Електронний бізнес як сучасне середовище підприємницької діяльності
1.1. Поняття електронного бізнесу
Поняття електронного бізнесу
Основні властивості електронного бізнесу
Основні властивості електронного бізнесу
1.2. Класифікація бізнес-моделей е-бізнесу. Структура електронного бізнесу
Структура е-бізнесу  
Бізнес-моделі  
Характерні риси електронного бізнесу  
Особливість електронної комерції  
Передові технології  
1.3. Принципи організації електронного бізнесу
Бізнес-моделі  
Специфічні особливості організації е-бізнесу на рівні компанії:  
Специфічні особливості організації е-бізнесу на рівні компанії:  
1.4. Вимоги до менеджера в умовах електронного бізнесу
Вимоги  
Вимоги  
892.50K
Категории: ИнтернетИнтернет БизнесБизнес

Електронний бізнес як сучасне середовище підприємницької діяльності

1. Електронний бізнес як сучасне середовище підприємницької діяльності

Тема 1
1
Електронний бізнес як сучасне
середовище підприємницької
діяльності
1.1. Поняття електронного бізнесу
1.2. Класифікація бізнес-моделей е-бізнесу. Структура
електронного бізнесу.
1.3. Принципи організації електронного бізнесу
1.4. Вимоги до менеджера в умовах електронного
бізнесу

2.

Рекомендована література
2
1. Ивин Л.Н., Куклин В.М. Информационная экономика.
– Харьков. Издательство Кросроуд, 2005. – 436 с.
2. Пушкарь А.И., Грабовский Е.Н., Пономаренко Е.В.
Стратегическое управление развитием электронного
бизнеса и информационных ресурсов предприятия –
Х.: Изд-во ХНЭУ, 2005. – 480 с.
3. Йордон Э. Управление сложными Интернетпроектами. - М: Лори, 2002. -344с.

3.

Вступ
3
Інтенсивний розвиток інформаційних систем і
технологій, розширення сфери застосування
мережі Інтернет обумовили виникнення нової
форми здійснення виробничо-комерційної
діяльності, що одержала назва «електронний
бізнес».

4. 1.1. Поняття електронного бізнесу

5. Поняття електронного бізнесу

5
Під електронним бізнесом (е-бізнесом)
розуміють комерційну діяльність компанії,
яка реалізується за допомогою
впровадження інформаційних технологій
з метою створення інтегрованого
ланцюжка доданої вартості.

6. Основні властивості електронного бізнесу

6
середовищем бізнесу виступає глобальна
мережа Інтернет;
необхідність клієнтоорієнтованого підходу в
комерційній діяльності внаслідок зниження
витрат переходу споживачів від одного
продавця до іншого;
інформація є стратегічним ресурсом, що
забезпечує конкурентну перевагу;

7. Основні властивості електронного бізнесу

7
поділ праці на рівні управлінських функцій за
межами компанії: передача функцій
керування з однієї компанії в кілька інших
компаній;
зміна форм конкуренції;
посилення рівня конкуренції внаслідок
розширення географії здійснення бізнесу.

8. 1.2. Класифікація бізнес-моделей е-бізнесу. Структура електронного бізнесу

9. Структура е-бізнесу  

Структура е-бізнесу
9
Система обміну
інформацією
(електронна
пошта, інтернетпейджинг)
Дистанційне
навчання
Система
інтернетмаркетингу
Система
електронної коммерції
Система
електронних
платежів
Електронний
бізнес
Система глобального
пошуку даних, збору
та використання
знань; корпоративні
інтернетпредставництва
Мобільний
офіс
Інтернетінфраструктура
Система
електронного консалтингу
Дистанційний
банкінг

10. Бізнес-моделі  

Бізнес-моделі
10
Бізнес-моделі
електронного бізнесу
В2В
Міжкорпоративний
бізнес
В2С
Комерційна взаємодія
між компаніями та
клієнтамиприватними особами
(наприклад,
електронні магазини)
Модель
агрегації
Модель
торгового
концентратору
Модель
дошки
оголошень
Модель
аукціонів
Модель
автоматичної
біржи
С2С
Засоби електронної
комерції, які
пов’язують двох
індивідуальних
покупців (наприклад,
онлайнові аукціони)
С2В
Сервіси з
розміщення
резюме та
замов на
працевлаштування

11. Характерні риси електронного бізнесу  

Характерні риси електронного бізнесу
11
Функції
Інформація
про товари й
послуги
Іnternet-витрина
Web-сайт торговця,
традиційного торговця різновид реклами
Одержання й
підтверд-ження
замовлення
Не передбачено
Здійснення
розрахунків
Відправлення
оплаченого
продукту
Не передбачено Не передбачено
Торговельний автомат Розширений Web-сайт Прийом і передача
у структурі
торговця включає
замовлень у службу
традиційного торговця зворотний зв'язок
роботи із клієнтами
Не передбачено Не передбачено
Автоматичний
магазин, автономний
або об'єднаний із
традиційним
торговцем
Каталоги-довідники
При підключенні Тільки при продажі
до електронної інформації
платіжної
системи
Розширений Web-сайт Прийом і передача
торговця зі зворотним замовлень,
зв'язком і
формування заявок на
моніторингом ринку доставку
Розширений доступ
до інформації
Спеціальна
Аукціони
інформація
Інформаційний брокер Каталог надаваної
інформації
Не передбачено
Не передбачено Не передбачено
Участь у торгах
Не передбачено Не передбачено
Прийом і передача
замовлень, формування заявок на
доставку
При підключенні Тільки при продажі
до електронної інформації
платіжної
системи

12. Особливість електронної комерції  

Особливість електронної комерції
12
Важливою особливістю електронна комерція
є сильна залежність від рівня технічного
розвитку компанії, рівня програмного
забезпечення, умов обслуговування її сайтів
і інших служб. Для виходу на передові
позиції таке забезпечення зажадає значних
інвестицій.

13. Передові технології  

Передові технології
13
Технологічно передовими є інтерактивні
технології, що забезпечують ефективний
зворотний зв'язок із клієнтами й партнерами.
Інтерактивні технології передбачають простоту
встановлення контакту із клієнтом, організацію
спілкування в режимі реального часу,
можливість одержати відповідь на задане
питання.

14. 1.3. Принципи організації електронного бізнесу

15. Бізнес-моделі  

Бізнес-моделі
15
Сьогодні стає очевидний і зрозумілим той
глибокий трансформуючий вплив, який
здійснює інформатизація й комп'ютеризація
бізнесу на структуру економіки
підприємства.

16. Специфічні особливості організації е-бізнесу на рівні компанії:  

Специфічні особливості організації е-бізнесу
на рівні компанії:
16
максимізація функціональної сумісності
організації зі своїм бізнес оточенням;
організація ефективних платежів і доставки
товарів і послуг;
трансформація комерційної діяльності
компанії під інтереси й запити споживачів;

17. Специфічні особливості організації е-бізнесу на рівні компанії:  

Специфічні особливості організації е-бізнесу
на рівні компанії:
17
перенесення акценту з матеріальних активів на
такі нематеріальні активи, як люди, ідеї,
технології й стратегії об'єднання й використання
головних інформаційних ресурсів компанії;
придбання здатності постійно міняти структуру
компанії, методи ведення бізнесу, продукцію й
послуги внаслідок необхідності забезпечення
миттєвої інтерактивності як найважливішого
фактору успіху.

18. 1.4. Вимоги до менеджера в умовах електронного бізнесу

19. Вимоги  

Вимоги
19
трансформація комерційної діяльності компанії
під інтереси й запити споживачів;
необхідність засвоєння менеджером двох
ролей: «майстер змін» - лідер в організації,
управлінні й підтримці змін у сфері бізнесу;
«бізнес-стратег» - людина, що здійснює
безпосередній вплив на стратегію розвитку
підприємства, відповідальний за технологічні
аспекти електронної комерції й т.п.

20. Вимоги  

Вимоги
20
формування в членів колективу адекватних
подань про функції інформаційних технологій;
можливість зробити враження на колег своїми
проникливими судженнями про комерцію;
створення сильної управлінської команди,
здатної забезпечити надійність в обслуговуванні
клієнтів;
здатність забезпечити сильну торгівельну марку
компанії в глобальному масштабі.
English     Русский Правила