Навіщо сплачуються податки: очікування держави та платників податків
Зміст
Для того щоб розібратися в цьому питанні треба з'ясувати що таке податки:
Сутність податків
Класифікація податків:
Податки виконують такі функції: 
Податкова система
Податки з боку Законодавства
Покарання за несплату податків
Що буде коли люди не будуть сплачувати податки?
Так навіщо платити податки?
Для чого ми сплачуємо податки?
Висновок
Джерела:
25.88M
Категория: ФинансыФинансы

Навіщо сплачуються податки: очікування держави та платників податкі

1. Навіщо сплачуються податки: очікування держави та платників податків

2. Зміст

Епіграф………………………………………………………………………….3
Що таке податки?...........................................................4
Сутність податків ………………………………………………….……..5
Класифікація податків……………………………………………......6-9
Податки виконують такі функції:………………………………..10
Основні елементи податку…………………………………..........11
Податкова система ……………………………………………………...12
Податки з боку законодавства........................................13
Покарання за несплату …………………………..………………..….14
Що буде коли люди не будуть сплачувати податки?…..15
Так навіщо платити податки? ………………………………………16
Для чого ми сплачуємо податки? ………………………………..17
Висновок……………………………………………………………………....18
Джерела………………………………………………………………………..19

3.

«Податки- це красна ціна, яку
ми сплачуємо за можливість
жити у цивілізованому
суспільстві» - так говорив Олівер
Уэндли Холмс - Старший.

4. Для того щоб розібратися в цьому питанні треба з'ясувати що таке податки:

Це обов'язковий, індивідуально
безоплатний платіж, що стягується
органами державної влади різних рівнів з
юридичних осіб та фізичних осіб з метою
фінансового забезпечення діяльності
держави й (або) муніципальних утворень.

5. Сутність податків

П
о
д
а
т
к
и
Частина доходів громадян і
підприємств
Мають обовязковий характер
Сплата здійснюється періодично
Платежі на користь держави
Визначаються законом

6. Класифікація податків:

За сферою поширення
Загальнодержавні
Ці податки встановлюються
вищими органами влади, їх
стягнення є обовязковим на
всій території країни
Місцеві
Це податки та збори, які
встановлюються органами
місцевого самоврядування
відповідно до законодавства

7.

За способом стягнення
Розкладні
Встановлюються в загальній
сумі відповідно до потреб в
доходах, а потім цю суму
розкладають (розподіляють) по
окремих територіальних
одиницях або платниках.
Окладні
Передбачають установлення
спочатку ставок для всіх платників,
а відтак розмір податку для
кожного платника залежить від
розмірів його бази оподаткування.

8.

За формою оподаткування
Прямі
Встановлюються безпосередньо
щодо платників, їх розмір прямо
залежить від масштабів об’єкта
оподаткування.
Непрямі
Встановлюються в цінах товарів і
послуг, а їх розмір для окремого
платника прямо не залежить від
його доходів.

9.

За об'єктом
На доходи
Це податки на доходи
юридичних і фізичних
осіб за відповідними
ставками (податок на
прибуток, податок на
доходи фізичних осіб)
На споживання
Це податки, які сплачуються
кінцевими споживачами в
цінах придбаної продукції
(акцизний збір, митні збори,
податок на додану вартість)
На майно
Це податки, об'єктом
оподаткування для яких є
певне майно юридичних чи
фізичних осіб (податок на
нерухомість , податок з
власників транспортних
засобів)

10. Податки виконують такі функції: 

Податки виконують такі
функції:
Фіскальну - пов'язану з формуванням джерел
державних видатків;
Розподільчу - перерозподіл доходів юридичних і
фізичних осіб відповідно до прийнятих у суспільстві
критеріїв доцільності і соціальної справедливості;
Регулюючу - регулювання особистих, колективних,
суспільних інтересів, а також взаємовідносин
держави з різними секторами виробництва.

11.

Основні елементи податку
Суб`єкт
податку
Особа, на яку
законом
покладено
обов'язок
сплачувати
податки.
Об'єкт
податку
Ставка
податку
Дохід, продукція
або майно, з якого
нараховується
податок (заробітна
плата, прибуток,
цінні папери).
Розмір податку,
який припадає на
одиницю
оподаткування
(грошова одиниця
доходу, одиниця
земельної площі і
тощо)
Податкова
пільга
Це повне або
часткове
звільнення від
сплати податків

12. Податкова система

Податкова система з'явилася разом з державою.
Існування держави тісно пов'язане з податками, оскільки
без них вона не може функціонувати. Необхідність сплати
закріплена законодавчо. Для успішної роботи уряд будьякої країни має певний запас грошових коштів які
надходять в скарбницю у вигляді податків з громадян.

13. Податки з боку Законодавства

Податковий кодекс України регулює відносини, що
виникають у сфері податків і зборів, зокрема, визначає
вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в
Україні, та порядок їх адміністрування, платників
податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію
контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх
посадових осіб під час здійснення податкового
контролю, а також відповідальність за порушення
податкового законодавства.

14. Покарання за несплату податків

Одним з найпоширеніших економічних злочинів, за яке
порушникові загрожує серйозна міра покарання, є ухилення або
несвоєчасна сплата податків. Причому це стосується будь-якого виду
платежу, який надходить до державного бюджету:
• податок на майно;
• транспортний платіж;
• податок від продажу квартири і тощо.
Нести відповідальність за таке порушення будуть як фізична особа,
так і різні компанії та організації, про що говорить Податковий
кодекс України. Податкова інспекція за економічний злочин вправі
накласти на штрафника такі види санкцій:
• недоїмку;
• штраф у певному розмірі;
• пеню.

15. Що буде коли люди не будуть сплачувати податки?

Якщо громадяни перестануть платити податки,
то держава не буде отримувати достатньої
кількості грошей. Це може привести до
погіршення рівня життя, нестачі грошей для
відновлення інфраструктури. У майбутньому
держава может об'явити дефолт.

16. Так навіщо платити податки?

Гроші, зібрані з платників податків, повинні витрачатися
на підтримку соціальних служб, що в інтересах кожного
громадянина країни. Зокрема, суми грошей отримані з
тих чи інших податків, перераховуються на
удосконалення спеціальних служб («Швидка допомога»,
поліція, пожежна охорона), шкіл, лікувальних установ,
будівництво доріг і на оборону (утримання армії,
військово-морського і військово-повітряного флоту ).
Розмір податків у різних країнах буває неоднаковим, він
залежить від величини державних витрат на ці цілі .
Cаме тому потрібно сплачувати податки.

17. Для чого ми сплачуємо податки?

Натисніть

18. Висновок

У кожної держави свої потреби. Для їх задоволення вона
має надію на те, що всі будуть сплачувати податки. Якщо
всі будуть справними платниками, то держава матиме
гроші для розвитку своєї економіки. В різних краінахсвіту своя система оподаткування і кожна з них має як
позитивні так і негативні риси. В аграрних країнах
основний прибуток надходить з фермерської справи, в
індустріальних країнах основні платники - це підприємці.
Отже , основні податки залежать від особливостей
місцевості, регіону, країни. Від сплати податків залежить
рівень розвитку економіки та добробут громадян.

19. Джерела:

1) http://www.epravda.com.ua/rus/publications/2013/04/9/369771/
2) http://job-sbu.org/kto-v-ukraine-platit-nalogi-12633.html
3)
http://pidruchniki.com/13680802/finansi/yaki_isnuyut_elementi_podatku
4) https://studopedia.ru/10_187401_zachem-platit-nalogi.html
5) http://ua-referat.com/Що_таке_податок
6) https://fotogoroda.net/v-fYlUZZFPBqw
7) http://vidpo.net/navishho-platiti-podatki.html
8) Власні знання

20.

Підготували:
команда “Джерельце” Сєвєродонецького
багатопрофільного ліцею Сєвєродонецької міської
ради Луганської області
English     Русский Правила