ПРОСТИЙ ЧАС (SIMPLE)
536.00K
Категория: Английский языкАнглийский язык

Займенники. Службові частини мови. Транскрипція. Транслітерація

1.

Займенники
Особові
Хто? Що? - Суб'єкт
I–я
we – ми
you – ти, ви
they – вони
he – він
she – вона
it – це

2. ПРОСТИЙ ЧАС (SIMPLE)

3.

Дієслова
правильні
answer - відповідати;
відповідь;
ask - запитувати, просити;
help - допомагати; допомога;
learn – вчити(ся);
like - подобатися; подібний;
live - жити; живий;
open - відкривати; відкритий;
play - грати; гра, п'єса;
start - починати; початок;
use - використовувати;
застосування;
want - хотіти;
work - працювати; робота
неправильні
come (came) - приходити
(прийшов);
do (did) - робити (робив);
go (went) - йти, їхати (йшов,
їхав);
have (has, had) - мати (має,
мав);
read (read) - читати (читав);
see (saw) - бачити (бачив);
speak (spoke) - говорити
(говорив);
teach (taught) - вчити,
викладати
(вчив, викладав)

4.

Займенники
Особові
Хто? Що? - Суб'єкт
Кого? Кому? - Об'єкт
I–я
me – мене, мені
we – ми
us – нас, нам
you – ти, ви
you – тебе, вас, тобі, вам
they – вони
them – їх, їм
he – він
him – його, йому
she – вона
her – її, їй
it – це
it – цього, цьому

5.

Питальні слова
Who – хто
Why – чому, навіщо, для чого
What – що, який
What book - яка книга
What else? - Що ще?
What next? - Що далі?
How – як
How much (незлічувальні) time скільки
How many (злічувальні) books (часу,
книг)
Where – де, куди
Whose – чий
Whose book - чия книга
When – коли
I used a PC.
Did you use a PC?
When did you use a PC?
Whose PC did you use?
What PC did you use?
Who used a PC?
They ask her.
Do they ask her?
What do they ask her?
Why do they ask her?
How many questions do they ask her?
Who asks her?

6.

Прийменники
напрямку
місця
on
на
to
в
in
from
з
в
at
в (присутність у ситуації),
E.g.
біля
I will go to Poland. Але – I will go home (додому).
He came from Kyiv.
She works at school.
We live in Zaporizhzhia.
They play in London.

7.

Registration forms
Adjectives
прикметники
free - безкоштовний,
real - справжній,
case-sensitive чутливий до регістру,
Nouns
іменники
site - сайт,
account - аккаунт,
profile - профіль,
username - ім'я користувача,
forename / first name - ім'я,
surname / last name - прізвище,
email address – адреса електронної пошти,
password - пароль,
birthday - день народження,
school name - назва школи,
school city - місто, в якому знаходиться школа,
job title - посада,
country / ukraine - країна / україна,
setting - налаштування,
template - шаблон,
security – безпека
Verbs
дієслова
log in - авторизуватися,
log out - вийти з (системи),
sign in - увійти в (систему),
sign out - вийти з (системи),
sign up - зареєструватися,
download – завантажити (з),
upload – завантажити (на),
confirm - підтвердити,
repeat - повторити,
type (the characters) - надрукувати
(ввести символи),
register - зареєструватися,
create - створити,
browse - переглядати,
select / choose - вибирати,
submit - відправити,
add - додати,
share - ділитися

8.

9.

Рекомендації щодо транслітерування літерами
української абетки власних назв, поданих
англійською, французькою, німецькою та італійською
мовами. Держпатент України, 2000 р.
http://sips.gov.ua/ua/transliteruvannja.html
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р.
N 55 “Про впорядкування транслітерації українського
алфавіту латиницею”
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п
Англійська транскрипція
http://english-learner.jimdo.com/articles/транскрипцияанглийских-звуков/

10.

Register on these sites:
https://www.blendspace.com
http://www.brainflips.com/
http://www.spiderscribe.net/
http://www.pearltrees.com/

11.

12.

here
there
(тут, сюди) - (там, туди)
Are you here?
I will be there.
He came here.
They were in town.

13.

Займенники
Особові
Хто? Що? - Суб'єкт
Кого? Кому? - Об'єкт
Присвійні
Чий?
I–я
me – мене, мені
my – мій
we – ми
us – нас, нам
our – наш
you – ти, ви
you – тебе, вас, тобі,
вам
your – твій, ваш
they – вони
them – їх, їм
their – їх
he – він
him – його, йому
his – його
she – вона
her – її, їй
her – її
it – це
it – цього, цьому
its - цього

14.

Рід діяльності
Verbs
дієслова
learn
play
use
work
read
speak
teach
provide - надавати, забезпечувати;
build (built) - будувати (будував);
write (wrote) - писати (писав)
Student
(IT) teacher
professional
parent – один з батьків,
other – інше
Nouns
іменники
+ er
learner
player
user
worker
reader
speaker
teacher
provider
builder
writer
What do you do?
What is your profession (job)?
Where do you work?
I am a teacher.
I work as a teacher in a school.
He works as a provider in a company.

15.

Nouns
Іменники
множина
+ (e)s
reader – readers (читач - читачі)
address – addresses (адреса - адреси)
Але:
man – men (людина, чоловік - люди, чоловіки)
woman – women (жінка - жінки)
child – children (дитина - діти)

16.

Determiners
Визначники іменника
Pronoun
Article
Займенник
Артикль
my (his…);
this (…);
some (…);
much (…);
what (…)
----
неозначений
означений
a / an
the
one
один
іменники в
однині
this
этот
іменники в однині та
множині
перед іменниками в:
- однині (незліченні,
власні назви тощо);
- множині (не певні
предмети)

17.

ДРУГЕ ДІЄСЛОВО (що (з)робити?)
to + дієслово
Суб'єкт + 1 дієслово + to + 2 дієслово
E.g.
I like to read. – Я люблю читати.
He liked to read. – Він любив читати.
Я хочу побачити це.
Вони почали вивчати це.
Вона хотіла бути там.
English     Русский Правила