Презентація педагогічного досвіду вчителя німецької мови вищої категорії спеціалізованої школи №16 з поглибленим вивченням англійської
Мета навчального процесу
Способи введення і засвоєння мовленнєвого матеріалу
Перелік відкритих уроків та виховних заходів з німецької мови, проведених у 9-11 класах за 2011-2014 н. р.  
Етапи роботи над засвоєнням мовленнєвого матеріалу I етап - Формування мовленнєвих навичок (етап мовленнєвого зразка)
II етап - Удосконалення мовленнєвих навичок
III етап - Розвиток мовленнєвих вмінь (говоріння, аудіювання, читання, письма)
III етап - Розвиток мовленнєвих вмінь (говоріння, аудіювання, читання, письма)
Виховний захід “Подорож до Німеччини”. Презентація “Deutschland ist eine Reise wert” до “Дня німецької мови”
II етап - Удосконалення мовленнєвих навичок
III етап - Розвиток мовленнєвих вмінь
Кінцевий результат роботи над темою:
Відображення якості знань учнів школи № 16 з німецької мови за 2011-2014 роки
Педагогічне кредо:

Розвиток соціокультурної компетенції на уроках з німецької мови

1. Презентація педагогічного досвіду вчителя німецької мови вищої категорії спеціалізованої школи №16 з поглибленим вивченням англійської

Тема учителя:
“Розвиток
соціокультурної
компетенції на уроках з
німецької мови, які
проводяться для учнів
старшого шкільного
віку”

2. Мета навчального процесу

Сформувати в учнів іншомовну комунікативну компетенцію, яка включає в
себе мовну, мовленнєву, стратегічну та соціокультурну компетенцію
(країнознавчу та лінгвокраїнознавчу).
Сформувати в учнів країнознавчу компетенцію (знання про країну, мова якої
вивчається. Це знання з історії, географії, економіки, державного устрою, про
особливості побуту, традиції та звичаї).
Сформувати в учнів лінгвокраїнознавчу компетенцію (володіння учнями
особливостями мовлення та немовленнєвої поведінки носіїв мови в типових
ситуаціях спілкування).
Навчання учнів спілкуванню іноземною мовою проводити поетапно:
I етап: формування мовленнєвих навичок.
II етап: удосконалення мовленнєвих навичок.
III етап: розвиток мовленнєвих умінь.
Набуття учнями мовних знань та мовленнєвих навичок на рівні, достатньому
для підтримки контактів із зарубіжними ровесниками, та необхідному для
подальшого особистісного розвитку, зокрема професійного.
2

3. Способи введення і засвоєння мовленнєвого матеріалу

Семантизація нової лексики: словесне пояснення значень слів німецькою мовою,
а також природна наочність, картинна наочність, текстова ілюстрація.
Проводити ігри з елементами змагань: хто більше назве речень до поданої теми,
хто дасть більше відповідей на запитання, хто складе більше запитань до
речення тощо.
Використовувати ситуативне введення лексики.
Розвивати здатність до групової форми роботи (для максимального
мовленнєвого навантаження учнів).
Аудіювання - при семантизації нової лексики (навчити учнів сприймати на слух
текст та запитувати додаткову інформацію для кращого розуміння почутого).
Навчати безперекладного читання, розвиваючи змістовну здогадку учнів.
3

4. Перелік відкритих уроків та виховних заходів з німецької мови, проведених у 9-11 класах за 2011-2014 н. р.  

Уроки проводяться на основі навчального матеріалу підручників
з німецької мови для 8, 9, 10 класів автора Басай Н.П.
Розділи:
Історичний розвиток Німеччини – “Deutschland – ein Land mit Geschichte”
Культурне життя Німеччини – “Kulturelles Leben Deutschlands”
Стосунки між людьми – “Menschliche Beziehungen”
Здоровий спосіб життя – “Gesunde Lebensweise”
Молодість – найкраща пора – “Jugendzeit ist die beste Zeit”
Погода, клімат, ландшафти – “Wetter, Klima, Landschaften”
Мистецтво – “Kunst”.
4

5. Етапи роботи над засвоєнням мовленнєвого матеріалу I етап - Формування мовленнєвих навичок (етап мовленнєвого зразка)

1 підетап - формування лексичних
навичок.
Тема уроку 1 : “ Людина. Зовнішній
вигляд людини. Тіло людини”.
Практична мета:
Формувати лексичні навички
говоріння (на першому плані), а
також аудіювання та письма (на
другому плані).
2 підетап - формування
граматичних навичок.
Тема уроку 2 : “Людина. Особистісні
відносини”.
Практична мета:
Формувати граматичні навички
говоріння, аудіювання та письма.
5

6. II етап - Удосконалення мовленнєвих навичок

Тема уроку 3: “Людина. Зовнішній
вигляд та особистість. Перші контакти.
Стосунки між людьми”.
Практична мета:
1. Удосконалювати лексичні навички
говоріння (на першому плані)
2. Удосконалювати граматичні
навички говоріння та письма (на
другому плані).
Тема уроку 4: “Людина. Стосунки
між людьми”.
Практична мета:
1. Удосконалювати навички читання –
письмового виду мовлення.
2. Удосконалювати навички усного
мовлення (аудіювання та говоріння).
Підготовлене мовлення на основі
прочитаного тексту.
6

7. III етап - Розвиток мовленнєвих вмінь (говоріння, аудіювання, читання, письма)

Тема уроку 5: “Стосунки між
людьми. Моя сім'я та я".
Практична мета:
Розвивати уміння говорити (усне
мовлення).
Тема уроку 6: “Стосунки між
людьми. Контакти “ти і я”. Хто я є?"
Практична мета:
1. Розвивати лексичні та граматичні
вміння у говорінні, аудіюванні та
письмі.
5. Робити письмові та усні
повідомлення приватного
характеру.
7

8. III етап - Розвиток мовленнєвих вмінь (говоріння, аудіювання, читання, письма)

Тема уроку 7: “Стосунки між
людьми. Я і мої товариші та друзі.
Дружба”.
Виховний захід
“Дружба.
Справжні друзі. Мій клас”
Практична мета:
1. Розвивати вміння говорити
(усне мовлення – монологічне та
діалогічне).
Практична мета:
Розробляння:
Теми 1: “Стосунки між людьми”, як
логічне продовження роботи, яка
проводилась на попередніх уроках.
Теми 2: “Розвиток соціокультурної
компетенції на уроках з німецької мови”
з метою виховання активної особистості,
підготовленої до участі в діалозі двох
культур (німецької та української).
Реалізація учнівської творчості та
ініціативи.
8

9. Виховний захід “Подорож до Німеччини”. Презентація “Deutschland ist eine Reise wert” до “Дня німецької мови”

Тема уроку - “Віртуальна подорож до
Німеччини ”
Про географічне положення Німеччини та
народонаселення.
Про мальовничі німецькі ландшафти.
Міста Німеччини. Культура Німеччини.
Практична мета:
1.Поглиблення учнями знань з німецької
мови, з історії, географії Німеччини та
ознайомлення їх з культурою та побутом
німецького народу.
9

10. II етап - Удосконалення мовленнєвих навичок

Тема уроку 8 : “Мистецтво.
Альбрехт Дюрер –
знаменитий німецький
художник та графік”
Практична мета
Удосконалювати навички
читання – письмового виду
мовлення.
Удосконалювати навички
усного мовлення (аудіювання
та говоріння). Підготовлене
мовлення на основі
прочитаного тексту.
Презентація за темою
уроку.
10

11. III етап - Розвиток мовленнєвих вмінь

Тема уроку 9: “Погода та клімат. Пори
року. Зміни в природі восени та взимку”
Практична мета:
1. Розвивати лексичні та граматичні
вміння у говорінні, аудіюванні, письмі.
2. Розвивати вміння говорити (усне
мовлення – монологічне та діалогічне).
3. Систематизувати знання учнів за темою
«Ступені порівняння прикметників та
прислівників».
В сферу спілкування згідно названої теми
включені наступні теми:
1. Місяці. Рік.
2. Пори року та погода.
3. Осінь. Зима. Зміни в природі восени та
взимку.
4. Граматичні вправи за темами:
а) Складений іменний присудок.
б) Безособовий займенник.
11

12. Кінцевий результат роботи над темою:

1) Набуття учнями мовних знань та мовленнєвих навичок на рівні,
достатньому для підтримки контактів із зарубіжними ровесниками, та
необхідному для подальшого особистісного розвитку, зокрема професійного.
2) Форми та види роботи:
а) Урок – дискусія за темою…
б) Дидактична гра. Засвоєння предмету методом гри.
3) Виховні заходи за темою…
4) Тестування за темою.
5) Написання твору за темою...
6) Контрольна робота.
Підсумки - визначити, що досягнуто в результаті проробленої роботи по
аудіюванню, говорінню, писанню, засвоєнню нового граматичного
матеріалу).
Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання,
спрямованого на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь
мовлення, яких щойно навчили.
12

13. Відображення якості знань учнів школи № 16 з німецької мови за 2011-2014 роки

Навчальний рік
Клас
Всього учнів в
групі
Бали
“12-10”,
к-ть учнів
2011/2012
8-А
9-А
9-Б
9-В
10-Б
9-А
10-А
10-Б
11-Б
10-А
10-Б
11-А
11-Б
11-А
11-Б
17
17
11
15
20
14
13
13
20
16
13
14
13
15
15
10
8
8
11
15
8
5
8
17
10
6
11
11
11
7
к-ть учнів
7
9
3
4
5
6
8
5
3
6
6
3
2
4
8
15
226
146
79
2012/2013
2013/2014
2014/2015
I семестр
Всього
Загальний
результат
2011/2014 рр.
Бали
“9-7”,
Середній бал
Якість знань, %
9,76
9,94
10,00
9,87
9,95
9,43
9,54
9,61
10,60
9,87
9,08
10,10
9,91
10,33
9,26
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
92,3
100
100
100
100
9,82
99,41
13

14. Педагогічне кредо:

Лиш високий ум не покине
початого…
Діла благородні творяться у
чистій душі.
(І. Франко)
У кожній людині прихована
мудра сила творця…
Треба їй дати волю
розвинутись і розквітнути,
щоб вона збагатила землю
ще більшими чудесами.
(М.Горький)
14
English     Русский Правила