Західно-українські землі в складі австрійської імперіїї наприкінці хviii –у першій половині хiх ст.
План
Політика австрійського уряду щодо українців
ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ
,,Руська трійця”
Повстання під проводом Лук’яна кобилиці
Європейська революція в Австрійській імперії.
Утворення і діяльність Головної руської ради(грр)
Рекомендована Література
929.08K
Категория: ИсторияИстория

Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперіїї наприкінці XVIII – у першій половині XIX століття

1. Західно-українські землі в складі австрійської імперіїї наприкінці хviii –у першій половині хiх ст.

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В
СКЛАДІ
АВСТРІЙСЬКОЇ
ІМПЕРІЇЇ НАПРИКІНЦІ
ХVIII –У ПЕРШІЙ
ПОЛОВИНІ ХIХ СТ.

2. План

ПЛАН
-Адміністративно-територіальний устрій
західно-українських земель.
-Початок національного відродження.
-Діяльність ,,Руської трійці “ .Альманах
,,Русалка Дністровая”
-Західно-українські землі в європейській
революції 1848-1849.
-Діяльність Головної Руської Ради

3.

Галичина
–після
першого
поділу
Польщі.
Буковина
1775 р.
Закарпатт
я ще
наприкінці
ХVII cт.

4. Політика австрійського уряду щодо українців

ПОЛІТИКА АВСТРІЙСЬКОГО УРЯДУ ЩОДО УКРАЇНЦІВ
Марія Терезія (1740р.-1780р.)
Проводить такі реформи:
1)Створення центрального апарату
2) Освітня реформа.Запроваджено німецьку
мову ,окрім Угорщини.
3)Релігійна реформа. Католики,православні,
греко-католики урівняні в своїх правах .
4)Селянська реформа.
Йосип ІІ до 1790р.

5. ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ

У 1816 році –культурно-освітнє товариство грекокатолицьких священників, м . Перемишль.
Очолювали Михайло Левицький та Іван
Могильницький.
Видання книг українською мовою.

6. ,,Руська трійця”

,,РУСЬКА ТРІЙЦЯ”
1833 р.-1837 р.Входили :
Маркіян Шашкевич, Іван
Вагилевич,Яків
Головацький . 1834 р.
складено альманах
,,Зоря” , але цензори його
заборонили . У жовтні
1836 р. було отримано
дозвіл на альманах
,,Русалка Дністрова” ,яка
датувалася 1837 р. ,але
через певний час
накладено заборону .

7. Повстання під проводом Лук’яна кобилиці

ПОВСТАННЯ ПІД ПРОВОДОМ ЛУК’ЯНА
КОБИЛИЦІ
1843-1844,Буковина. Так, як
селяни скаржилися на
утиски поміщиків у державні
установи ,але влада була
бездіяльна ,то 22 громади
відмовились виконувати
панщину ,розгромили
маєтки, оголосили ліси і
пасовища своєю власністю,
вимагали перевести в стан
державних селян. У березні
1844 р. повстання було
придушене урядовими
військами.

8. Європейська революція в Австрійській імперії.

ЄВРОПЕЙСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ В АВСТРІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ.
24 лютого 1848 р. спалахнуло повстання в Парижі.13 березня –
Відень. 18-22 березня у Львові ,Чернівцях ,Ужгороді –масові
народні демонстрації.
Революційний вибух у Львові.
1 листопада 1848р. війська відкрили вогонь по демонстрантах. 2
листопада –повстанці капітулювали.
Скасування панщини в Зх. Україні.
Фердинанд І 17 квітня 1848 р. скасував панщину в Галичині.
Придушення революції.
Франц Йосиф у березні 1849 р. видав нову конституцію.
Наслідки для Зх. України : скасовано панщину ,селяни здобули
громадянські права.

9. Утворення і діяльність Головної руської ради(грр)

УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ГОЛОВНОЇ
РУСЬКОЇ РАДИ(ГРР)
Створено 2 травня 1848 р., Львів .Складалась з 30 членів.Очолили :
Г.Яхимович , згодом М .Куземський. 15 травня 1848 р.ГРР почала
видавати газету ,,Зоря Галицька”,І. Вагилевич .
Діяльність.
Закликали до національного відродження і відновлення
соборності України.
Запровадили навчання українською мовою.
Скликали перший з’їзд української інтелігенції.
Припинила існування у 1851 р.

10. Рекомендована Література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Підручник ,,Історія України 9 клас” ,О.К Струкевич ,
2009 р.
Зовнішнє незалежне оцінювання 2017 ,Історія
України , Пам’ятки архітектури та образотворчого
мистецтва ,обов’язкові для розпізнавання
абітурієнтами ,портрети історичних персоналій ,
Маргарита Більчук ,Оксана Давидова,Георгій
Давидов.
English     Русский Правила