ҲАЙВОНОТ ВА НАБОТОТИ НОДИРИ КИТОБИ СУРХИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Ба Китоби Сурхи Чумхурии Точикистон 222 намуди хайвонот: 9 намуди нармбаданхо, 81 намуди хашарот, 14 намуди мохихо, 31 намуди
ЛЕОПАРДИ НАЗДИОСИЁГИ
ХИРСИ БЎР
БАБРИ БАРФИ
ГЎСФАНДИ КУХИИ БУХОРОӢ
ПАЛАНГИ ТУРОНӢ
СИЛОВСИН
КАФТОР
МИРИ МУШОНИ ТУРКИСТОНӢ
САГОБӢ
ЉАЙРАИ ЊИНДӢ
ХОРМОЊӢ
БЕЛБИНИИ КАЛОНИ АМУДАРЁИ
МЎЙЛАБМОЊИИ ТУРКИСТОНӢ
СИММОЊИИ ШАРЌӢ
ЛАЌЌАЧАИ ТУРКИСТОНӢ
САНГПУШТИ ОСИЁИМИЁНАГӢ
КУБРОИ ОСИЁИМИЁНАГӢ
ГУРГДАНДОНИ КУНДАЛАНГРАХ
НАБОТОТИ НОДИРИ ТОЧИКИСТОН
ЉУРѓотак
СИЯЊГЎШ
14.10M
Категории: БиологияБиология ЭкологияЭкология
Похожие презентации:

Ҳайвонот ва набототи нодири китоби сурхи љумњурии Тољикистон

1. ҲАЙВОНОТ ВА НАБОТОТИ НОДИРИ КИТОБИ СУРХИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

2.

КИТОБИ СУРХњуљљати
байналхалќист,
ки оид ба наботот ва
њайвоноти
муњофизатталаб
маълумоти нињоят
муњим дорад.

3. Ба Китоби Сурхи Чумхурии Точикистон 222 намуди хайвонот: 9 намуди нармбаданхо, 81 намуди хашарот, 14 намуди мохихо, 31 намуди

хазандагон,
43 намуди парандагон ва 44
намуди ширхурон дихил карда
шудааст.

4. ЛЕОПАРДИ НАЗДИОСИЁГИ


5. ХИРСИ БЎР

6. БАБРИ БАРФИ

• Бабри барфи дар
баландихои 2000 то 5200
метр аз сатхи бахр чойгир
шудаанд. Дар марѓзорхои
субалпи ва алпи ,
нишебихои тез, дарахои
чукур, харсангхо,ва
сангтудахо вомехуранд.
Дар худуди Помири
Шарки асосан дар
минтакаи харсангдор
вомехурад.Саршумори
он дар Точикистон
такрибан ба 250 сар
мерасад.

7. ГЎСФАНДИ КУХИИ БУХОРОӢ

Дар экосистемахои
доманакухї,даштї, ки
дар онхо чангалзори
сираки писта,дараю
теппахои нимхамвори
хокӣ, шагал ва
сангреза, дар
баландихои аз 450 то
2500 метр аз сатхи
бахр
вомехеранд.Айни
замон саршумори
умумии он аз 200-220
сар зиёд нест.

8. ПАЛАНГИ ТУРОНӢ

• Мухити зисти паланги
турони чангалзорхо ва
тугайзорхои назди сохилие
буданд,ки ба онхо таъсири
инсон нарасида буд. Дар
Точикистон ин намуди
паланг ба катори
хайвоноти махвгардида
дохил карда шудааст .
Љасади охирини онро
дар мамнуъгохи “Бешаи
палангон “ тобистони
соли 1953 пайдо
карданд.

9. СИЛОВСИН

• Дар минтакахои
чангалзори кухи, дар
арчазорхо ва чангалзори
пахнбарг сукунат
мекунад. Дар кухсори
бечангали Бадахшон ва
Помир низ
вомехуранд.Саршумори
онхо дар солхои 70-ум ба
50-70 расида буд.

10. КАФТОР

Дар анбухи буттаву дарахтони
тугайзори сохили дарёхо ,дар
доманакуххое ,ки набототашон
биёбони ё нимбиёбони, дар
дарахои кухсор вомехуранд. Дар
солхои 70-ум дар Точикистон 20
сар кафтор мавчуд буд.

11. МИРИ МУШОНИ ТУРКИСТОНӢ

• Дар ВМКБ, Ишкошим,
Шугнон,ва Помири Шарки,
дар кад-кади дарёи Панч
вапиряххои Абдукахор дучор
мешаванд. Саршумори онхо
хело кам мебошад.

12. САГОБӢ

• Дар хавзаи дарёхои
Панч, Вахш, Кофарнихон,
Сир, Зарафшон, Варзоб
ва гайрахо пахн
гардидааст. Саршумори
онхо хело кам мебошад.

13. ЉАЙРАИ ЊИНДӢ

• Дар мавзеъхои нохамвор
ва дорои сарчашмахои
обӣ,дар чангалзорхо ва
дарахои серсанг
вомехурад.Саршумори
умумии чайра дар
Точикистон ба 8501300 сар мерасад

14. ХОРМОЊӢ

15. БЕЛБИНИИ КАЛОНИ АМУДАРЁИ

16. МЎЙЛАБМОЊИИ ТУРКИСТОНӢ

17. СИММОЊИИ ШАРЌӢ

18. ЛАЌЌАЧАИ ТУРКИСТОНӢ

19. САНГПУШТИ ОСИЁИМИЁНАГӢ

20. КУБРОИ ОСИЁИМИЁНАГӢ

Дар водии Вахш, Кумсангир,
мамнуъгохи “Бешаи
палангон”, дар
Дангара,Балчувон пахн
шудааст.
Дар Кумсангир дар масофаи
6-8 км аз 3 то 7 намуд
мавчуд аст. Айни замон 1
намуди он мавчуд аст.

21. ГУРГДАНДОНИ КУНДАЛАНГРАХ

22.

ПАРАНДАХОИ
НОДИР
ДУѓдоѓ

23.

ТАЗАРВИ ТОЧИКӢ
ДУЉЉИ КАБУД

24.

ЛАКЛАКИ СИЁХ
ЛАКЛАКИ САФЕД

25. НАБОТОТИ НОДИРИ ТОЧИКИСТОН

ЉАВАК
АМОНКОРА (ГУЛИ
СИТОРАИ ХУНУКАК)

26.

МАЉАЊ
СИЯЊХОРАК

27.

ЛОЛАИ ГУЛОБӢ
ЛОЛАИ ЉАНГАЛӢ

28. ЉУРѓотак

29. СИЯЊГЎШ

• РАСТАНИИ БИСЁРСОЛА.
ГУЛАШ БУНАФШ,НАЙЧАИ
ПОЯАШ ХОКИСТАРРАНГ.
МОХИ ЯНВАР-АПРЕЛ ГУЛ
МЕКУНАД.
• Дар Точикистони Маркази
ва Чануби ва нохияхои
хамшафати Узбекистон
дучор меояд. Дар
Афгонистон низ месабзад.

30.

МАРМАК
СИЧБАХОР
English     Русский Правила