Мета технології розвитку критичного мислення:
Критичне мислення
Критичне мислення-це процес обмірковування власних думок та причин виникнення певної точки зору, що передбачає послідовний ланцюжок опер
Рівні мислення
Етапи критичного мислення «ВИКЛИК-ОСМИСЛЕННЯ-РОЗДУМИ»
Структура уроку з використанням технології критичного мислення
Використання методичних стратегій на різних етапах уроку
Читання з позначками
Читання з передбаченням
Метод “Спрямоване читання (слухання) і міркування”
Метод “Карта персонажів”
Карта персонажів за твором Д.Дефо “Робінзон Крузо”
Метод “Щоденник подвійних записів”
Метод “Драматичні ролі”
Метод “Читання (узагальнення) в парах”
Метод “Інсценізація для інтерпретування твору”
Метод “РОФТ” (письмова діяльність)
Таблиця “РОФТ” за твором Д.Дефо “Робінзон Крузо”
Твір – п’ятихвилинка
Метод “Семантична карта”
Метод “Павутинка дискусії”
Література
562.59K
Категория: ПедагогикаПедагогика
Похожие презентации:

Технологія розвитку критичного мислення школярів на уроках зарубіжної літератури

1.

Використання технології
розвитку критичного мислення школярів
на уроках зарубіжної літератури

2.

Необхідність у навиках
критичного мислення
Світ дуже швидко змінюється, тому треба:
Вміти орієнтуватися у великому потоці інформації та знаходити
необхідне;
Вміти осмислити, впорядкувати та використати (застосувати)
отриману інформацію.
Наше завдання, як педагогів, полягає в тому, щоб дати дітям
навички й вміння мислити критично для вирішення проблем і
прийняття рішень

3. Мета технології розвитку критичного мислення:

Формувати власну точку зору
Впевнено вести дискусію
Приймати виважені рішення
Самостійно здобувати знання
Відкрито спілкуватися
Логічно мислити та аргументувати

4. Критичне мислення

уміння урівноважувати у своїй свідомості різні точки зору;
уміння піддавати ідею м'якому скепсису;
об'єднання активного й інтерактивного процесу;
перевірка окремих ідей на можливість їх використання;
моделювання систем доказів, на основі яких базуються різні
точки зору в разі;
переоцінка та переосмислення понять та інформації;
здатність знайти необхідну інформацію та використовувати
її самостійно під час прийняття рішення.

5. Критичне мислення-це процес обмірковування власних думок та причин виникнення певної точки зору, що передбачає послідовний ланцюжок опер

Критичне мислення-це
процес обмірковування власних думок та причин
виникнення певної точки зору, що передбачає
послідовний ланцюжок операцій мислення
Для
чого?
Чому?
Що?
Як?

6. Рівні мислення

Творчість
Оцінювання
Аналіз
Застосування
Розуміння
Запам'ятовування

7. Етапи критичного мислення «ВИКЛИК-ОСМИСЛЕННЯ-РОЗДУМИ»

8. Структура уроку з використанням технології критичного мислення

1.
Актуалізація
(передбачення)
2.
3.
Побудова знань
Консолідація
(усвідомлення)
(рефлексія)

9.

Мета І фази
(актуалізація)
Мета ІІ фази
(усвідомлення змісту)
Мета ІІІ фази
(рефлексія)
• Оживити наявні
знання.
• Порівняти очікування
учнів з тим, що
вивчається.
• Узагальнити основні
ідеї.
• Оцінити рівень
знань.
• Виявити основні
моменти.
• Обмінятися
думками.
• Визначити мету
навчання.
• Зробити узагальнення • Виявити особисте
і висновки.
ставлення.
• Зосередити увагу на
темі.
• Поєднати зміст
матеріалу з
особистим досвідом
учнів.
• Представити
контекст для
розуміння нового
матеріалу.
• Поставити проблемне • Оцінити процес
питання.
навчання.
• Перевірити ці ідеї на
практиці.

10. Використання методичних стратегій на різних етапах уроку

Евокація
Осмислення
мозкова атака;
ЗХД;
«семантична карта»;
читання з
передбаченням
(припущення на
основі
запропонованих
слів);
гронування
(асоціативний кущ);
кубування;
порушення
послідовності.
«читання з
маркуванням
тексту»;
«читання в парах»;
«спрямоване
читання»;
«подвійний
щоденник»;
«драматичні ролі»;
«взаємне навчання»;
«Кола Вена»;
«Джигсоу».
Рефлексія
«Павутинка
дискусії»;
«РОФТ»;
«ЗХД»;
«Твірпʼятихвилинка»;
сенкан;
есе;
мікрофон;
«Ракурс вирішує
все».

11. Читання з позначками

Знайома інформація
(я це вже знав)
Нова інформація для мене
(це для мене нове)
Суперечлива інформація
(я думав інакше)
Недостатня інформація
(про це хотілося б дізнатися більше)

12. Читання з передбаченням

! Використовується перед першим читанням тексту
Учитель вибирає з тексту, що має вивчатися,
8 – 10 ключових слів і пропонує учням
самостійно (або в парах) скласти оповідання,
у якому використати дані слова

13. Метод “Спрямоване читання (слухання) і міркування”

Алгоритм дій:
• Розбити текст на такі частини, щоб простежувалася основна лінія
дії
• Учні мовчки читають (слухають читання вчителя), зупиняючись
на вказаних учителем місцях
• Учні відповідають на запитання на розуміння тексту,
прогнозують подальший розвиток подій
• Обговорення відповідей на запитання усім класом
• Учні роблять припущення щодо подальшого розвитку подій з
персонажами; створення “Карти персонажів”

14. Метод “Карта персонажів”

• Учні об’єднуються в пари
• Обирають двох персонажів твору
• У відповідну комірку вписують імена персонажів
• У кола вписують характеристики даного персонажа
• У прямокутники вписують докази за текстом
розповіді

15. Карта персонажів за твором Д.Дефо “Робінзон Крузо”

Робінзон
звик до
цивілізації
вміє
пристосову
ватися
П’ятниця
“дитя
природи”
довірливий
працелюбний
Висновок:
1.
2.
3.
відданий
Висновок:
1.
2.
3.

16. Метод “Щоденник подвійних записів”

Алгоритм дій:
• Учні ділять сторінку зошита навпіл
• Під час читання заповнюють таблицю: зліва – що саме
(персонаж, момент дії...) вразило, справа – чому вразило (які
думки викликало, які запитання виникли...)
• Учні читають та занотовують
• Учні діляться своїми коментарями
• Порівнюються результати роботи (що співпадає, що
відрізняється...)

17. Метод “Драматичні ролі”

! Використовується під час аналізу твору; допомагає учням
подивитися на історію з точки зору різних героїв
• Існує три ролі і один об’єкт:
-
протагоніст (головний герой) – особа, яка спрямовує історію;
мета – об’єкт чи умова, якої прагне чи потребує головний герой;
суперник - умова чи особа, яка протистоїть героєві у його
прагненні досягти мети;
помічник – особа чи якість, яка допомагає героєві досягти
мети

18. Метод “Читання (узагальнення) в парах”

! Ефективний, коли текст складний для розуміння або
перевантажений фактичним матеріалом
Доповідач:
- Читає текст першого абзацу вголос
- Узагальнює зміст (своїми словами передає основну ідею)
Респондент:
- Уважно слухає доповідача;
- Задає доповідачу два запитання, які прояснюють зміст
прослуханого тексту
! Під час подальшої роботи міняються ролями

19. Метод “Інсценізація для інтерпретування твору”

! Використовується на етапі першого прочитання твору
Занурення учнів у твір;
Вибір критичного моменту для драматизації;
Розбір частин обраного моменту;
Програвання певної сцени;
Допомога вчителя “акторам”;
Рефлексія

20. Метод “РОФТ” (письмова діяльність)

Алгоритм дій:
• Розподіл ролей, що пов’язані зі змістом уроку (герой, письменник,
персонаж твору, явище природи...)
• Вибір отримувача для свого повідомлення
• Вибір форми, яка відповідає їхній ролі, отримувачу і темі
• Оприлюднення повідомлень (читання, оголошення , обговорення в
малій групі, публікації у газеті, лист...)

21. Таблиця “РОФТ” за твором Д.Дефо “Робінзон Крузо”

Роль
Отримувач
Формат
Тема
(хто пише)
(аудиторія)
(у якій формі)
(про що це)
П’ятниця
Аборигенисоплемінники
Послання
(звернення)
Канібалізм –
це злочин
проти
людства

22.

Метод ЗХД:
“знаю – хочу дізнатися - дізнався”
+
?
-
Що я знаю з
даної теми
Про що хочу
дізнатися
Про що дізнався

23. Твір – п’ятихвилинка

Твір без дотримання граматичних та
стилістичних правил, у якому
швидко
фіксуються думки щодо
розглянутого на уроці матеріалу

24. Метод “Семантична карта”

• Учні читають твір мовчки
• Учитель обирає будь-який термін із твору
• Учні діляться своїми знаннями щодо обраного
терміну
• Протягом трьох хвилин учитель збирає
інформацію, організовує та записує ідеї у вигляді
“семантичної карти”

25. Метод “Павутинка дискусії”

! Взаємодія відбувається у парах і в групах із чотирьох учнів
Алгоритм дій:
• Учитель готує бінарне запитання (передбачає дві відповіді: “так” або
“ні”)
• Учні продумують аргументацію та пишуть по три причини на
підтримку обох сторін у дискусії
• Створюють таблицю “павутинка дискусії”: “так“ – аргументи; “ні” –
аргументи; висновок
• Кожна пара об’єднується з іншою парою та розглядають відповіді,
доповнюють свої таблиці
• Учні обговорюють отримані результати та роблять висновки, які
записують у комірку “Висновок” таблиці
• Якщо групи зайняли різні позиції із суперечливого питання,
пропонується провести дискусію

26. Література

1. Розвиток критичного мислення в університеті Монтклер [Текст] //
Управління школою. – 2005. – № 25. – С. 18-31.
2. Бащенко, М. Методика критичного мислення як засіб створення
ситуації активно участі учнів у навчанні [Текст] : матеріали до
уроків за творчістю Е.Хемінгуея / М. Бащенко // Всесвітня
література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 6. –
С. 38-40.
3. Бєлкіна, О. В. Критичне мислення учнів початкових класів
[Текст] / О. В. Бєлкіна // Практична психологія та соціальна робота.
– 2005. – № 5. – С. 37-44.
4. Бєлкіна-Ковальчук, О. В. Формування критичного мислення
учнів початкових класів у процесі навчання [Текст] : Автореф. дис.
... канд. пед. наук: Спец. 13.00.09 - теорія навчання / О. В. БєлкінаКовальчук ; Волинський держ. ун-т ім. Л.Українки. – Луцьк, 2006. –
21 с.
5. Буряк, В. Формування у студентів критичного стилю мислення
[Текст] / В. Буряк // Вища школа. – 2007. – № 3. – С. 21-30. –
Проблеми педагогіки.

27.

16. Івашина, Н. В. Формування в учнів навичок критичного мислення
[Текст] : [урок хімії] / Н. В. Івашина // Хімія. – 2007. – № 23. – С. 2-8.
17. Києнко- Романюк Л. Зарубіжна і національна практика розвитку
критичного мислення в учнів і студентів [Текст] / Романюк Л. Києнко- //
Вища освіта України. – 2004. – № 4. – С. 109-113.
18. Києнко-Романюк, Л. Розвиток критичного мислення в учнів і
студентів: теорія і практика [Текст] / Л. Києнко-Романюк // Рідна школа. –
2006. – № 7. – С. 13-15.
19. Климова, В. За методикою критичного мислення [Текст] : матеріали до
вивчення роману М.Булгакова "Майстер і Маргарита" / В. Климова //
Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – №
6. – С. 35-38.
20. Ковальова, В. І. Формування творчих та пізнавальних здібностей
учнів з використанням технології розвитку критичного мислення :
компетентнісно орієнтована освіта [Текст] / В. І. Ковальова // Початкове
навчання та виховання. – 2009. – № 16-18. – С. 49-53. – Досвід роботи.

28.

21. Ласкожевская, Е. В. Технология развития критического
мышления младших школьников [Текст] / Е. В. Ласкожевская //
Начальная школа. – 2007. – № 6. – С. 68-70.
22. Макаренко, В. М. Технологія формування та розвитку
критичного мислення [Текст] / В. М. Макаренко // Математика в
школах України. – 2007. – № 26. – С. 2-10. – Методика та пошук.
23. Матвієць, С. Розвиток критичного мислення в контексті
компетентнісно орієнтованого навчання [Текст] / С. Матвієць //
Історія України. Шкільний світ. – 2009. – № 10. – С. 10-13.
24. Мірошко, О. І. Цикл уроків читання в 3 класі з використанням
методичної системи розвитку критичного мислення [Текст] / О. І.
Мірошко // Початкове навчання та виховання. – 2006. – № 34. – С. 1115. – Моя методика.
25. Міщенко, Т. Розвиток критичного мислення у процесі вивчення
художніх творів [Текст] / Т. Міщенко // Зарубіжна література.
Шкільний світ. – 2008. – № 45-48. – С. 58-60. – Спецвипуск: перлини
Всеукр. конкурсу "Учитель року-2008".
English     Русский Правила