конвенції : 
1) Європейську комісію з прав  людини;
2) Європейський  суд  з  прав людини; 
3) Комітет міністрів  Ради Європи.

8. Головна будівля

9. Дякую за увагу !

English     Русский Правила