Тема уроку: Україна в умовах політики «перебудови»
План уроку: 1. Поняття “перебудови” 2. Зміна вищого партійно-державного керівництва 3. Дата початку “перебудови” 4. Причини “перебудови” 5.
1.Поняття “перебудови”
2. Зміна вищого партійно-державного керівництва в СРСР:
Листопад 1982 р. – лютий 1984 р. Генеральний секретар ЦК КПРС Ю.В.Андропов
Лютий 1984 р.- березень 1985 р.- Генеральний секретар ЦК КПРС – Костянтин Черненко
Березень 1985 року - Генеральним секретарем обрано М.С.Горбачова
Керівництво УРСР: перші секретарі ЦК КПУ
Голови Ради Міністрів УРСР:
3. Де і коли прозвучала пропозиція: перебудови? Дивись відповідь на сторінці підручника 203, 2-й абзац
3. Дата початку політики “перебудови”:
4. Причини “перебудови”:
А) Недоліки соціальної сфери в 60-80- х роках:
4. Причина “перебудови”:
Відповідь: економічні проблеми
Проблеми в сільському господарстві
4. Причини “перебудови”
5. Мета політики “перебудови”
6. Періодизація доби перебудови
7. Зміст “перебудови”. Вона розпочалася з “гласності”- відкритості, правдивості в діяльності державних та громадських організацій, участ
8. Чорнобильська катастрофа
Закріплення знань:
2. Поставити фото керівників СРСР в хронологічному порядку
Хто з керував УРСР під час Чорнобильської катастрофи?
Яка з подій була раніше?
1. В чому полягає зміст кризи соціальної політики в УРСР? 2. В чому полягає зміст політики “перебудови”? 3. Яка причина запровадження політик
1.48M
Категории: ЭкономикаЭкономика ПолитикаПолитика

Україна в умовах політики перебудови

1. Тема уроку: Україна в умовах політики «перебудови»

2. План уроку: 1. Поняття “перебудови” 2. Зміна вищого партійно-державного керівництва 3. Дата початку “перебудови” 4. Причини “перебудови” 5.

Мета політики
6. Періодизація
7. Зміст “перебудови”
8. Чорнобильська катастрофа

3. 1.Поняття “перебудови”

• Перебудова – політичний курс КПРС
(Комуністичної партії Радянського Союзу),
розпочатий у 1985 році і спрямований на
оздоровлення суспільно-політичної ,
економічної та ідеологічної сфери життя
• Поліпшення управління господарством
• Оновлення всіх сфер життя, “очищення”
соціалізму від негативних явищ
• (Дивись підручник, стор. 203, 1-й абзац)

4. 2. Зміна вищого партійно-державного керівництва в СРСР:

• Листопад 1982 р.- смерть Генерального секретаря ЦК
КПРС, голови Президії Верховної Ради СРСР –
Леоніда Ілліча Брежнєва
Час перебування на посаді:
• квітень 1966 року—листопад 1982 року

5. Листопад 1982 р. – лютий 1984 р. Генеральний секретар ЦК КПРС Ю.В.Андропов

6. Лютий 1984 р.- березень 1985 р.- Генеральний секретар ЦК КПРС – Костянтин Черненко

Лютий 1984 р.- березень 1985 р.Генеральний секретар ЦК КПРС –
Костянтин Черненко

7. Березень 1985 року - Генеральним секретарем обрано М.С.Горбачова

8. Керівництво УРСР: перші секретарі ЦК КПУ

Щербицький Володимир
Васильович
(травень 1972 — вересень 1989 рр.)
Івашко Володимир
Антонович
(вересень 1989 — 22 червень1990 рр.)

9. Голови Ради Міністрів УРСР:

Ляшко Олександр Павлович
(1972 - 1987)
Масол Віталій Андрійович
(1987 -1990)

10. 3. Де і коли прозвучала пропозиція: перебудови? Дивись відповідь на сторінці підручника 203, 2-й абзац

11. 3. Дата початку політики “перебудови”:

Квітень1985 року

12. 4. Причини “перебудови”:

А)Соціально-економічна криза,
яка полягала в: (робота з підручникомповторюємо § 19- проблеми соціальної сфери)

13. А) Недоліки соціальної сфери в 60-80- х роках:


Урбанізація
Загроза депопуляції
Зменшення кількості сільського населення
Збільшення – інтелігенції
Провідна роль номенклатури
Зменшення кількості українців
У 60 містах відсутня каналізація
Низька технічна оснащеність медицини
Дефіцит товарів
Рівень споживання на одну особу- 60 місце в Європі
Диспропорція: грошей більше ніж товарів
Дефіцит товарів
Зниження престижу освіти
Організована злочинність

14. 4. Причина “перебудови”:

• А) Економічні проблеми 60 -80-х років: (робота з
підручникомповторюємо § 17-18, пункт 3, стор.161- проблеми в
економіці УРСР)
• Проблеми в сільському господарстві- стор.164

15. Відповідь: економічні проблеми

• Від України вимагали розширеного видобутку вугілля, руд,
виробництва металів, тощо, а вони вичерпувалися
• Диспропорція в товарах групи “А” та “Б”
• Територія УРСР перевантажена великою кількістю
підприємств (більшість –шкідливі: металургія, хімія,
атомна енергетика)
• Занепад важливих галузей індустрії
• Використання застарілих технологій, старіння фондів
• Більша частина виробничих потужностей задіяна у
військово-промисловому комплексі (80 % машинобудівних
заводів)
• Якість продукції залишалася низькою

16. Проблеми в сільському господарстві

• Колгоспно-радгоспна система
господарювання(збитковість колгоспів)
• Зниження цін на сільськогосподарську продукцію,
завищення на промислові товари
• Низький рівень оплати праці на селі
• Незадовільні побутові умови селян
• Міграція молоді із села до міста
• Великі втрати сільськогосподарської продукції
через відсутність та недосконалість системи
переробки та збереження
• Зміцнення командної системи та контролю над

17. 4. Причини “перебудови”

Б) Політична криза полягала в:
• Утопічних планах партійного керівництва
З 1967 року – побудувати “розвинутий соціалізм”
з 1971 року - комунізму та випередити США за
економічними показниками
• Засилля командно-адміністративної системи, відсутність
демократії
• Порушення прав людей
• Поява нового “культу особи” та неосталінізму
• Монополія КПРС
• Обмеження прав союзних республік
• Існування принципу “колективного керівництва”

18. 5. Мета політики “перебудови”

• В економіці - перейти від екстенсивних методів
господарювання до інтенсивних
• У зовнішній політиці- зупинка “холодної війни”
• У внутрішіній політиці –демократизація суспільного
життя
• В соціальній сфері – поліпшення матеріального добробуту
людей
• В ідеології – ліквідація цензури

19. 6. Періодизація доби перебудови

• 1. 1985 -1986 рр. - курс на “прискорення”
• 2. 1987 -1988 рр. – спроби реформ у промисловості,
“Перебудова згори”
• 3. 1989 – 1991 рр. – “Перебудова знизу”, падіння
авторитету Комуністичної партії, кінець її політичної
монополії, утворення нових партій, активізація народних
мас

20. 7. Зміст “перебудови”. Вона розпочалася з “гласності”- відкритості, правдивості в діяльності державних та громадських організацій, участ

7. Зміст “перебудови”.
Вона розпочалася з “гласності”- відкритості,
правдивості в діяльності державних та
громадських організацій, участі населення у
вирішенні найважливіших проблем в країні
1) травень 1985 р. - постанова про подолання пияцтва та алкоголізму (її
виконання та наслідки читаємо підручник)
2) травень 1986 р. – боротьба з нетрудовими доходами (зміст в
підручнику)
3) запровадження політики “прискорення”. Це – підвищення темпів
економічного зростання, інтенсивного виробництва на основі науковотехнічного прогресу, перебудови економіки, підвищення продуктивності
праці у 2, 5 раза, збільшення промислового потенціалу у 2 раза
4) науково-технічний прогрес- (зміст в підручнику)
5) XXVII з’їзд КПРС 1986 р.затвердив “Основні напрямки…розвитку СРСР до
2000 року
6) Зміст Продовольчої програми (дивись підручник)
7) Постанова партії про перебудову та кадрову політику- січень1987 року

21. 8. Чорнобильська катастрофа

• Робота з текстом підручника за планом:
• - дата
• - причини (головна- низька якість проектування,
пасивність керівництва УРСР)
• - зміст
• - наслідки

22. Закріплення знань:

1. Назвати керівників СРСР та УРСР 6080 –х років

23. 2. Поставити фото керівників СРСР в хронологічному порядку

24. Хто з керував УРСР під час Чорнобильської катастрофи?

25. Яка з подій була раніше?

• Чорнобильська катастрофа
• Початок правління К. Черненка
• Початок політики “ перебудови”

26. 1. В чому полягає зміст кризи соціальної політики в УРСР? 2. В чому полягає зміст політики “перебудови”? 3. Яка причина запровадження політик

1. В чому полягає зміст кризи соціальної
політики в УРСР?
2. В чому полягає зміст політики “перебудови”?
3. Яка причина запровадження політики
“перебудови”?
4. Назвати причини та наслідки
Чорнобильської катастрофи
English     Русский Правила