Означення конуса.
Круговим конусом називається тіло обмежене кругом – основою конуса, і конічною поверхнею, утвореною відрізками, які з’єднують
Елементи конуса.
Прямий круговий конус.
Всі твірні конуса рівні між собою і складають один кут з основою.
Вписана і описана піраміди.
Вписана і описана піраміди.
Площа бічної поверхні конуса дорівнює половині добутку довжини круга основи на твірну.
Розгортка конуса.
2) Знайдіть висоту конуса, використовуючи означення тангенса кута в прямокутному трикутнику.
Домашнє завдання
1.84M
Категория: МатематикаМатематика

Означення конуса

1. Означення конуса.

2. Круговим конусом називається тіло обмежене кругом – основою конуса, і конічною поверхнею, утвореною відрізками, які з’єднують

точку - вершину конуса, із
всіма точками круга, які обмежують основу конуса.

3. Елементи конуса.

Твірна
Висота
Основа

4. Прямий круговий конус.

Круговий конус
називається
прямим, якщо його
висота попадає в
центр круга.

5. Всі твірні конуса рівні між собою і складають один кут з основою.

SOA SOB
SA SB l
SAO SBO

6.

?
• Чому дорівнює
кут між
твірною і
основою конуса,
якщо відомо
кут між
висотою і
твірною.
650

7.

• Конус можна
отримати,
обертаючи
прямокутний
трикутник навколо
одного із катетів.
При цьому вісь
обертання буде
пряма, яка містить
висоту конуса. Ця
прямая так і
називається – віссю
конуса.

8.

?
• Конус утворено
при обертанні
прямокутного
трикутника
S = 14. Радіус
основи конуса - 4.
Знайдіть висоту
цього конуса.
7

9. Вписана і описана піраміди.

Пірамідою,
вписаною в конус,
називається така
піраміда, основа
якої –
многокутник,
вписаний в основу
конуса, а вершина
співпадає з
вершиною конуса.

10. Вписана і описана піраміди.

Піраміда
називається
описаною навколо
конуса, якщо її
основа – це
многокутник,
описаний навколо
основи конуса, а
вершина співпадає з
вершиною конуса.

11.

?
• Навколо конуса
описана правильна
чотирикутна
піраміда. Радіус
основи і твірна
конуса відомі.
Знайдіть бічне ребро
піраміди.
2√2

12. Площа бічної поверхні конуса дорівнює половині добутку довжини круга основи на твірну.

R – радіус основи конуса,
l – твірна конуса.
Sбіч= π Rl

13.

?
• Нехай конус буде
отримано
обертанням
прямокутного
трикутника з
відомими
катетами.
Знайдіть бічну
поверхню конуса.
20π

14. Розгортка конуса.

Розгортка конуса –
це круговий сектор.
Його можна
розглядати як
разгортку бічної
поверхні вписаної
правильної піраміди,
у якої число бічних
граней
збільшується.

15.

?
• За даними рисунка
визначте, чому
дорівнює кут
розгортки цього
конуса. Відповідь
дайте в градусах.
720

16.

Задача.
Дано: півкруг радіусом R = 8.
Знайти: Н, β ( кут між твірною і основою.)

17.

2 sin
1
sin
2
0
30
0
0
90 60

18. 2) Знайдіть висоту конуса, використовуючи означення тангенса кута в прямокутному трикутнику.

H
tg
R
tg 60 3
0
Н R tg
H 8 3

19. Домашнє завдання

• Розділ 3, § 26 опрацювати;
• № 983, 1001, 1003.
English     Русский Правила