Особливості навчання та виховання дітей з аутистичними порушеннями розвитку в групі для дітей із ЗНМ
«… головне не навчити дитину відрізняти квадратне від круглого, а показати їй, скільки чудових і захоплюючих переживань
Термін «аути́зм» (грец. autos — «сам») належить швейцарському психіатрові Ейгену Блейлеру (1911). Лео Каннер описав «аутистичні
Характерні прояви
Перебування дітей із розладами аутистичного спектру в дошкільних закладах для інших категорій дітей (за даними Д.І. Шульженко)
Напрями роботи:
Форми роботи:
Специфіка організації корекційного процесу:
Особливості логопедичної роботи
Прийоми активізації мовлення в аутичних дітей
Можливі функції ехолалій та стратегії модифікації:
Побажання
371.54K
Категория: ПсихологияПсихология
Похожие презентации:

Особливості навчання та виховання дітей з аутистичними порушеннями розвитку в групі для дітей із ЗНМ

1. Особливості навчання та виховання дітей з аутистичними порушеннями розвитку в групі для дітей із ЗНМ

2. «… головне не навчити дитину відрізняти квадратне від круглого, а показати їй, скільки чудових і захоплюючих переживань

3. Термін «аути́зм» (грец. autos — «сам») належить швейцарському психіатрові Ейгену Блейлеру (1911). Лео Каннер описав «аутистичні

4. Характерні прояви

5.

6. Перебування дітей із розладами аутистичного спектру в дошкільних закладах для інших категорій дітей (за даними Д.І. Шульженко)

Для дітей із звичайним розвитком
Для дітей з порушеннями мовлення
Для дітей із ЗПР
Для дітей з інтелектуальними
порушеннями

7.

Шкільний
учитель
Корекційн
ий педагог
психолог
логопед
Аутична
дитина
Лікарпсихоневр
олог
Соціальний
працівник
Родина
Лікарпедіатр

8. Напрями роботи:


Формування саморегуляції та самоконтролю
Формування адекватних реакцій
Формування соціально-побутових навичок
Розвиток загальної та дрібної моторики
Розвиток ВПФ
Розвиток мовлення (імпресивного та експресивного)
Розвиток здатності до активного використання мовлення

9. Форми роботи:


Арттерапевтичні методики
Анімалотерапія
Сенсорні ігри
Танцювально-рухова терапія

10. Специфіка організації корекційного процесу:


Важлива гнучкість педагога, який може по ходу заняття перебудовувати
його зміст з урахуванням уподобань та настроїв дитини. Можна заздалегідь
скласти план заняття, але діяти доведеться залежно від ситуації та
бажання дитини. Треба бути чутливим до дитини і можна побачити, що
вона сама підказує форму взаємодії з педагогом.
На початкових етапах навчання важливо підкріплювати бажану поведінку
дитини, а також використовувати її інтереси для утримання її уваги.
На початкових етапах слід підбирати доступні завдання, створюючи
ситуацію успіху. Складність зростає поступово, після того як у дитини
з’явилася установка на виконання завдання, при чому спочатку дорослий
керує руками дитини.
Важлива спільна діяльність : педагог малює, а дитина закінчує, або
навпаки. Так само в аплікації, ліпленні, конструюванні, грі.

11. Особливості логопедичної роботи


Логопедична робота відрізняється від традиційної через
специфічність мовленнєвих порушень
В роботі з аутичними дітьми не завжди прийнятні традиційні
логопедичні прийоми
Центральне місце в формуванні мовленнєвих і
комунікативних навичок посідає ігротерапія
Під час навчання грамоти використовується глобальне
читання.

12. Прийоми активізації мовлення в аутичних дітей


Вслухатись у потік вокалізацій дитини і чітко
повторювати звукосполучення, слова, які дитина
вимовляє. Повторюване слово повинне мати емоційне
забарвлення.
Слід називати, позначати предмети та дії, на яких
дитина затримає свій погляд.
За допомогою вигуків, відштовхуючись від
індивідуальних уподобань дитини, виражати чуттєве
ставлення до подій навколо.
Використовувати виразні жести та міміку.
Використовувати для привертання уваги предметів, які
крутяться, котяться, дії яких мають повторюваний
характер, та супроводжувати їх простими вербальними
коментарями.

13. Можливі функції ехолалій та стратегії модифікації:


Дитина не розуміє, що їй кажуть (можна сказати коротше, простіше,
з використанням знайомих слів або ж підкріпити вказівку візуальним
способом).
Дитина переживає значний стрес, пов’язаний з
нерозумінням/новизною ситуації або ж того, що треба робити, чого
чекають від неї. Необхідним втручанням у цих випадках знову ж
таки може бути забезпечення передбачуваності та зрозумілості
середовища, ситуації .
Спроба уникнути відповіді на запитання – в такому разі підказка
дитині одразу ж після запитання може допомогти ефективнішому
спілкуванню («Що ти хочеш? Я хочу…»)
Ехолалії як спроба розповісти щось, висловити бажання (причому
зміст може бути пов’язаний з якоюсь попередньою подією, а тому
незрозумілий дорослим і, напр., фраза «не пий холодне» може
означати «хочу пити молоко» і т.п.) – тоді важливо зрозуміти, що за
повторенням певних фраз стоїть інше прохання, і треба підказати
його дитині, навчити її відповідної фрази.
Використання ехолалії для само-інструкцій («спокійно, битися не
можна, відійди, заспокойся» і т.п.)

14. Побажання

Тим, хто хоче допомогти аутичним дітям, хочеться
побажати терпіння та розуміння тих, хто такий не
схожий на нас. Адже в наше з вами життя «ці діти
приходять перевірити нас із вами на людяність»
(Р. Шнайдер – педагог і філософ)
English     Русский Правила