АНТЕНАТАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ПОСЕЩЕНИЕ БЕРЕМЕННОЙ НА ДОМУ На практике это осуществляется редко, но вы должны знать, что во время беременности участковая
ПЕРВИЧНЫЙ ПАТРОНАЖ НОВОРОЖДЕННОГО А вот к этому вопросу подход более серьезный – обычно патронаж новорожденного работники
363.41K
Категория: МедицинаМедицина

Босануға физиопсихопрофилактикалық дайындық қамтиды

1.

Босануға физиопсихопрофилактикалық
дайындық қамтиды:
● жеке әңгімелесулер мен
лекциялар;
● арнайы жаттығумен
топтық сабақтар;
● денсаулықты нығайту үшін
табиғи факторларды (жарық,
ауа, су) қолдану;
● жеке терапияны қолдану.

2.

Жүктілік кезіндегі физио-психопрофилактикалық
мақсаттар:
● ағзаның кедергісін арттыру;
● ағза әрекетінің жаңа шарттарында артқан талаптарға
бейімделу;
● ұрықтың антенатальды қорғауы;
● жүктілікке ақыл-ой қатынасындағы әйелдердің дағдылануы,
физиологиялық процесс ретінде босануды қабылдау;
● босану дағдыларына үйрету.

3.

«Жас ана мектебі» немесе әйелдерді босануға
психопрофилактикалық дайындау сабақтарының
жосапары:
Бірінші сабақ
1.жүкті әйелді босануға дайындаудың мақсаты.
2.емшекпен емізу және оның артқышылықтары а
3. Жаңа туылған нәрестені баптау ерекшеліктері
Екінші сабақ
1.Босанудан кезіндегі әйелдің күшін сақтау әдістері
2. Босанудың бірінші кезеңі

4.

Үшінші сабақ
1. Босану туралы түсінік
2. Жүктілік және босанудың асқынулары
3. Нәрестеге зиянды факторлардың және йод тапшылығынының
әсері
4. Босанғаннан кейінгі заманауи контрацепция
Төртінші сабақ
1. Босанудың екінші және үшінші кезеңі
2.Босанудан кейінгі кезең
Бесінші сабақ
1. ЗАГС – жаңа туған баланың тіркеу мәліметтері
2. Жаңа туған баланың жанұяға және жанұяның балаға
бейімделуі
3. Психо-сексуалді даму

5.

Жүктілерді арнайы «Аналар мектебінде», жолдастарын «Әкелер
мектебінде» ұйымдастырылған демонстрациялық материалдар, көрнекті
құралдар, техникалық заттар және балаларды күтетін жабдықтармен
жүктілер кеңесін жеке гигиена мен болашақ ана болуға үйретеді.
«Аналар мектебіне» қатынасуға жүктіліктің кіші мерзімінен аналарды
қатыстыру керек. Жүктілерге бұған қатысудың маңызды екенін түсіндіру
қажет. Кеңесте дәрісті жүргізудің бағдарламасының айқын ақпараты және
уақыты болуы керек. «Аналар мектебінде» сабақ жүргізуде дәрігердің
тікелей көмекшісі акушерлер мен балаларға қарайтын медбикелер болып
табылады.
Жүктіліктің мерзіміне байланысты 8-10 адамнан топтар түзіледі.
Сабақтар таңертең, ал жұмыс істейтін жүктілер үшін қосымша кешкі
уақытта жүргізіледі.
Жүктілерді босануға дайындау кезінде (33-35 аптадан бастап) оларды
босанумен таныстырып қоймай, босану кезінде озін дұрыс ұстауға және
толғақ кезінде аутотренинг пен өзіне ауырсынуды басатын массаж жасау,
жүктінің ауырсынуды басудағы өзін-өзі сендіруді дамыту және қатайту.

6.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2003 жылғы 14 тамыздағы N 612
бұйрығымен бекітілген «Әйелдер консультациясының, кабинеттерінің қызметін ұйымдастыру
жөніндегі ереже»:
40. Жүкті әйелдерді жеке гигиенаға, сондай-ақ оларды босануға жеке және
психопрофилактикалық дайындау әйелдер консультациясына (кабинетіне) қаралған күннен
басталады.
41. Дене шынықтыру әйелдердің тобына жүргізіледі. Әйелдер консультацияда (кабинетте)
белгілі бір уақыттың ішінде үйде орындауға ұсынылатын арнайы жаттығулар кешенін (бұл
кешенді жаңасымен ауыстырғанға дейін) игереді. Сондай-ақ жүкті әйелдерді ультракүлгін
сәулелеу жүргізіледі. Босануға психопрофилактикалық дайындау жөніндегі топтық сабақтарды
(8-10 адамнан кем емес) жүктіліктің 30-34 аптасында бастау орынды. Жүкті әйелдерді босануға
дене шынықтыру психопрофилактикалық дайындауды учаскелік дәрігер немесе әйелдер
консультациясы (кабинеті) дәрігерлерінің біреуі, арнайы дайындалған акушерка жүргізеді.
42. Әйелдерге "аналар мектебіндегі" сабақ жүктіліктің 15-16 аптасында басталады.
43. Болашақ әкелермен кейбір тақырыптар бойынша (жүкті әйелдің режимі туралы, жүктілік
кезінде тамақтану туралы, баланы күту туралы және басқалар туралы) сабақ өткізу орынды.
44. Жүкті әйелдің әйелдер консультациясының (кабинетінің) дәрігеріне әрбір қаралуы кезінде
келесі тексерулер мен зерттеулердің қосымша мәліметтері картасына белгіленеді.
Жүкті әйелдің жүктілік кезіндегі ағзасында болып жатқан өзгерістердің барлығы ең соңында
босану күйзелісі және қан жоғалту, лактацияға дайындалуы туралы әңгіме өткізу. Осыған
байланысты жүктіліктің бірінші аптасынан бастап міндетті турде сабактар мен жүктілер кеңесіне
бару қажет.

7. АНТЕНАТАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

ЧТО ТАКОЕ АНТЕНАТАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
Антенатальным периодом называют период внутриутробного
развития плода до родов. Как только женщина принимает
решение рожать ребенка, она отправляется в женскую
консультацию и становится на учет. Там открывают карту
беременной, куда вписывают все необходимые сведения и
теперь будущая мама должна посещать врача-гинеколога с
определенной периодичностью (чем ближе к предполагаемой
дате рождения, тем чаще это происходит).
Задача – контролировать состояние женщины и следить за тем,
чтобы беременность протекала нормально. А в случае, если
возникают какие-либо проблемы вовремя принять меры к их
устранению.

8. ПОСЕЩЕНИЕ БЕРЕМЕННОЙ НА ДОМУ На практике это осуществляется редко, но вы должны знать, что во время беременности участковая

медсестра из поликлиники по месту жительства обязана посетить вас дважды. Это
называется дородовый патронаж. Первый проводится в течение 10 дней после того, как
беременная женщина была зарегистрирована в женской консультации и сведения о ней,
соответственно, тут же поступили в детскую поликлинику по месту прописки. Во время первого
посещения патронажная сестра инструктирует беременную женщину в вопросах питания,
режима и быта.
Второй осуществляется в период декретного отпуска беременной, после 32 недель
беременности. Сейчас перед патронажной сестрой стоит задача помочь организовать быт с
учетом потребностей новорожденного, дать ряд советов относительно того как подготовить
грудь к лактации.

9. ПЕРВИЧНЫЙ ПАТРОНАЖ НОВОРОЖДЕННОГО А вот к этому вопросу подход более серьезный – обычно патронаж новорожденного работники

детских поликлиник не игнорируют.
Как только малыша с мамой выписывают домой из роддома,
сведения о выписке из роддома передают в детскую поликлинику,
где старшая медсестра заносит данные в журнал регистрации
новорожденных и передает информацию медсестре по мету
жительства.
Посещение ребенка на дому должно быть осуществлено в течение
первого-второго дня после выписки. Если ребенок «непростой»
(например, недоношенный или имеет врожденные патологии), то
его посещают непосредственно в день выписки. В том случае,
когда малыша выписывают из роддома в выходные дни (что
бывает редко – обычно ждут до понедельника), то в этом случае
нужно ожидать посещение дежурного врача-педиатра.

10.

ОСМОТР РЕБЕНКА
В первую очередь медицинский работник проводит обследование ребенка с
целью оценить его состояние: проверяет состояние пупочной ранки, оценивает
рефлексы, обращает внимание на дыхание ребенка, осматривает большой
родничок, пальпирует животик и т.д. Также важно, чтобы медсестра увидела и
оценила активность сосания и характер вскармливания ребенка, ответила маме
на все интересующие вопросы.
В случае необходимости медицинский работник обучает маму выполнению таких
обязательных ежедневных манипуляций, как купание, умывание и подмывание,
обработка пупка, носика, ушек.
ВОПРОСЫ ПО МАМЕ
Но и у мам часто появляются вопросы, на которые необходимо получить
компетентные и своевременные ответы. Так, один из важных в этом периоде – это
наладить правильное грудное вскармливание, не допустить гипогалактии. Часто
именно от того насколько точными и вовремя полученными будут ответы на эти
важные вопросы сейчас в дальнейшем зависит продолжительность грудного
вскармливания.
Медсестра также дает советы по вопросам питания, усиленного питьевого
режима, рационального режима дня, обучает маму и семью уходу за малышом и
правильному общению с ним.
ВТОРИЧНЫЙ ПАТРОНАЖ НОВОРОЖДЕННОГО
В обязанностях медсестры посетить семью с новорожденным дважды. При этом
если в первый раз медсестра выступает в роли наставницы, то во второй раз она
должна проверить правильность выполнения процедур, после чего семью можно
отпустить в свободное плавание.
English     Русский Правила