“Удосконалення технології виробництва свинини в умовах ТОВ “Ковпаківець-Агро” Котелевського району, Полтавської області”
Мета і завдання роботи:
Таблиця 1. Наявність поголів’я тварин в господарстві
Таблиця 1. Раціони відгодівлі свиней в господарстві
Таблиця 3. Економічна оцінка відгодівлі свиней в господарстві
Висновки
Пропозиції
Доповідь закінчено! Дякую за увагу.
355.50K
Категория: ПромышленностьПромышленность

Удосконалення технології виробництва свинини в умовах ТОВ “Ковпаківець-Агро”

1. “Удосконалення технології виробництва свинини в умовах ТОВ “Ковпаківець-Агро” Котелевського району, Полтавської області”

“Удосконалення технології виробництва
свинини в умовах ТОВ “КовпаківецьАгро” Котелевського району,
Полтавської області”
Виконав: здобувач вищої освіти 1курсу, 1
групи
спеціальності 7.09010201 “ТВППТ”
заочного відділення
Дрижирук Б.С.
Керівник: канд. с.-г. наук Коробка А.В.

2. Мета і завдання роботи:

Метою роботи є вивчення та удосконалення технології виробництва
свинини шляхом використання в годівлі свиней білково-вітамінномінеральної добавки «Інтер Мікс» виробництва ТОВ «Інтерагротех».
Для реалізації поставленої мети в завдання роботи входило:
проаналізувати раціони годівлі різних статево вікових груп свиней,
склад та поживність відповідних раціонів;
проаналізувати технологію вігодівлі свиней в господарстві;
дати економічну оцінку використання білково-вітамінно-мінеральної
добавки «Інтер Мікс» в годівлі свиней.
зробити об’єктивні висновки;
дати практичні рекомендації, спрямовані на підвищення економічної
ефективності виробництва свинини;
провести екологічну експертизу свино-товарної ферми;
проаналізувати стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в
господарстві.

3. Таблиця 1. Наявність поголів’я тварин в господарстві

Види
сільськогосподарських
2013 рік
2014 рік
2015 рік
голів
%
голів
%
голів
%
1790
100
1986
100
2098
100
88
4,9
100
5,1
100
4,8
свиноматок перевіряючих
38
2,1
50
2,5
52
2,5
ремонтний молодняк
296
16,5
326
16,4
360
17,2
поросята 1-2 міс.
314
17,5
370
18,6
360
17,2
поросята 2-4 міс.
350
19,6
380
19,1
404
19,2
відгодівля
704
39,4
760
38,3
822
39,1
тварин
Свині: всього
в т. ч. свиноматок
основних

4. Таблиця 1. Раціони відгодівлі свиней в господарстві

Компоненти
Компоненти
Ячмінь, кг
Показники
Існуюча технологія
Удосконалена
технологія
1,9
1,9
Кукурудза, кг
0,6
0,6
Пшениця, кг
0,5
0,32
Горох, кг
0,3
-
Шрот соняшника, кг
0,2
-
Крейда, г
50
-
Кормовий фосфат, г
Сіль, г
БВМД «Інтер Мікс»,
кг
11
-
20
-
0,76

5. Таблиця 3. Економічна оцінка відгодівлі свиней в господарстві

Показники
Існуюча технологія
Удосконалена технологія
Поголів’я молодняка свиней на відгодівлі,
гол
Жива маса тварин при постановці на
відгодівлю, ц
Середньодобовий приріст, г
411
411
172,6
172,6
620
700
Валовий приріст тварин на відгодівлі, ц
320,6
382,2
Реалізаційна ціна 1 ц живої маси
відгодованих тварин, грн
Виручка від реалізації, грн
2700
2700
1331640
1503360
Податки та інші витрати господарства (15%)
199746
225504
Прибуток за продукцію, грн.
1131894
1277856
Чистий прибуток, грн
168613,3
260690
17,5
25,6
Рентабельність виробництва, %

6. Висновки


1. Серед факторів, що визначають продуктивність тварин, рівень і
обсяг виробництва тваринницької продукції, вирішальне значення має
повне і безперебійне забезпечення тваринництва повноцінними
кормами.
2. Використання встановлених норм годівлі свиней у господарстві дає
можливість організувати годівлю на науковій основі та здійснювати
контроль за одержанням продукції і витрачанням кормів.
3. Застосування білково-вітамінно-мінеральних добавок в оптимальних
дозах у раціонах свиней являється ефективним та економічно
вигідним. Вони підвищують ферментативний фон травного тракту, що
призводить до високого рівня засвоєння поживних речовин корму, в
наслідок цього, в травній системі утворюється більш висока
концентрація продуктів, призначених для всмоктування тканинами
організму. Цим і пояснюється позитивна дія кормових добавок на
результати годівлі свиней.
4. Рентабельність виробництва свинини складає в існуючій технології
17,5 %, в удосконаленій технології – 25,6 % при реалізаційній ціні 1 ц
свинини – 2700 грн.

7. Пропозиції

• 1. Показники поживності кормів потрібно регулювати
у раціонах відповідно до потреб тварин за існуючими
нормами, стосовно до типів годівлі та структури
кормових раціонів, враховуючи хімічний склад і
поживну цінність кормів.
• 2. Використовувати в годівлі свиней білкововітамінно-мінеральну
добавку
«Інтер
Мікс»
виробництва ТОВ «Інтерагротех».

8. Доповідь закінчено! Дякую за увагу.

English     Русский Правила